Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (52 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (52 af 65)

Astral, mental og intuitiv telepati

 

Astral telepati (Solar plexus center)

Ved astral eller følelsesbaseret telepati er den æteriske hjerne ikke med i processen, for kommunikationen sker direkte fra et astrallegeme til et andet – eller mellem solar plexus og solar plexus. Her er få eller ingen tanker involveret. Overførslen er som regel instinktiv, for det drejer sig om følelser som frygt, had, afsky, kærlighed, begær og andre rent astrale reaktioner. Hvis en følelsesbetonet person kontakter en mental type, vil der bare opstå forvirring, for de bruger forskellige centre.

Mental telepati (Hals- og hjertecenter)

Ved mental telepati skaber tænkeren en tanke på mentalplanet. Og den sendes ikke til modtagerens hjerne, men direkte til mentallegemet. Halscentret er involveret og nogle gange også en smule aktivitet i hjertecentret plus en solar plexus reaktion.

Det skaber et problem, for nogle gange bruger afsenderen halscentret, mens modtageren bruger solar plexus. Engang i fremtiden vil hjertecentret og halscentret blive brugt som en enhed, for kun de energier der udgår fra hjertecentret, kan forene og forbinde (magnetisme). Mental telepati er i dag mulig for et stigende antal mennesker. Mange praktiserer mental telepati uden at vide det. Når menneskeheden bliver mere udviklet, vil denne teknik være den almindelige kommunikationsmetode.

Intuitiv telepati (Hoved-, pande- og halscenter)

Intuitiv telepati udvikles på discipelskabets vej, og er et resultat af meditation. Intuitiv telepati involverer hoved-, pande- og halscenter. Hovedcentret er modtageligt for indtryk fra højere kilder. Pandecentret er modtageligt for intuitive indtryk. Halscentret benyttes som den skabende faktor, der formulerer tanken og iklæder den form.

 

Menneske-kend-dig-selv-07-artikel-13

 

Andre former for telepati

Telepati fra sjæl til sjæl er menneskehedens højeste form for telepati. Det bliver muligt, når et menneske som sjæl kan begynde at respondere på andre sjæle, deres påvirkninger og indtryk.

Telepati mellem sjæl og mentallegeme opstår når bevidstheden ”holdes uafbrudt i lyset”, og dermed bliver bevidst om sjælens naturlige viden, eller om det, som er en del af sjælens gruppeliv på dens eget plan (kausalplanet), når den er i kontakt med andre sjæle. Det er, hvad intuitiv telepati virkelig betyder. Der findes mange andre former for telepati, men det er ikke relevant at gennemgå dem her.

Ubevidst tankeoverføring

Et menneske er ikke ansvarlig for en tanke, der flyder ind i dets mentallegeme, hvis den stammer fra en anden. Men man påtager sig et ansvar, hvis man samler den op, beliver den og sender den forstærket ud. Mange mennesker ville blive overraskede, hvis de vidste, hvor mange tilfældige og unyttige fantasier, der konstant strømmer ind og ud af deres mentallegeme. På denne måde påvirker mennesker konstant hinanden med tanker, der udsendes uden nogen bestemt intention.

 

Menneske-kend-dig-selv-07-artikel-14

 

Den offentlige mening

”Den offentlige mening” skabes stort set på denne måde. Hovedparten af offentlige meninger er tankeoverføring. De fleste mennesker tænker ad bestemte baner. Ikke fordi de omhyggeligt har tænkt problemerne igennem, men fordi mange andre tænker efter de samme retningslinjer. En koncentreret tanke strømmer ud i mentalverdenen og opfanges af modtagelige mennesker. De genskaber vibrationerne, forstærker tanken og påvirker dermed andre. Tankerne bliver stærkere og stærkere, og får til sidst indflydelse på mange mennesker. Det er let at forstå den enorme virkning disse tankeformer har, når man ser, hvordan de skaber nationalisme og racefølelse og fordomme.

Alle mennesker vokser op omgivet af et miljø, der er fyldt med tankeformer, som rummer bestemte ideer, nationale fordomme, snævre anskuelser etc. Alt ses gennem denne atmosfære. Når den ”offentlige mening” først er dannet, dominerer den flertallets tanker og forestillinger.

De færreste mennesker forsøger at skelne, for de er ude af stand til at befri sig for indflydelse af den store mængde tankeformer, som udgør den offentlige mening.

Forfattere og medstuderende

Når man læser en bog, kontakter man forfatterens tankeformer. Og på samme måde kan en studerendes tanker tiltrække tankerne fra andre mennesker, der har studeret samme emne.

Børn

Tankers virkning på børn er stærk. Barnets fysisk-æteriske legeme er plastisk og kan meget let formes. Det samme gælder astrallegemet og mentallegemet. Barnets mentallegeme suger andres tanker til sig som en tør svamp, og selvom barnet er for lille til at genskabe tankerne, vil frøet bære frugt senere i livet.

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV