Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (65 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (65 af 65)

Meditation

til koordinering og disidentifikation

 

Menneske-kend-dig-selv-09-artikel-05

 

Personlighedens integration er reelt et spørgsmål om disidentifikation og koordinering. Gradvis vil man erkende, at man ikke er sin krop, sine følelser og sine tanker. De er blot redskaber for sjælen. Mennesket er sin sjæl. Hvis sjælen skal kunne arbejde gennem sine redskaber, må de koordineres, sådan som det beskrives her i materialet. Denne meditationsøvelse kan hjælpe i processen med koordinering og disidentifikation:

 

1. stadie i meditationen

 

1. Erkendelse af det fysiske redskab

Sæt dig godt tilrette med ryggen ret og undgå at spænde. Tag nogle få dybe, langsomme og lydløse åndedræt for at falde til ro. Sig herefter i tanken…

“Jeg er en bevidsthedsenhed i det større liv,

der betragter mit legeme som en levende helhed.

Jeg er livet i mine mindre liv, og derfor ligner jeg Gud.”

 

2. Erkendelse af følelsernes redskab

Brug din fantasi og forestil dig at dine følelser er rolige – og at de herefter bliver neutrale – hvilket ikke er det samme. Sig herefter i tanken …

“Selvom jeg er modtagelig for indtryk, følelser og begær,

så er det, jeg føler, og den jeg er, ikke det samme.

Skiftende følelser vil til tider drukne mig,

og dog er jeg, den klare iagttager, altid den samme.”

 

3. Erkendelse af tankernes redskab

Tankesindet er tænkerens redskab. Forsøg at skelne mellem tankestoffet, tankeprocessen, tankeformer og tænkeren. Sig herefter …

“Jeg ser tanker komme og gå,

og dog er jeg‚ tænkeren, ikke disse.

Jeg bruger tankesindet.

Jeg vælger, vrager og skaber de former, jeg vil.”

 

4. Koordinering af de tre legemer

De tre legemer koordineres nu til en integreret enhed. Sig …

“Jeg er en bevidsthedsenhed,

der tænker, føler og handler,

og dog er jeg én.”

 

5. Erkendelse af sjælen

Erkend sjælen og foretag en koordinering af det trefoldige integrerede redskab med det højere selv. Sig …

“Jeg befinder mig midtvejs mellem sjælen

som er mit selv, og min trefoldige form.”

 

 

2. stadie i meditationen

Visualisering

Se rent hvidt lys strømme ned fra den overskyggende sjæl, og skylle gennem den tredelte personlighed, som stabiliseres, renses og målrettes i sit tjenestearbejde og ledes på sin vej.

 

 

3. stadie i meditationen

Meditation

Du mediterer nu ca. 5 minutter på nøgleordet:

“Enhed”

 

 

4. Stadie i meditationen

 

Modtagelse og omdannelse

Mens du lytter årvågent med dit “indre øre”, og er opmærksom på, at den hvide magiker må kanalisere enhver energi, der bruges i tjenestearbejdet, igennem sit eget væsen, siger du højt – som en bevidst tjenestehandling for menneskeheden – det samme mantra, som De Store bruger … Den Store Invokation.

 

Menneske-kend-dig-selv-09-artikel-06

 

DEN STORE INVOKATION

 

Fra lysets kilde i Guds sind.

Lad lys strømme ind i menneskers sind.

Lad lys sænke sig over Jorden.

 

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte.

Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter.

Må mestrenes mester vende tilbage til Jorden.

 

Fra centret hvor Guds vilje er kendt.

Lad hensigt lede alle menneskers viljer.

Den hensigt, mestrene kender og tjener.

 

Fra centret vi kalder menneskeheden.

Lad planen for kærlighed og lys åbenbares.

Må den forsegle døren til det onde.

 

Lad lys og kærlighed og kraft

genoprette planen på Jorden.

 

 

5. Stadie i meditationen

 

Fordeling

Som endnu en tjenestehandling for menneskeheden, siger du blidt det hellige ord “OM” tre gange – idet du ånder sjælens åndelige hensigt ud i dagen.

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV