Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (6 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (6 af 67)

Lukkede øjne og ører

 

Mennesket har på denne måde glemt sin Skaber og er kommet længere og længere væk fra Ham. Nutidens menneske har lukket øjne og ører for Hans dynamiske åbenbaring til menneskeheden. Denne åbenbaring tordner en advarsel om liv og død ud til de ansvarlige mennesker, der befinder sig i centrale magtpositioner.

Er det for sent? Er lederne så blinde − så påvirkede af falske oplysning og forestillinger − at det ikke er muligt at vække dem fra denne søvn? − Tiden er ved at løbe fra menneskeheden!

Den nøgle, der afslører nationernes identitet, er det stærkeste bevis på den inspiration og autoritet, Bibelen udstråler. Den er samtidig det stærkeste bevis på en levende Guds særdeles aktiv eksistens.

Af den meget vigtige tredjedel af Bibelen, der udgør profetierne, omfatter ca. 90% af alle profetier det, der vil ske i den nærmeste fremtid – det vil sige NU!

Menneskeheden er nået til slutningen af 6.000 års bibelhistorie. Den er nået til slutningen af en epoke. I dag drejer det sig om at overleve. For første gang i historien findes der nu masseødelæggelsesvåben, som kan udradere alt liv på planeten. Statsoverhoveder og verdensberømte forskere har officielt udtalt, at mennesket må vænne sig til at leve i frygt for at blive udryddet, og der er ikke nogen løsning på dette problem i en overskuelig fremtid.

Denne verdenssituation er beskrevet i profetierne, og samtidig præsenterer profetierne en løsning på problemet. Det skaber håb for fremtiden − for en bedre verden − for en fredelig og lykkelig verden i morgen.

Til de mennesker, der reagerer fordømmende og kynisk afvisende overfor dette udsagn, kan man sige: Det er jeres eneste håb! Og løsningen findes kun i Bibelen.

Sandsynligvis vil de fleste protestere og sige, at Det Gamle Testamente jo bare er en samling ældgamle skrifter, og at profetierne oprindeligt blev skrevet til det gamle land Israel. Hvordan skulle disse skrifter så have nogen som helst indflydelse på nutidens menneskehed? Svaret er, at de fleste profetier aldrig blev givet til et gamle Israel! Profetier handler i sagens natur om fremtiden – ikke om den nutid, hvor de fremsættes. Sandheden er, at selvom Det Gamle Testamentes profetier blev skrevet dengang, så er de henvendt til nutidens menneskehed og ikke det fortidige israelske folkeslag. De genspejler verdenssituationen, som den er i dag, og det har ikke været muligt at forstå profetierne før nu, netop fordi de handler om den tid, man nu kender og kan relatere oplysningerne til.

En af disse bøger er Daniels bog. Det er imidlertid en kendsgerning, at profeten Daniel aldrig skrev den bog, der bærer hans navn. Beskeden blev givet til Daniel af Guds engel. Daniel skrev det hele ned, så det kunne bevares og formidles til nutidens menneskehed. I slutningen af bogen skrev Daniel: ”Og jeg hørte det, men fattede det ikke − så spurgte jeg: ”Herre, hvad er det sidste af disse ting?” Og Herren svarede: ”Gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl til endens tid … og ingen gudløse skal forstå, men det skal de forstandige.” (Daniel 12,8-10)

Daniels profetier har altså været lukkede, forseglede og uforståelige indtil nu. Men nu lever menneskeheden ifølge profeterne i ”begyndelsen til enden”. I dag kan ”de forstandige” forstå! Men hvem er disse ”forstandige”? Det er dem, der frygter og lytter til Gud, og som forstår profetierne. Gud siger: ”Herrens frygt er visdoms begyndelse − forstandig er hver, som øver den.” (Salme 111,10). Og alligevel vil ikke engang de mest religiøse ”kristne” gøre det! Det er ikke så mærkeligt, for de forstår det ikke!

Stands et øjeblik og tænk efter!

Disse profetier kunne man umuligt have givet til det gamle kongerige Israel. Der ville man ikke engang kunne fatte dem. Daniel skrev sin bog under og efter den babyloniske konge Nebukadnezars invasion og okkupation af kongeriget Judæa 604-585 f.Kr. Men israelernes kongerige var blevet invaderet, israelerne var slået og befolkningen drevet væk fra Palæstina længe før denne profeti blev givet. Befolkningen var blevet transporteret som slaver til Assyrien i årene 721-718 f.Kr. − altså 117-133 år før Daniel skrev bogen! Længe inden Daniels bog blev skrevet, var de fleste assyrere emigreret sammen med deres israelske slaver. De var rejst fra Assyrien i retning nordvest mod Europa. Hvor langt mod nordvest − hvor de til sidst slog sig ned − vidste man ikke dengang. De blev kendt som ”de ti forsvundne stammer”. Men i dag ved man, hvor de slog sig ned.

I dag er kundskaben for alvor vokset – nøjagtig som Daniel skrev det (12,4). De ti forsvundne stammers bevægelser er blevet afdækket. Men på Daniels tid var de forsvundet, som var de var sunket i jorden. Daniels bog blev derfor ikke skrevet som en besked til Det Gamle Testamentes Israel.

Lad os tænke og gå et skridt videre.

Profetierne kunne heller ikke være møntet på Det Gamle Testamentes kongerige Judæa. Da Daniel skrev sine profetier, var jøderne allerede slaver i Babylon. Daniel var en af de fornemme jødiske prinser, der var blevet specielt udvalgt til at fungere som tjener i kongens palads i Babylon (Daniel 1,3-6). Daniels tunge arbejde i kongens tjeneste tillod ham ikke at overbringe denne lukkede og forseglede besked til de jødiske slaver, der var spredt ud over hele samfundet. I deres slavetilstand var jøderne ikke organiserede, og de havde ikke mulighed for at arrangere religiøse møder og de havde heller ingen rabbinere (præster). Der fandtes ingen mulighed for at trykke, og derfor kunne man ikke trykke og distribuere skriftligt materiale. Desuden var profetierne lukkede og forseglede indtil ”tiden var sluttet” – nutiden − NU! Konklusionen er, at Daniels bog ikke var en besked til Det Gamle Testamentes jøder.

Johannes Åbenbaring er for de fleste den mest mystiske bog i hele Bibelen. Og Daniels bog er nøglen til at forstå Johannes Åbenbaring! Vil man forstå Johannes Åbenbaring, må man først forstå Daniels bog.

Hvordan skal man forstå disse informationer? Det er et faktum, at profetier − generelt − blev skrevet for nutiden. I dag! Og ca. 90% af alle profetierne indeholder beretninger om, hvad der vil ske i den nærmeste fremtid! Hovednøglen til profetierne som helhed er at kunne identificere de forskellige nationer i disse profetier!

Det er ikke almindelig kendt, at hverken USA eller Storbritannien blev verdensmagter før i 1800-tallet. Pludselig − i begyndelsen af 1800-tallet − voksede de to nationer og blev stormagter. I et tempo, som aldrig er set tidligere, voksede de og mangedoblede deres rigdom og magt.

I 1804 blev London verdens finanscentrum. Gennem Louisiana Purchase voksede USA fra 13 stater ved grundlæggelsen til det enorme land, som det er i dag. Det voksede hurtigt og var på vej til at blive den rigeste nation i historien. Men Storbritannien voksede sig stort og rigt først, og indtil verdenskrigene var Storbritannien det største rige − eller ”Commonwealth” − i historien.

Storbritanniens og USA’s befolkninger havde tilegnet sig mere end 2/3 – ja næsten 3/4 − af alle væsentlige ressourcer og rigdomme i verden. Alle andre nationer ejede tilsammen kun lidt mere end 1/4. Britannia herskede på havene − og verdenshandelen blev fragtet ad søvejen. I Storbritannien gik Solen aldrig ned.

Kunne man overse verdensmagter som Storbritannien og USA i bibelprofetierne, som fylder 1/3 af hele Bibelen, når 90% af disse profetier omhandler nationale og internationale begivenheder i nutiden? Absolut nej!

Og nu, nøjagtig som det er profeteret, er Solen gået ned over Storbritannien! Nøjagtig de samme profetier, som forudsagde Storbritanniens kommende storhed, har nu − som forudsagt − reduceret Storbritannien til en anden- eller tredjerangs verdensmagt.

Og USA? I dag har USA masser af problemer med oprør, demonstrationer, protestmarcher og andre kaotiske, nedbrydende begivenheder. Og USA har vundet sin sidste krig. Selv Nordvietnam kunne få USA til at opgive det, de troede, ville være en nem sejr. Og mange andre lande dræner USA for nationens styrke. ”Og han vidste det ikke”, som det blev profeteret for længe siden.

Israel fik løfte om national storhed, men jøderne fik den aldrig. Hvorfor? Storbritanniens, USA’s og Europas befolkninger vil blive involveret som de centrale magter i de forestående verdensbegivenheder – og de vil være ret uhyggelige.

Hvis man skal forstå profetierne, der forklarer disse nærliggende begivenheder, må man først forstå de historiske begivenheder og de overraskende årsager, som skaber virkningerne.

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET