Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (3 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (3 af 67)

Højdepunkter

 

Mennesker er stærkt optaget af spørgsmål, der umiddelbart ser ud til at have stor betydning i dag, men som ofte er glemt i morgen. Hvor, hvornår og hvordan er spørgsmål, som man løbende må tage stilling til hver eneste dag i privatlivet og på jobbet. Mens man koncentrerer sig om at finde svarene på de små hverdagsproblemer, er der en tilbøjelighed til at glemme de store spørgsmål, som spiller en stor rolle − spørgsmål om livet og døden − om livets mening, årsag og værdi. Glemmer man disse dybe og vigtige spørgsmål, risikerer man, at man glemmer, hvem man i dybest set er, hvor man kommer fra, og hvor man er på vej hen.

Måske er der ingen bedre grund til at læse Bibelen, end troen på og håbet om, at der et eller andet sted imellem alle disse mange sider findes det spørgsmål, som er det centrale i den aktuelle livssituation − også selvom man i mange år valgt ikke at stille det. Her er nogle af de tankevækkende spørgsmål:

  • ”Hvad gavner det et menneske, om det vinder den hele verden, men må bøde med sin sjæl?” (Matt. 16:26)
  • ”Skal jeg vogte min broder?” (1. Mos. 4:9)
  • ”Er Gud for os, hvem kan da være imod os?” (Rom. 8:31)
  • ”Hvad er sandhed?” (Joh. 18:38)
  • ”Hvad vinding har et menneske af al den flid, det gør sig under Solen?” (Præd. 1:3)
  • ”Hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve evigt liv?” (Luk. 10:25)

Når man stiller disse spørgsmål som sine egne, er man allerede begyndt at lytte. Men begynd ikke at læse Første Mosebog og derefter hele Bibelen frem til Johannes Åbenbaring! Man skal først og fremmest koncentrere sig om højdepunkterne.

Der findes for eksempel en interessant øjenvidneskildring om Kong David (i Anden Samuels bog og i de to første kapitler i Første Kongebog), og specielt fortællingen om, hvordan Kong Davids søn Absalom stod i spidsen for et oprør imod ham og selv gjorde forsøg på at rane tronen. Absalom − den flotte men farlige prins − som var den af alle sine sønner, som David hverken kunne leve med eller uden − blev dræbt i det slag, hvor han prøvede at fjerne David fra tronen. Da den gamle konge hørte det, da græd han: ”Min søn Absalom, min søn, min søn Absalom! Var jeg blot død i dit sted! Absalom, min søn, min søn!” Det, der fanger opmærksomheden, er ikke alene et menneskes sorg udtryk i en smuk formulering, der stadigvæk er levende efter 30 århundreder, men også mystikken om den galilæiske søn af en snedker, som mange generationer senere blev hyldet som Davids søn og som døde en offerdød, som den gamle konge blot havde kunnet drømme om.

Et andet eksempel er Jobs Bog − som i al sin storhed behandler det spørgsmål, som stadig er det vanskeligste ved den religiøse tro: Findes der virkelig en Gud, som er allestedsnærværende, almægtig og alkærlig? Og i bekræftende fald − hvorfor findes der så ondskab i verden? Hvorfor lider gode mennesker somme tider, når onde har det godt? Hvorfor fødes der børn, som er handicappede, deforme, blinde, psykisk syge, dødeligt syge etc.? Gud forklarer ikke Job hvorfor. I stedet raser Han i kap. 38 og 39: ”Har du været, hvor sneen gemmes og skuet, hvor haglen vogtes?”Knytter du syvstjernens bånd, kan du løse Orions lænker? − Giver du hesten styrke, klæder dens hals med manke og lærer den græshoppens spring?” Gud forklarer ikke sit ”grand design”. I stedet forklarer Han sig selv.

Job siger: ”Jeg havde kun hørt et rygte om dig, men nu har mit øje set dig.” Tanken bag dette var på en måde det, som Job − ligesom alle andre – hele tiden havde ønsket, og det overføres med stor kraft: Ikke en Gud, som teologisk vil demonstrere, hvorfor tingene er, som de er, men en Gud, som viser sit ansigt. − Ikke en messe, men en fremstrakt hånd, man kan gribe fat i.

Der er utallige højdepunkter. Læs for eksempel Jonas’ Bog, der kun er to sider lang. Her får den fremstrakte hånd en ny betydning, når man opdager, at Guds nåde og forståelse ikke alene omfatter Israels børn, men alle mennesker på Jorden.

Hvis man ser ud af et vindue, så ser man glassets snavs og pletter. Hvis man ser igennem et vindue, så ser man den verden, der er uden for − og man kan se uendelig langt opad og udad i forhold til det lille værelse, man befinder sig i. Dette svarer til forskellen mellem de, der siger, Bibelen er ulæselig og de, der ser den som Guds Ord, der taler til menneskeheden fra en næsten uforståelig fortid til de dybeste steder i menneskets hjerter.

Men hvad siger Bibelens profetier om den vestlige verden − og hvad er Danmarks rolle i profetierne?

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET