Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (43 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (43 af 65)

Fra polariseret til integreret

 

Efter denne omtale af renselse af astrallegemet, vil det være fornuftigt at gå mere i detaljer i et forsøg på at skabe grundlag for en daglig rutine.

Det skabende menneskes ”livmoder”

Astrallegemet rummer former, som alle er potentialer, der kan komme til udtryk i livet. Astrallegemet reflekterer eller fordrejer billeder, der er skabt af ens eget eller en andens tankesind. Det tilfører stof til ethvert tankebillede og skaber en stofform – uanset om formen er skabt af en situation, en serie af begivenheder, en bog etc. Man kan derfor kalde astrallegemet for det skabende menneskes livmoder.

Hvem er astralt polariseret?

Hos gennemsnitsmennesket finder man de astrale former, der udgør det enkelte menneskes begærnatur. Disse begær kan befinde sig på et højt eller lavt niveau, og de er resultatet af mange århundreders begærliv. De skabes sædvanligvis af menneskehedens bevidsthed (som i det store hele er astral), og farves af den enkeltes lavere tankesind. Et menneske er astralt polariseret, når astrallegemet styrer mentallegemet. Et menneske er derfor polariseret i astrallegemet …

  1. Når astrallegemet overvejende reflekterer menneskehedens astrale bevidsthed.
  2. Når de mentale energier bruges til opfyldelse af begær.
  3. Når astrallegemet fordrejer de højere mentale billeder på grund af følelsesmæssige reaktioner.
  4. Når forslag og planer mødes med en følelsesmæssig reaktion.

Skift i polarisering og integrering – sideløbende

Udfordringen for et menneske under udvikling er at gennemføre et skift i polariseringen fra astrallegemet til mentallegemet – fra følelsesnaturen til tankelivet. Og herefter skal mennesket foretage en integrering af den trefoldige personlighed, for at få den til at fungerer som en enhed. Dette skift i polariseringen sker ikke pludseligt. Det er en langsom og løbende proces, der kræver mange inkarnationer – indtil bevidstheden til sidst er helt fokuseret i mentallegemet og alle aktiviteter styres af tankesindet. Opgaven med både at ændre polariseringen og foretage integrationen er en sideløbende proces, sådan at der altid er balance i bevidsthedsudviklingen.

Fokus skifter fra liv til liv

Måske arbejdes der et helt liv med at foretage skiftet fra den astrale natur til mentallegemet, og i den efterfølgende inkarnation arbejdes der med at stabilisere dette skift i polariseringen. I næste inkarnation igen arbejdes der med at løfte bevidstheden fra et andet område i den astrale natur – og sådan fortsætter det.

Arbejdet med ”planen” begynder

Når en tilstrækkelig del af bevidstheden er løftet op i det mentale område, accelereres processen. Mange af de tidligere begær er nu forvandlet til aspiration, og det søgende menneske træder ind på aspirantstadiet.

Det anbefales at bruge den følgende øvelse sammen med andre – både som øvelse og som tjenestearbejde.

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV