Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (33 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (33 af 65)

Menneskets fire bevidsthedsniveauer

 

I dag ser man mennesker på mange udviklingsniveauer, og de kan klassificeres i fire overordnede grupper:

Menneske-kend-dig-selv-05-artikel-151. Stadiet hvor mennesker lever i menneskeracens dyriske bevidsthed. Det er sjældent, men det forekommer.

På dette stadie er solar plexus centret og sakralcentret de primære centre til bevidsthedskontakt med omgivelserne. Hjernen opfanger impulser, der strømmer gennem solar plexus centret og sakralcentret. Følelsesnaturen vil derfor være primitiv og domineret af driften til at sikre racens overlevelse og formering. Energistrømmen gennem det æteriske netværk med dets lavere centre og det tætte fysiske legeme under mellemgulvet vil blot formidle uklare emotioner ind i menneskets følelsesliv. Mennesket vil derfor være primitivt – mere dyr end menneske. På dette stadie sker der en begyndende og meget langsom aktivering af hjerte- og halscentret, og til sidst vil det fremkalde en tendens til at reagere emotionelt og respondere på tankeimpulser, selvom det sker på en uklar måde.

2. Stadiet hvor mennesket udtrykker en klar menneskelig bevidsthed.

Det er den mest dominerende bevidsthed på nuværende tidspunkt i udviklingen. De fleste mennesker er opmærksomme på deres følelsesmæssige relationer – både hvad angår mennesker og ting.

På dette stadie udvikles sakralcentret og solar plexus centret – og samtidig sker der en aktivering af hjertecentret samt en delvis aktivering af halscentret. Det er på dette stadie, at menneskehedens følelsesnatur ud­vikler sig hurtigst. I astrallegemet har mennesket indbygget evnen til at udtrykke kraftige følelsestilstande. Det har klare oplevelser af glæde og smerte, godt og ondt etc. Det er her, man opdeler menneskeheden i såkaldte gode og onde – altså en klar emotionel mennesketype, der responderer på sanseimpulser via den personlige følelsesmekanisme. Som følge af hjertecentrets aktivering sker der en brobygning i det æteriske netværk …

  • Den forbinder solar plexus centret og dyresjælen med hjertecentret og menneskesjælen.
  • På dette stadie i udviklingen integreres dyresjælen og menneskesjælen.
  • De fungerer nu som en enhed. Astrallegemet er på dette stadie højt udviklet og i stand til at udtrykke store emotionelle dybder. Det er et center med stor indflydelse på livet.

3. Stadiet hvor mennesket skifter fra menneskebevidsthed til åndelig bevidsthed.

Dette stadie omfatter både mentale og emotionelle typer – og det skaber derfor stor forvirring. Disse mennesker gennemgår næsten konstante værdiskift, for de vakler hele tiden mellem livets formside og den mere idealistiske side i deres natur. Det er årsagen til den nuværende verdenskrise og det konstante kaos i verden.

  • På dette stadie udvikles de allerede omtalte centre plus en tiltagende aktivering af hjertecentret, halscentret og en begyndende aktivering af pandecentret.
  • Der bygges nu bro mellem menneskesjælen i hjertet og den åndelige sjæl i hovedet – via mentallegemet.
  • Astrallegemet disciplineres, og det mister sin position som dominerende center, for denne funktion overtages nu af mentallegemet.

Hovedcentret vækkes langsomt og begynder at lade energi strømme fra sjælen ind i systemet. Mentallegemet fungerer her som mellemled, og aspiranter vil forsøge at fokusere i tankesindet via pandecentret. Deres intuition fungerer, og de bliver modtagelige for inspiration – og de for­be­reder sig på at bruge denne inspiration i aktivt samfundsengagement.

Ved slutningen af dette udviklingsstadie integreres mentallegemet med astrallegemet og det fysiske legeme via det æteriske netværk og dets centre. Brobygningen er nu foretaget, og de to lavere bevidsthedsstadier vil blive trukket ind i den åndelige sjæl.

4. Stadiet hvor mennesket konstant fungerer i sjælens åndelige bevidsthed. Det forekommer meget sjældent, men det bliver dog muligt for flere og flere, der arbejder sig hen mod grænsen til denne tilstand.

På dette stadie er alle syv centre fuldt opvækkede, og de fungerer og vibrerer i balance og harmoni. Opmærksomheden er nu løftet helt ind i sjælslegemet, og herfra kan sjælen styre og benytte de tre lavere redskaber til effektiv tjenestearbejde på hvert sit plan.

Glem ikke at den fysiske hjerne modtager sine indtryk via det æteriske netværk gennem det eller de centre, der er mest aktive. Omhyggelig iagttagelse af egne reaktioner vil give et indtryk af hvilket eller hvilke centre, man udvikler sig igennem – og det indikerer samtidig, hvad næste skridt i udviklingen bør være.

Hvis man har lyst, kan man overveje og eventuelt nedskrive …

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV