Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (22 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (22 af 67)

Jeremias

 

Gud fostrede en meget speciel profet for det jødiske fangenskab, og hans virkelige kald og opgave har man ikke skænket den nødvendige opmærksomhed.

Denne profet var Jeremias. Han spillede en gådefuld rolle, der ikke er blevet forstået. Hvor vigtig denne rolle var, afspejles i den kendsgerning, at Bibelen kun nævner tre mænd, der var helliggjorte, inden de blev født. Jeremias var den første af de tre. De to andre var Johannes Døberen og Jesus Kristus!

Første gang Gud talte til Jeremias, var han kun en dreng − cirka 17 år gammel. Da hans opgave var fuldført, var han en hvidhåret patriark.

Denne vigtige, og alligevel næsten ukendte opgave, er beskrevet i det første kapitel i Jeremias’ bog.

”Før jeg danned dig i moderskød, kendte jeg dig − før du kom ud af moderliv, helliged jeg dig, til profet for folkene satte jeg dig.” (Jeremias 1,5).

Men Jeremias var bange!

”Ak, Herre, jeg kan jo ikke tale, thi jeg er ung.” Men Gud svarede: ”Sig ikke: Jeg er ung! men gå, hvorhen jeg sender dig, og tal alt, hvad jeg byder dig − frygt ikke for dem, thi jeg er med dig for at frelse dig, lyder det fra Herren.” (vers 6-8). Siden rakte Gud sin hånd ud og rørte ved hans mund. ”Nu lægger jeg mine ord i din mund. Se, jeg giver dig i dag myndighed over folk og riger til at oprykke og nedbryde, til at ødelægge og nedrive, til at opbygge og plante.” (vers 9-10).

Bemærk her, at Jeremias blev sat over flere nationer − mere end ét kongedømme. Han var en jødisk dreng, der boede i Judæa. Han var sendt ud som profet over Juda, men ikke kun Juda! Over folk, nationer og riger. Han blev sat over disse kongedømmer for at gøre to ting: Først til at ”oprykke” eller ”nedbryde”, og til at ”ødelægge” og ”nedrive”, og derefter at ”opbygge og plante”.

Gud brugte Jeremias som profet til at advare Juda nation for dens overtrædelser imod Gud. Han blev sendt for at advare dette rebelske folk om straffen, som var invasion og fangenskab til de kaledoniske tropper, hvis den ikke ændrede sin måde at leve på. Han blev brugt som kurer mellem Judas konge og Babylon.

Det er kendt, at Jeremias blev brugt til at advare Juda om det kommende fangenskab og om ”oprykningen”, ”nedbrydningen”, ”ødelæggelsen” og ”nedrivningen” af Davids trone i kongedømmet Juda.

Hvad betyder nu alt dette? Havde Gud til sidst glemt sin bindende aftale med David om, at Davids dynasti aldrig ville slutte? At Davids trone blev etableret i Salomo for at bestå igennem alle generationer til evig tid? Havde Gud glemt, at Han havde svoret, at Han aldrig ville bryde dette løfte − også selvom konger og folk lavede oprør og syndede?

Guds troværdighed står på spil!

Men læg også mærke til, at også selvom Jeremias’ opgave var at ”rykke op”, ”bryde ned”, ”ødelægge” og ”destruere”, så var den anden halvdel at ”bygge op” og ”plante”!

Bygge op og plante − hvad? Selvfølgelig det samme, som han havde ”rykket op” − Davids trone, som Gud havde svoret, at Han ville bevare i al fremtid!

Jeremias blev ikke alene sat over en nation − et folk − Juda − men over flere nationer. Over kongedømmer − både Israels kongedømme og Juda kongedømme. Han blev altså brugt til at tage tronen fra Juda. Men hvad blev hans opgave i forbindelse med Israel på et senere tidspunkt?

Jo, den anden del af hans gådefulde opgave var at bygge op og plante – og denne opgave har meget få forstået.

Det, man ved i dag, er, at den sidste jødiske konge, der sad på Davids trone, var Zedekias. Han blev styrtet fra tronen år 585 f. Kr. − næsten 600 år, før Kristus blev født.

Hvad skete der med tronen? Hvor var den mellem år 585 f.Kr. og i tiden, hvor Jesus blev født? Man ved, at Jeremias ikke ”plantede” den i Babylon. Gud havde lovet, at Davids trone skulle regere over israelitter gennem alle tider − ikke over hedninge. Der findes en optegnet historie over en hedensk trone i Babylon.

Davids trone blev aldrig mere ”plantet” blandt jøder!

Den regerede ikke over jøder på Jesu tid. Jøderne var under romersk styre. Tronen var ikke i Jerusalem − og da den ikke var der, så kunne Jesus ikke sætte sig på den. Og Jesus sagde helt klart, at Hans rige ikke var af denne verden. (Den hebræiske originaltekst kan også oversættes til ”af denne tidsalder”). Og alligevel var han født til at sidde på sin forfader Davids trone!

Jeremias blev sat over både Juda og Israel. Tronen skulle plantes og bygges op i Jeremias’ levetid. Han skulle flytte tronen til Israels stamme, som nu levede uden konge, og som derfor nu betragtedes som ikke-troende.

Den første del af Jeremias’ bog har, som tidligere omtalt, det formål at advare om jødernes kommende fangenskab. Han advarede kongen, præsterne, profeterne og folket i Judæa, og gav dem alle Guds besked. De kastede ham i fængsel − men de ville ikke lytte til eller adlyde Guds formaninger. Så gennemtrumfede Gud deres fangenskab.

Hvordan var situationen i Judæa dengang? Judæa var et lille land, og rundt omkring det lå det enorme land Babylonien. Man kan måske sammenligne det med de baltiske stater i forhold til Rusland i dag. Zedekias, som var konge, var imidlertid et bedragerisk menneske, der indgik aftaler og brød dem. Han var arrogant, selvglad og gjorde alt, hvad han fik lyst til. Hvorfor? Fordi han vidste, at Gud havde lovet David, at der altid ville sidde én fra Davids stamme på tronen! Han vidste − troede han − at der ikke kunne ske noget med ham! Han var sikker! Gud havde jo forpligtet sig!

Babylon tog Judæa i tre forskellige omgange. Første gang skete år 604 f.Kr. − et tidspunkt, der ligger cirka to år senere end det, der normalt bliver anerkendt, men som nu er definitivt fastsat. Landet faldt dog ikke totalt i hænderne på de hedenske babyloniere. Det skete først 19 år senere − år 585 f.Kr.

Den endelige nedrivning af Davids trone beskrives: ”Efter at Jerusalem var indtaget − i kong Zedekias af Judas niende regeringsår i den tiende måned, kom kong Nebukadnezar af Babel med hele sin hær til Jerusalem og belejrede den − i Zedekias’ ellevte år på den niende dag i den fjerde måned blev byen stormet … Da kong Zedekias af Juda og alle hans krigsmænd så dem, flygtede de om natten fra byen ad vejen til kongens have gennem porten mellem de to mure og tog vejen ad Araba til. Men kaldæernes hær satte efter dem og indhentede Zedekias på Jerikos lavslette − og de tog ham med og bragte ham til kong Nebukadnezar af Babel i Ribla i Hamats land − og han fældede hans dom. Babels konge lod i Ribla Zedekias’ sønner dræbe i hans påsyn − også alle de ypperste i Juda lod Babels konge dræbe − derpå lod han øjnene stikke ud på Zedekias og lod ham lægge i kobberlænker for at føre ham til Babel. Kaldæerne satte ild på kongens palads og folkets huse og nedbrød Jerusalems mure.” (Jer. 39,1-8).

I kapitel 52 vers 11 kan man finde næsten samme beskrivelse af, hvad der skete, men her er tilføjet: ”− og han lod ham kaste i fængsel, hvor han blev til sin dødsdag.”

  1. Kongen af Babylon dræbte samtlige Zedekias’ sønner, der var arvinger til Davids trone.
  2. Han myrdede også hele Judæas ”adel”. Der var nu absolut ingen arvinger til tronen.
  3. Til sidst, efter at man havde stukket hans øjne ud, blev kongen − der sad på Davids trone − ført til Babylon, hvor han døde i et fængsel.
  4. Som det ser ud, og som hele verden har troet indtil nu, ophørte Davids trone med at eksistere, da der ikke var nogen tronfølgere eller sønner tilbage til at holde dynastiet i live. En ting er sikker. Denne trone har aldrig siden eksisteret i Judæa eller blandt jøderne!
Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET