Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (50 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (50 af 67)

Profetier for menneskeheden i dag!

 

Idet Han talte om det gamle Israel, sagde Gud i Ezekiel kap. 20: ”Så førte jeg dem ud af Egypten og bragte dem ud i ørkenen − og jeg gav dem mine anordninger og kundgjorde dem mine lovbud − det menneske, som gør efter dem, skal leve ved dem. Også mine sabbatter gav jeg dem, for at de skulle være et tegn mellem mig og dem, at det skal kendes, at jeg er HERREN, er den, som helliger dem. Men Israels hus var genstridigt imod mig i ørkenen − de vandrede ikke efter mine anordninger, men lod hånt om mine lovbud … og mine sabbatter vanhelligede de groveligt.” (vers 10-13).

Gud bad en generation senere sine børn om bedring: ”Så sagde jeg til deres sønner i ørkenen: Følg ikke eders fædres anordninger, hold ikke deres lovbud og gør eder ikke urene med deres afgudsbilleder. Jeg, HERREN, er eders Gud! Følg mine anordninger og tag vare på at holde mine lovbud − hold mine sabbatter hellige, så de bliver et tegn mellem mig og eder, at det må kendes, at jeg, HERREN, er eders Gud.” (vers 18-20).

Hovedvægten ligger her mellem Guds befalinger, love og sabbatter på den ene side, og deres fædres forskellige befalinger, love og sabbatter på den anden side.

De holdt sabbatten på en anden dag, end Gud gjorde!

”Men også sønnerne var genstridige imod mig …”, fortsætter Gud gennem Ezekiel, ”… og vanhelligede mine sabbatter.” (vers 21).

Atter en gang fortæller Gud her, hvor vigtig sabbatten er!

Så, hvad gjorde Gud nogle generationer senere? Han sendte dem i nationalt fangenskab og slaveri (vers 23).

Men hvorfor?

”Fordi de ikke holdt mine lovbud, men lod hånt om mine anordninger og vanhelligede mine sabbatter, og deres øjne hang ved deres fædres afgudsbilleder.” (vers 24).

Derfor!

Lad os nu se, hvad der yderligere står i profetien, der vedrører menneskeheden i dag.

Gud siger, og Han taler her om en tid, der er nært forestående − om 10-20 år − og det handler om menneskeheden i dag: ”Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre HERREN: Med stærk hånd og udstrakt arm og udøst vrede vil jeg vise, at jeg er eders konge.” (vers 33).

Udtrykket ”udøst vrede” refererer til de syv sidste vredesskåle (plager) ved Kristi genkomst − da han efter sin genkomst vil regere over menneskeheden (se Joh. Åb. 16,1). Dette er derfor en profeti for nutiden.

Enhver profeti i Bibelen, som omhandler folket (Israel), og hvor det vil være ved Kristi genkomst, og som omhandler den store udvandring til Palæstina, er udtryk for fangenskab og slaveri endnu en gang.

Fortsættelsen af profetien:

”Med stærk hånd og udøst vrede vil jeg føre eder bort fra folkeslagene og samle eder fra de lande, hvor I er spredt, og bringe eder til folkeslagenes ørken, og jeg vil gå i rette med eder ansigt til ansigt.” (Eze. 20,34-35).

Kristus vil komme tilbage – fysisk − til Jorden. Og han vil bede menneskeheden om at ændre sig − ansigt til ansigt. Der er en stor sandsynlighed for, at dette kan opleves af alle i nær fremtid!

Det er på tide at vågne op for tiden nærmer sig, og der er en meget stor alvor i dette!!

Det er rigtigt − der har været mange dommedagsprofeter i tidens løb, og det er fuldstændig forståeligt, hvis man bare trækker lidt på skuldrene, når man her præsenteres for endnu en. Men − hold øjne og ører åbne! Vær opmærksom på de advarsler, som med stadig større styrke råbes ud! Og forhåbentlig er det ikke for sent at ændre adfærd den dag, hvor alvoren begynder at gå op for det enkelte menneske!

Måske er det kun en enkelt stemme, der advarer. Gud brugte en enkelt stemme til at advare verden på Noahs tid − en enkelt stemme på Johannes Døberens tid − og oven i købet i Kristus selv, efter at han var blevet kastet i fængsel!

Hvis man stoler på flertallet af vildledte mennesker, så vil man lide straffen sammen med dem.

Bemærk hvordan Han vil bede menneskeheden om bedring: ”Som jeg gik i rette med eders fædre i Egyptens ørken, vil jeg gå i rette med eder, lyder det fra den Herre HERREN … Jeg vil fraskille dem, der var genstridige og faldt fra mig … og I skal kende, at jeg er HERREN!” (vers 36-38).

De, der vil vandre ind i Palæstina, vil vide, at Han er Herren!

Hvordan kan man vide det?

Gennem Hans sabbatstegn!

Læs selv versene 42-44 i Bibelen! Det er stærke ord. Det er Gud, der taler til nutidens mennesker!

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET