Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (22 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (22 af 65)

Sjælens tre energiredskaber

 

Sjælens redskab er som sagt trefoldigt. Ved hjælp af dette redskab koordinerer sjælen sine aktiviteter i tid og rum. De tre energiredskaber er:

  • Mentallegemet
  • Astrallegemet
  • Æterlegemet

Hvad med den fysiske krop? Når den ikke nævnes her, skyldes det, at den ikke længere er et redskab til udvikling af den menneskelige bevidsthed. Det fysiske legeme er blot en virkning – ikke en årsag.

Åndsvidenskaben oplyser, at det fysiske legeme er så færdigt, at kroppen reelt er en robot, der styres af æterlegemet. Kroppen bidrager ikke selv til yderligere udvikling af mennesket. Al udvikling stammer fra æterlegemet. Det fysiske menneskes fortsatte udvikling er derfor ikke en biologisk udvikling, men en æterisk.

 

Menneske-kend-dig-selv-04-artikel-05

 

Netværk af fine energitråde

Æterlegemet er dannet af stof fra det elektromagnetiske område. Det er elektrisk og rummer et netværk af fine energitråde eller -kanaler, og gennem dem gennemstrømmes hele systemet af æteriske energier. I det fysiske legeme er disse energikanaler knyttet til nervesystemet. Æterlegemet strækker sig et stykke uden for det fysiske legeme. Hvor meget afhænger af bevidsthedens udviklingstrin.

 

Menneske-kend-dig-selv-04-artikel-06

 

Den usynlige proces i livmoderen

Når ægcellen befrugtes, sker der en usynlig proces i livmoderen. Sjælen nedsænker sin livstråd, som fastgøres i den befrugtede ægcelle. En strøm af ren livsenergi omslutter og gennemtrænger nu ægcellen, og livsenergien spreder sig ud i et lysende energi-net, og danner derved den æteriske energistruktur, der tager form af et menneskefoster. En lille lysende barneskikkelse toner frem i og omkring den befrugtede ægcelle.

Atomets svingninger tiltrækker stof

Livsenergien strømmer ind i det fysisk permanente atom, som er fastgjort i hjerteregionen i ryggen mellem skulderbladene på fosteret. Når det sker, begynder det permanente atom at udsende sine svingninger til omgivelserne. Det stof i kvindens livmoder, der vibrerer på samme frekvens som det permanente atom, sættes i svingninger, og tiltrækkes og begynder at antage form. Den første gennemsigtige struktur begynder nu at vise sig.

”Nadier” – de hule strå

Æterlegemet gennemstrømmes som sagt af lysende energitråde – de såkaldte ”nadier”. ”Nadi” er et sanskritord, som betyder ”hult strå”. Energistrukturen er nemlig hul, for nerverne er dannet indeni. Nerveenergierne strømmer derfor ikke i nerverne, men udenpå dem.

En uhyre subtil energistruktur, der har form af det menneskelige nervesystem, toner frem. Denne struktur skaber en energimæssig støbeform for det menneskelige legeme. I denne form samles molekylerne til celler, som samles til cellevæv, som samles til organer og organsystemer … etc. Uden denne støbeform ville det menneskelige legeme ikke kunne dannes, for der ville ikke være noget, der styrede formbygningen.

Det er naturligvis sjælen, der styrer de forskellige former for celledeling i de forskellige områder af det nye legeme.

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV