Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (41 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (41 af 65)

Følelsernes natur

 

Menneske-kend-dig-selv-06-artikel-16

 

Astrallegemet har fire primære kontaktpunkter eller indgangsporte til det fysiske legeme:

 • Sakralcentret
 • Solar plexus centret
 • Hjertecentret
 • Et bestemt område i hjernen

Det er sjældent, at åndeligt søgende mennesker har kontakt med astrallegemet gennem sakralcentret. Og enten er porten til solar plexus centret lukket eller ved at lukke sig. Kontakten sker normalt via hjertecentret.

Forudsætning for metafysiske evner

Åndelig aspiration aktiverer centrene i hjernen. Hvis centrene i hjernen stimuleres på den rigtige måde, når den rette intellektuelle forståelse af astralplanet er opnået, og når en forædling af følelsesnaturen er gennemført, åbnes der for metafysiske evner og dermed også for åndelige kræfter.

Forcering er farlig

Ingen skal lade sig narre til at tro, at de er klar til denne udvikling, før den forudgående udvikling er gennemført. Så længe man er styret af følelser, blændværk eller interesse for fænomener, er man afskåret fra denne form for vækst. Udviklingen af psykisk sensitivitet er ekstremt farligt, hvis den forceres, før man er klar. Evnerne vil altid være et biprodukt af naturlig åndelig udvikling.

 

Astrallegemet renses gennem:

 

Karakterbygning

 1. Udvikling af evnerne så langt, som man er i stand til at opfatte sjælens hensigt.
 2. Skabelse af en idealkarakter for den personlige udvikling. Dette ideal er i begyndelsen farvet af blændværk, og vil ofte være motiveret af egoistiske interesser. Der er tale om en smuk vision, men gradvis udtrykkes idealerne i positive handlinger.
 3. Deltagelse i aktivt samfundsengagement, selvom der endnu ikke er et egentligt koncept, som er inspireret af sjælen.

Meditation

 1. Grundlæggende meditationsteknikker. Gennem koncentreret tænk­ning opøves evnen til at kontrollere astrallegemet og bruge det som et redskab til tjenestearbejdet.
 2. Fokusering i mentallegemet. Lys og energi strømmer bevidst ind i den astrale natur. De selvskabte astrale former fra utallige inkarnationer erkendes.
 3. Afdækning af betydningen af karma (de skjulte motiver, som har drevet personligheden gennem succeser og fejl). Og til sidst kendes astrallegemets hemmeligheder.
 4. Den korrekte brug af lyd og kendskab til lydens påvirkning af astrallegemet.
 5. Genopbygning af astrallegemet ved hjælp af tankeenergi. Det tungere og lavtvibrerende astrale stof, som er farvet af den mindre udviklede menneskeheds grove følelser, udskiftes, og der indbygges finere og klarere astralt stof.
 6. Aktivt engagement i forbedring af menneskehedens situation. Alene gennem tjenestearbejde er det muligt at frigøre sig fra de tre lavere verdeners blændværk. Ved at udføre det, der sædvanligvis kaldes et offer, kan illusionerne erkendes og bevidsthedens astrale fangenskab ophæves.
Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV