Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (37 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (37 af 65)

Astrallegemets natur

 

Menneske-kend-dig-selv-06-artikel-06

 

Alle mennesker har et astrallegeme. Alle bruger dette legeme. Men det er forholdsvis få, der er bevidste om astrallegemets eksistens. Og det er ganske få, der kontrollerer det og fungerer selvbevidst i det. Astralstof eksisterer i syv finhedsgrader, der svarer til det fysiske stofs syv tilstande: Fast, fly­dende, luftformig, æterisk, superæterisk, subatomart og atomart. De astrale niveauer har endnu ikke fået navne, men beskrives som regel med tal, hvor det fineste er det første og det groveste er det syvende.

Elektroner er astrale atomer

Astralstof er langt finere end fysisk stof og gennemtrænger det. Et fysisk atom flyder derfor i et hav af astralstof, som omgiver det og ud­fylder ethvert mellemrum i fysisk stof. Princippet medfører, at bevidst­hedsplanerne gennemtrænger hinanden. Mennesket skal derfor ikke bevæge sig i rummet for at opfatte indre bevidsthedsplaner. Det skal blot udvikle den sensitivitet, som gør det muligt at opleve dem. Astral­verdenen er derfor en tilstand og ikke en lokalitet.

Astrallegemet rummer alle syv stofniveauer

Astrallegemet er sammensat af stof fra alle syv niveauer. Det er derfor muligt at erfare følelser af alle typer og styrker.

Hos et uudviklet menneske er astrallegemet tåget og løst sammenhæn­gende med overvægt af stof fra de lavere niveauer. Farven er mørk og tæt – ofte så tæt at omridset af det fysiske legeme næsten forsvinder. Dette astrallegeme reagerer bedst på kraftige stimulanser, som er for­bundet med stærke lidenskaber og lavere begær.

Hos et gennemsnitsmenneske med god moral og intelligens er astralle­gemet betydeligt større. Astralstoffet er mere afbalanceret og kvaliteten er finere. Det har en lysende karakter og er klart afgrænset.

Hos et åndeligt udviklet menneske er astrallegemet endnu større i om­kreds, og det består af fine og højt vibrerende astrale partikler.

Overordnet kan man sige, at farverne i uudviklede menneskers astralle­geme er grove og grumsede. Gradvis bliver de mere og mere lysende og gennemsigtige efterhånden som mennesket udvikler sig følelses­mæs­sigt, mentalt og åndeligt.

 

Menneske-kend-dig-selv-06-artikel-07

 

Den astrale aura

Den centrale del af astrallegemet tager form efter det fysiske legeme og kan skelnes klart fra den omgivende aura. Den tætte del af astrallege­met kaldes som regel det fysiske legemes “astrale genpart”.

Årsagen er, at de tre lavere fysiske stoftilstande (fast, flydende og luft­formig) er forbundet med de tre lavere astrale stoftilstande. På astral­planet danner de den relativt faste del af astrallegemet, som har samme form som det fysiske legeme.

Genkendelse på astralplanet

Nogle påstår, at genparten er grunden til, at man kan genkende hinanden på astralplanet under søvnen eller efter døden. Lægevidenskabelig forskning af nær-død-oplevelser viser imidlertid, at genkendelsen er en slags ”sjælelig genkendelse” – altså uafhængig af formen. Det passer med andre esoteriske informationer, som oplyser, at man ved hjælp af tanken kan forme og omforme sit udseende, når man befinder sig i astrallegemet. Formen kan derfor ikke være udgangspunkt for genkendelsen.

Alle fysiske objekter har en astral genpart. Derfor er sten, planter og dyr også omgivet af en astral aura.

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV