Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (64 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (64 af 65)

Personlighedens død

 

Menneske-kend-dig-selv-09-artikel-03

 

Undervejs i processen ”dør” personligheden, for mennesket identificerer sig mere og mere med sin sjæl. Udtrykket ”personlighedens død” afslører, at integreringsprocessen medfører, at brændpunktet til sidst flyttes fra personligheden til sjælen.

Personlighedens liv har følgende stadier:

  • Livet i massebevidstheden
  • Det samvittighedsstyrede liv
  • Det koordinerede personlighedsliv

1. Livet i massebevidstheden

I mange inkarnationer er mennesket ikke en personlighed, men blot en del af en massebevidsthed. Det styres af ”den offentlige mening”, og reagerer på impulser fra omgivelserne. I denne meget lange fase er sjælens identifikation med personligheden stort set ikke-eksisterende. Mennesket er optaget af at udvikle sine lavere legemer.

2. Det samvittighedsstyrede liv

Sjælen kan ikke kontakte en ukoordineret personlighed direkte. Den fungerer derfor udelukkende igennem legemerne ved hjælp af ”samvittighedens indre stemme”. I inkarnationernes løb stimuleres menneskets aktive intelligente liv ved hjælp af gode og dårlige erfaringer fra tidligere liv. Til sidst medfører det, at de tre lavere legemer kan integreres til én fungerende helhed. Først når det sker, bliver mennesket en personlighed.

3. Det koordinerede personlighedsliv

Det koordinerede personlighedsliv består af en lang række udviklingsfaser, som kan inddeles i tre overordnede trin:

3a. En egoistisk og individualistisk fase med et aggressivt og dominerende personlighedsliv – en adfærd, der dybest set er domineret af personlighedsstrålen.

3b. En overgangsfase, der er kendetegnet af en voldsom konflikt mellem personligheden og sjælen. Sjælen begynder at frigøre mennesket fra formlivet, og samtidig er personligheden afhængig af formens livsprincip. Denne konflikt fører i sidste ende til tredje indvielse.

3c. Sjælen overtager styringen, og det medfører personlighedens død. Solenglens lys slukker stoffets lys. Denne ”styringsfase” kræver en fuldstændig identifikation med sjælen – altså det stik modsatte af den tidligere udviklingsfase, hvor mennesket har været identificeret med personligheden. Personligheden er nu absorberet i sjælen. De to er nu én.

 

Menneske-kend-dig-selv-09-artikel-04

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV