Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (58 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (58 af 67)

Jesus forudsagde det

 

Andre profetier taler om det samme tidspunkt med national ulykke, der bliver større end nogensinde. Den vigtigste profeti i Det Nye Testamente er den, som Jesus fremsatte på Oliebjerget, og som er nedskrevet i Mattæus kapitel 14, Markus kapitel 13 og Lukas kapitel 21.

Apostlene havde i fortrolighed spurgt Jesus om, hvornår Han ville komme tilbage, og hvornår denne verden ville slutte og den lykkelige ”Morgendagens Verden” ville begynde. Jesus sagde, at tegnet, gennem hvilket, mennesket vil vide, at denne verden er nær slutningen, vil være, at Hans evangelium om Guds Rige skal prædikes over hele Jorden (Matt. 24,14).

Men hvad vil der mere ske umiddelbart før Kristi genkomst?

Jesus fortsætter: ”Thi da skal der komme ’en stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu’ og heller ikke senere skal komme. Og dersom de dage ikke blev afkortet, da blev intet menneske frelst, men for de udvalgtes skyld skal disse dage afkortes.” (Matt. 24,21-22).

Her beskrives tiden med de værste vanskeligheder nogensinde i historien, og som nogensinde vil ske. Jeremias beskrev den tid som ”Jakobs nød” så stor ”at ingen er den lig”.

Daniel beskrev de samme vanskeligheder. Han talte om en tid nu − i den umiddelbare fremtid − da han spåede: ”Til den tid skal Mikael (ærkeengel) stå frem, den største fyrste, som værner sit folks sønner, og en trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin mage så længe, der var folkeslag til.”

Igen den samme intensive afstraffelse af Israels folk. Og hvornår? Fortsættelse af det samme vers: ”Men på den tid skal dit folk frelses, alle, der er optegnede i bogen. Og mange af dem, der sover under mulde, skal vågne (genopstå fra de døde), nogle til evigt liv, andre til skam, til evig afsky.” (Daniel 12,1-2).

Tiden er lige før Jesu genkomst. Ligesom Moses frelste det gamle Israel fra slaveriet i Egypten, vil Kristus nu komme og frelse menneskeheden fra det kommende ”babyloniske” slaveri. (Se 5. Mos. 18,15, Ap. Gern. 7,37 og Jer. 23,5-8).

Jeremias beskrev det som et åg på skuldrene af disse mennesker. Hvilket åg? Jeremias fortæller det! − I vers 43 kap. 50 er der en profetisk besked til Babylons datter. Ikke til Nebukadnezars Babylon i år 600 f.Kr. − men til Babylons datter − nu, i denne tid. I profetier betyder en datter det samme som en kirke − en religiøs organisation.

Denne specielle ”dame” er i denne profeti beskrevet som en beskidt luder og som en ”kongerigernes dronning”.

Der henvises til en stor kirke, der regerer over mange nationer.

Den samme nutidige babyloniske ”kvinde” er også beskrevet i kapitel ‘17- i Johannes Åbenbaring, hvor hun kaldes ”den store skøge”, der sidder ved de mange vande (andre oversættelser: ‘store vande’). Dette forklares i vers 15 som ”folk og skarer og folkeslag og tungemål”. Hendes navn oplyses her: ”… en hemmelighed: ‘Babylon, den store, moder til Jordens skøger og vederstyggeligheder.” (vers 5).

Med andre ord, den Babyloniske mysteriereligion − den samme religion, som det gamle Babylon havde, men som nu er vokset sig stor og nu hersker over mange nationer og over mange sprog. Hendes kongedømmer, som hun regerede over, blev kaldet ”Det hellige Romerske Kejserdømme” i tiden mellem år 554 og år 1814 e.Kr. Det vendte for en kort periode tilbage under Benito Mussolini, og har nu fået en sidste og endelig genopståen i den politiske-militære union, der i dag er gået sammen under ”Rom-traktaten” (EU), hvor ti nationer er de dominerende. (Joh. Åb. 17,8-14).

Denne ”store skøges” magt sluttede egentlig ikke i år 1814 e.Kr., for også den ”kristendom”, der forkyndes i dag i nutidens kirker er forurenet af hendes lære.

Hun − den ”store skøge” − vil sidde over dette politisk-militære ”vilddyr”, der vil udkæmpe en krig mod Kristus ved Hans genkomst. (Joh. Åb. 17,14).

Men tilbage til Esaja kapitel 47. Gud siger her til denne ”kongerigernes dronning”: ”Jeg vrededes på mit folk, vanærede min arv, gav dem hen i din hånd − du viste dem ingen medynk, du lagde det tunge åg på oldingens nakke.” (vers 6).

Dette åg vil uden medlidenhed blive lagt på Storbritannien og USA af et kommende forenet Europa! Det økonomiske fællesmarked er snart en kendsgerning, og man taler uafbrudt om en politisk union – og det medfører også en militærunion. Indtil nu har det ikke været muligt at enes om en sammenhængende politisk union. Det vil blive muligt ved, at ”det gode embede” i Vatikanet bliver et forenende symbol. To paver har allerede tilbudt deres ”gode embede” til denne union. De vilkår, de forskellige lande med deres underskrift har forpligtet sig til for at komme med i denne union, kaldes for ”Rom-traktaten”. Vilkårene gælder desuden ”til evig tid”, hvilket − ifølge profetierne − ikke vil være så længe.

Profetierne siger ikke dette direkte, men sandsynligvis vil Tyskland blive den førende nation i denne verdensmagt. Og Tyskland vil prøve − endnu en gang – den Tredje Verdenskrig. Men denne gang vil de få tilladelse til at vinde!

Når man læser om assyrere i profetier, der omhandler nutiden, skal man huske, at de refererer til Tyskland.

Historien vil altså gentage sig. Det var assyrerne, der invaderede Israels hus og førte dem fra Samaria og til assyrernes eget land.

Hvor er så de gamle babyloniere i dag? De emigrerede vestpå og slog sig ned i Italien!

Det vil blive et chok for hele verden, når det går op for den, at dengang de første apostle var på Jorden, gav Simon − troldmanden fra Samaria (han var leder af den babyloniske mystikreligion med titlen ”Pater” eller ”Peter”, der betyder ”Papa” (Pave) − faktisk sig selv navnet Kristus og adopterede det kristne princip om nåde, som han senere brugte ”på licens”. Han forkastede Guds lov og indledte det, der i dag kaldes ”kristendom” (senere blev den iblandet noget nyplatonisme). Det er ikke, og har aldrig været, et sideskud på Guds kirke, der er grundlagt af Jesus Kristus og hans apostle.

Denne viden vil snart eksplodere som en bombe for en skeptisk verden! Mennesker vil blive chokerede, når de får at vide, hvordan de er blevet bedraget. Når Guds tid kommer, vil denne nyhedsbombe eksplodere!

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET