Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (17 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (17 af 65)

Liv & død

 

Liv og død – udstrømning og tilbagetrækning

Menneskets inkarnation kan derfor defineres som en intonering af det skabende ord eller en udstrømning af vibrerende livskraft ned i de lavere verdener. Døden er simpelthen udtryk for den modsatte bevægelse. Ordet eller livsstrømmen holder op med at strømme, og derved trækkes livet gradvis tilbage fra legeme til legeme og helt tilbage til sjælen.

Livsvibrationerne programmeres på denne måde ind i de permanente atomer, hvor erfaringerne opbevares og ligger som latente potentialer. Først trækkes livsstrømmen ind i det astrale permanente atom, derefter til den mentale permanente enhed, og endelig helt ind i sjælen eller til det manasiske permanente atom.

Måske bliver det nemmere at forstå, hvis emnet studeres ved hjælp af en planche, der præsenterer disse begreber på en måde, der klart illustrerer skabelsens trefoldighed eller treenighed på alle niveauer:

 

Menneske-kend-dig-selv-03-5

Ånd - Sjæl - Personlighed

PLANCHE-08-MENNESKE-KEND-DIG-SELV

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

Den tredelte ånd

Øverst eller inderst findes menneskets tredelte ånd, som har tre egenskaber:

  1. Guddommelig vilje.
  2. Guddommelig kærlighed-visdom.
  3. Guddommelig intelligens.

Redskab i hele evolutionen

Den tredelte ånd manifesterer sig i det højere selv, som er åndens redskab i hele evolutionen.

Det tredelte højere selv

Det højere selv kaldes også ”den højere triade” − altså en trefoldighed der også har tre egenskaber:

  1. Atma – ren livs- eller evolutionsimpuls, der viser sig som åndelig vilje.
  2. Buddhi – ren intuitiv indsigt, der viser sig som åndelig kærlighed-visdom.
  3. Manas – ren abstrakt tanke, der viser sig som åndelig inspiration.

Redskab i hele menneskelivet

Det tredelte højere selv manifesterer sig i sjælen, som er dets redskab igennem hele menneskeriget − altså ikke i mineralriget, planteriget og dyreriget.

Den tredelte personlighed

Personligheden er ligeledes tredelt:

  1. Tankeliv – som er den konkrete tankevirksomhed i mentallegemet.
  2. Følelsesliv – som er følelser og begær i astrallegemet.
  3. Handlingsliv – som er fysisk aktivitet i æterlegemet og det faste fysiske legeme.

Redskab i hele inkarnationen

Sjælen inkarnerer i personligheden, som er dens redskab i hele inkarnationen. Bemærk at tidsforløbet bliver kortere og kortere. Ånden anvender det højere selv i hele den lange evolutionsperiode. Sjælen anvendes som åndens redskab gennem hele menneskeriget. Personligheden benyttes som sjælens redskab i en enkelt inkarnation.

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV