Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (32 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (32 af 65)

Inspiration, intuition og instinkt

 

Det skulle nu være klart, at æterlegemet er forbindelsesleddet mellem det ydre fysiske menneske og det indre psykiske menneske. Man kan også sige, at æterlegemet fungerer som en legemliggørelse af sjælen, for sjælen skaber og styrer det fysiske legeme ved hjælp af æterlegemet. Dette mellemled fungerer derfor som redskab for de tre overordnede udtryk for sjælsbevidsthed:

 

Menneske-kend-dig-selv-05-14-

Tre overordnede udtryk for sjælsbevidsthed

PLANCHE-16-MENNESKE-KEND-DIG-SELV

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

Disse tre centre udgør menneskets primære bevidsthedscentre. Sjælens impulser strømmer ind i centrene og registreres i hjernen på en måde, der kan klassificeres som …

1. Den åndelige sjæl

– som skaber kontakt til den overmenneskelige bevidsthed gennem hovedcentret. Impulser overføres fra sjælen via det æteriske netværk til hovedcentret og videre til hjernen, hvor de opleves som inspiration.

2. Menneskesjælen

– som skaber kontakt til den menneskelige bevidsthed (racens mentale og astrale bevidsthed) gennem hjertecentret. Impulser overføres fra sjæ­len via det æteriske netværk til hjertecentret og videre til hjernen, hvor de opleves som intuition.

3. Dyresjælen

– som skaber kontakt til dyremenneskets bevidsthed gennem solar plexus centret. Impulser overføres fra sjælen via det æteriske netværk til solar plexus centret og videre til hjernen, hvor de kommer til udtryk som instinkt.

Halscentret – under udvikling i nutiden

Endnu et center er under hurtig udvikling i nutiden, og det udgør både en mulighed og en forhindring for åndelig udfoldelse. Der er her tale om halscentret, som vil give menneskeheden stadig stigende kontakt med det lavere mentalplan – den konkrete tænknings område. Det konkrete tankesind er dual af natur:

1. Tankestof, der er formet

Det konkrete tankesind udgør den del af menneskehedens bevidsthed, der rummer den konkrete viden, som menneskeheden har erhvervet sig indtil nu. Denne såkaldte viden eller kundskab kan være forkert eller rigtig – den kan være en sandhed eller en delsandhed – eller en sandhed der er så fordrejet, at den må betegnes som fejlagtigt. Det lavere mentalplan rummer al konkret tænkning.

2. Tankestof, der kan formes

Det konkrete tankeplan består af tankestof, der er tilstrækkelig fortættet til at kunne iklæde en abstraktion stof og give den konkret form. Mange mennesker har udviklet dette center, for der er som bekendt mange i den vestlige verden, der har adgang til al den viden, der er udfoldet indtil nu, og som desuden har evnen til at arbejde med tankestof.

Tankemæssig afdækning af sandheden

Denne kendsgerning åbner store muligheder, for det betyder, at mennesket kan omsætte sine åndelige visioner til virkelighed på det fysiske plan. Mennesket behøver ikke nøjes med at drømme – det giver tankerne form, og dermed stilles de til rådighed for andre. Den tankemæssige afdækning af sandheden, vil åbne vejen for en klar fremstilling af livet til gavn for menneskeheden.

Undgå krystallisering

Det er vigtigt, at man iagttager sine tankeprocesser. Prøv at skelne mellem abstraktioner og konkrete tanker? Det er menneskets opgave at frigøre sig fra den konkrete tænknings dominans. Og man kan forberede sig på dette næste trin i udviklingen ved at bevare et åbent sind. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hver gang tankevirksomheden stagnerer, krystalliseres man. Hver gang man betragter nogle holdninger og ideer som absolutte sandheder, krystalliserer man – og man lukker af for virkeligheden. Udsynet blokeres. Bevar derfor et åbent sind over for alt. Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal udskifte sine værdier og holdninger, men man skal uddybe dem. Det er det første skridt på vejen, der fører fra kundskab til visdom.

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV