Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (20 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (20 af 65)

4. KAPITEL

DET ÆTERISKE NETVÆRK

 

Alle de energier, der modtages,
passerer gennem æterlegemet.
Det samme gælder de energier,
man selv sender ud.

 

Menneske-kend-dig-selv-04-artikel-01

 

Alle videnskaber accepterer evolution eller udvikling som et faktum i naturen. Det enkelte menneske og menneskeheden som helhed befinder sig derfor på et bestemt udviklingstrin. Et udviklingstrin er et bevidsthedsstadie. Og et bevidsthedsstadie er identisk med et opmærksomhedsstadie. For enkeltpersoner såvel som for den samlede menneskehed gælder det, at dette opmærksomhedsstadie er skabt af erfaringer.

Planteriget

Planteriget har et niveau af opmærksomhed. En blomst er eksempelvis opmærksom på varme-kulde, lys-mørke, næring-næringsmangel og andre vækstforhold. Planterne udvikler evnen til at reagere på sanseindtryk.

Dyreriget

Dyreriget udtrykker et højere niveau af opmærksomhed. Dyret er instinktivt opmærksomt på omgivelserne. Gennem oplevelsen af sult og frygt lærer dyret at opsøge eller at undgå bestemte oplevelser – at jage eller undgå at blive jaget. Dyrene udvikler evnen til at vælge mellem sanseindtrykkene.

Menneskeriget

Mennesket udtrykker det højeste niveau af opmærksomhed i den fysiske verden. Mennesket er mere eller mindre opmærksom på sig selv. Den primære oplevelse er adskilthed. Mennesket føler sig adskilt fra andre mennesker, fra de andre naturriger … fra alt. Denne oplevelse udvikler selvbevidsthed – og evnen til at forstå årsag og virkning.

 

Menneske-kend-dig-selv-04-artikel-02

 

Det planetariske æteriske legeme

De forskellige stadier af opmærksomhed fungerer gennem planetens æteriske legeme.

Alle stadier (naturriger) fungerer som adskilte enheder, men er reelt dele af det samlede planetariske liv.

Alle dele er forbundet med og styret af det planetariske livs vilje og hensigt.

Alle bevidstheds- og opmærksomhedsstadier udgør på denne måde en samlet enhed. Udviklingen her på planeten er derfor en syntese af alle bevidsthedsstadier i det planetariske legeme, og planetens æteriske legeme er syntesens overordnede redskab.

Det individuelle æteriske netværk

Når man overfører dette planetariske princip til det individuelle niveau, ser man, at en integrationsproces med utallige stadier af bevidsthed er under udvikling i menneskets eget æteriske netværk. I dette afsnit springes der over udviklingen i naturrigerne under menneskeriget for at fokusere på de tre stadier i personlighedens bevidsthed.

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV