Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (28 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (28 af 65)

Æterlegemets primære funktioner

 

Menneske-kend-dig-selv-05-artikel-06

 

Fysisk bevidsthed udtrykker sig i hjernen, nervesystemet og cellemassen. Psykisk bevidsthed er tanker og følelser, der kommer til udtryk i deres egen indre verden.

Tankerne kommer til udtryk i hjernen, men de skabes ikke af hjernen. Derfor må der være en forbindelse mellem det sted, hvor tankerne opstår og selve hjernen. Denne forbindelse er æterlegemet.

Samtidig danner æterlegemet en beskyttende barriere mellem det fysiske plan og astralplanet. Der er tale om disse tre funktioner:

  • At tilføre mennesket energi.
  • At fungere som bevidsthedsbro mellem indre psykisk og ydre fysisk bevidsthed.
  • At fungere som beskyttelse mellem det fysiske plan og de indre psykiske planer.

1. At tilføre mennesket livskraft (energi)

Den ene energitype er livskraft. Livskraften strømmer via livstråden ind i det permanente fysiske atom i hjertecentret, og derfra fordeles energierne ud i det æteriske netværk og danner æterlegemet. Det er livs­kraften, der gør mennesket levende. Trækkes livskraften ud af æterlegemet, dør mennesket.

Denne overførsel af livsenergi til blodstrømmen stimulerer blodcirk­ula­tionen. Livskraften udskifter desuden konstant cellerne i det fysiske legeme.

2. At fungere som bevidsthedsbro

Den anden energitype er ”prana” eller vitalitet. Prana er planetens livs­essens på alle eksistensplaner. Prana dannes, når sollys møder atmos­færen og rammer de mindste fysiske partikler – de såkaldte ”spirillahjer­ter”. De opfanger forskellige energier, der har forskellige farver.

 

Menneske-kend-dig-selv-05-7-

Vitalitetskugle

PLANCHE-12-MENNESKE-KEND-DIG-SELV

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

Den dominerende farve er rosa. Det rosafarvede spirillahjerte danner et center, som de seks øvrige spirillahjerter med hver sin farve roterer omkring. Det rosafarvede spirillahjerte i midten bevæger sig op og ned, mens de øvrige spirillahjerter foretager hurtige roterende bevægelser. Dermed skabes illusionen af en kugleform. Denne pranakugle er et molekyle, som kaldes en ”vitalitetskugle”.

Nadier er som sagt ”hule strå”, og i disse kanaler strømmer de æteriske energier for at belive centrene:

 

Menneske-kend-dig-selv-05-8-

Pranastrømme

PLANCHE-13-MENNESKE-KEND-DIG-SELV

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

Hos gennemsnitsmennesket transporterer nadierne seks energityper. I midten strømmer de psykiske energier (følelses- eller tankeenergier) fra det indre menneske. Omkring denne midte er der fem andre hovedstrømme. Det er de fem prana-typer, der strømmer ud fra miltcentret. Når prana-kuglerne strømmer ind i organismen, afgiver de deres energi. De strømmer ind i miltchakraet, som fordeler energierne til de øvrige centre og til de tilknyttede organer. Rosa prana er som sagt den mest vitale. Sunde mennesker er gode til at optage rosa prana. Mennesket tømmer dog ikke alle prana-kugler for energi. Nogle passerer bare gennem systemet, for evnen til at optage energierne varierer fra menneske til menneske.

Rosa prana danner den største del af sundhedsauraen, og de fleste men­neskers æterlegeme vil derfor være rosafarvet. Men samtidig farves æterlegemet af stofskiftet. Et menneske udskifter og optager konstant stof. Processen skaber en grålig tåge, der blander sig med de rosafarvede partikler, og derfor opleves æterlegemet som gråligt eller blåligt for mennesker med æterisk syn.

3. At fungere som beskyttelse

Kundalinikraften er identisk med den energi, åndsvidenskaben kalder ”fohat”. Fohat er en roterende kraft, der skaber stofatomer. Denne kraft udgår fra planetens centrum, hvor dannelse og omdannelse af mineraler finder sted. Kraften strømmer ud fra planeten og oplagres i rodcentret. Her danner det et energidepot, der er parat til at blive aktiveret og stige op langs rygsøjlen. I den indiske mytologi symboliseres kundaliniilden derfor med en kobraslange, der rejser sig, og kundaliniilden kaldes derfor for ”slangeilden”. Beskyttelsesvævene mellem centrene forhindrer, at kundalinienergien strømmer frit mellem centrene, for ubeskyttet gennemstrømning ville være katastrofalt for det menneske, der ikke er i stand til at kontrollere energierne.

Kundalini er en naturlig energi med en naturlig funktion, som intet har med ”kundalinirejsning” at gøre. Kundalinirejsning sker først på et senere og meget højere udviklingstrin. For langt de fleste mennesker, har kundaliniilden en anden naturlig og vigtig funktion.

 

Menneske-kend-dig-selv-05-artikel-09

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV