Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Åndsvidenskaben beskriver virkeligheden som syv bevidsthedsplaner, hvor det fysiske plan er det laveste, ”nederste” og tætteste stofplan. Da Den Ene, der kaldes Gud, skabte de syv bevidstheds- e
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Bevidsthedsplaner

Betydning
Åndsvidenskaben beskriver virkeligheden som syv bevidsthedsplaner, hvor det fysiske plan er det laveste, ”nederste” og tætteste stofplan. Da Den Ene, der kaldes Gud, skabte de syv bevidstheds- eller eksistensplaner, skete det indefra og ud – eller ”oppefra og ned”. Derfor er alle eksistensplanerne udtryk for liv og ånd. H.P. Blavatsky sagde: ”Stof er ånd i sit laveste aspekt, mens ånd er udtryk for stof i sit højeste aspekt.” Ånden skabte eksistensplanerne med den hensigt at udvikle kærlighed og visdom til fuldkommenhed. Alle uden undtagelse deltager i udviklingsprocessen. Når mennesker inkarnerer og forædler deres karakter, forædler de samtidig de bevidsthedsplaner, de arbejder på. Forædling af følelseslivet er eksempelvis med til at forædle (løfte vibrationerne) på det kollektive astrale bevidstheds niveau osv. Når åndsvidenskaben taler om planer, menes der eksistensplaner eller bevidsthedstilstande, der karakteriseres af forskellige tætheder og dimensioner af stoffet. I solsystemet er der syv eksistensplaner, som hver har syv underplaner. De syv eksistensplaner (eller rettere deres syv atomare (”øverste”) underplaner) udgør tilsammen det laveste komiske bevidsthedsplan, og udgør planets underplan. De syv planer i solsystemet er: 1. Det fysiske plan, som er delt i tre rent fysiske og fire æteriske underplaner. 2. Astralplanet med syv underplaner. 3. Mentalplanet, hvor de syv underplaner er delt i to hovedafdelinger – den konkrete tænknings planer (Rupa-planet) og den abstrakte tænknings planer (Arupa-planet). 4. Det Buddhiske plan. 5. Det Atmiske eller Nirvaniske plan. 6. Det Monadiske plan. 7. Det Logoiske plan. På sit nuværende udviklingstrin fungerer menneskeheden primært på de tre ”laveste” eksistensplaner, men den skal i den aktuelle manifestationsperiode (Manvantara) udvikle sig så langt, at den er i stand til at fungere på de fem laveste eksistensplaner. De to øverste planer ved man intet andet om bortset fra, at de er selve Sollogos’ og Monadernes bevidsthedsområder. Når planerne kaldes ”lavere” og ”højere”, betyder det ikke, at nogle af planerne er højere i rum end andre. Eksistensplanerne ligger ikke oven over hinanden som hylder i en bogreol, for de gennemtrænger hinanden. En ”bevægelse” fra det ene plan til det andet behøver derfor ikke at medføre en bevægelse i rummet, men skyldes udelukkende en forandring i bevidstheden. På den måde bliver mennesket i udviklingens løb i stand til at erkende finere eller grovere tilstande. Planerne adskilles fra hinanden, fordi hvert plan har sine specielle atomer, og det er deres forbindelser, der danner underplanerne og formerne. Det siges, at hvert plan har en dimension mere end det nærmeste og lavere, sådan at astralplanet har fire dimensioner, mentalplanet har fem osv. – men om princippet gælder for alle de højere planer, vides ikke. Det er dog sandsynligt, at højere dimensioner skal karakteriseres som en slags bevidsthedsudvidelser. (Se også Arupa, Astralplan, Atma-Buddhi-Manas, Bevidsthed, Buddhisk plan, Mentalplan, Monade, Logos, Nirvana og Rupa).

Se alle ord begyndende med B
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Hjre-spalte-Nste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-terlegemet
Annie Besant: TERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Hjre-spalte-Artikler-p-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Hjre-spalte-Nyeste-eBger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Hjre-spalte-eBger-p-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Flelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopdi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPDI


Hjre-spalte-Trykte-bger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er p Facebook