Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (48 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (48 af 65)

Mentallegemets funktioner

 

Menneske-kend-dig-selv-07-artikel-07

 

Mennesket er ikke sine tanker. Mennesket er sin sjæl, og den bruger mentallegemet til at udtrykke konkrete tanker. De fleste er ikke i stand til at skelne mellem sjælen og tankesindet. Det er både naturligt og uundgåeligt, for nutidens mennesker arbejder specifikt med udvikling af mentallegemet.

På det nuværende udviklingstrin er de fleste mennesker optaget af forskelligheder. Man forsøger at forstå dem og vælge mellem det, man opfatter som godt og dårligt – rigtigt og forkert – positivt og negativt. Desværre forsøger man samtidig at udnytte sin forståelse af, hvem der er stærke, og hvem der er svage til egen fordel. Dette stadie er nødvendigt, for egoisme udvikler selvbevidsthed, som er en forudsætning for udviklingen af selvansvar, som igen er en forudsætning for at udvikle syntese og helhed, der er næste skridt i udviklingen.

 

Menneske-kend-dig-selv-07-artikel-08

 

Tankeprocessen fra sjæl til hjerne

Mentallegemet er sjælens redskab på det lavere mentalplan – den konkrete tænknings plan − men samtidig påvirker det også det astrale og det fysisk-æteriske legeme. I detaljer ser processen sådan ud:

Sjælen sætter mentallegemets stof i svingninger. Vibrationen sænkes herefter til en lavere vibration i astrallegemets grovere stof. Herefter bliver de æteriske partikler i hjernen påvirket. Og endelig sættes det fysiske legemes grovere stof i svingninger. Hele denne årsag-virknings-kæde skal sættes i gang, før en tanke kan omdannes til aktiv bevidsthed i den fysiske hjerne.

Tankeprocessen fra hjerne til sjæl

Hvis bevidsthedsprocessen går den anden vej fra personligheden indad mod sjælen, vil en impuls først blive registreret af de fysiske sanser. Indtrykket omdannes i astrallegemet til en fornemmelse, en følelse eller et begær. Sansningen omsættes af mentallegemet til mening. Når mennesket danner meninger, tilfører det derfor noget af sit eget til de indtryk, der kom udefra, for man tilfører forskellige følelser og kombinerer dem med et mentalt billede.

Vejen med mindst modstand

Processen skaber et spor eller en vej mellem tankesindet og det fysisk-æteriske menneske. Langs dette spor løber energien lettere, end hvis den hver gang skulle bane nye veje. Hvis den samme vibration gentages, vil den hurtigt løbe ad det spor, der allerede er dannet. På denne måde danner man vaner.

Mentallegemets principielle funktioner ser sådan ud:

  1. Fungerer som sjælens redskab til konkret tænkning.
  2. Overfører konkrete tanker til det fysisk-æteriske legeme via astrallegemet, den æteriske hjerne og rygmarvssystemet.
  3. Udvikler hukommelsen og fantasien (forestillingsevnen).
  4. Fungerer (efterhånden som udviklingen skrider fremad) som et adskilt legeme for bevidstheden på mentalplanet.
  5. Opsamler erfaringer fra inkarnationerne, og overfører essensen til sjælen.

Faren ved overspecialisering

Man kan skade sit mentallegeme ved overspecialisering, for det fører til en usymmetrisk udvikling. Det bliver overudviklet i visse dele og forholdsvis underudviklet andre steder, der måske er lige så vigtige. Det er derfor vigtigt at tilstræbe en harmonisk og alsidig udvikling.

Tankevibration

Når et menneske tænker, opstår der en vibration i mentallegemet. Den er tilbøjelig til at gå i samklang med det omgivende stof. En mental impuls sender ikke kun tankevibrationer ud på mentalplanet, men ind i flere dimensioner. Vibrationen ligner nærmest udstrålinger fra Solen. Strålerne kastes ud i alle retninger. Når tankevibrationen rammer et andet mentallegeme, igangsætter den lignende vibrationer. Når et menneskes mentallegeme rammes af en tankevibration, får det en tendens til at danne lignende tanker.

Klar og kraftfuld eller diffus og svag

Den kraft, den rammer andres mentallegemer med, afhænger af tankens styrke og klarhed. En klar og kraftfuld tanke når længere ud end en diffus og svag. Derfor har en tanke på et højere niveau en meget stærkere virkning. Hvis et menneske sidder i dyb tænkning og koncentration, kan selv en stærk tankevibration prelle af uden at påvirke. De fleste mennesker tænker imidlertid ikke hverken koncentreret eller klart, og derfor vil de blive stærkt påvirket af de tanker, der rammer dem. Hver gang man tænker, påvirker man uundgåeligt et stort antal mennesker.

Enhver tankevibration kan blive den afgørende faktor, der indleder en handling. En positiv tanke kan påvirke andre i god retning, på samme måde som en negativ kan påvirke dem i en forkert retning. Hvis man er ude af stand til at hjælpe et menneske fysisk, er det altid muligt at sende en bølge af kærlige, lindrende og medfølende tanker.

Tankeformer er selvstændige væsener

Enhver tanke − også de overfladiske − skaber omgående en form i astralt stof. Denne form har sit eget liv, som har en kvalitet og styrke, der svarer til tanken. Menneskets tanker bliver derfor en række selvstændige væsener eller former, og det er derfor helt korrekt, når det siges, at tanker er ting. Tanker er former.

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV