Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (1 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (1 af 67)

e-Bog

BIBELEN PÅ HOVEDET

 

Af Torsten Stålander

  

Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

Du kan frit downloade e-bogen "BIBELEN PÅ HOVEDET" af Torsten Stålander For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak! 

 

Kort omtale af denne bog:

 

Bogens titel er Bibelen på hovedet. Alligevel er der en risiko for, at mange spontant vil fravælge et emne, der tager udgangspunkt i Bibelen. Årsagen er, at Bibelen ikke alene ser forfærdelig kedelig ud, men at den også for en stor del er det! Teksterne er langtrukne, og de lyder temmelig ens. Der findes afsnit i Bibelen, som selv Moses må være faldet i søvn over.

Men forfatteren har gjort noget overraskende nyt. Torsten Stålander er ikke præst, og derfor er han ikke belastet af dogmatik og traditionel tænkning. Han har studeret Bibelen fra en ny synsvinkel med henblik på begivenheder i nyere tid og i relation til fremtiden. Kan Bibelen virkelig fortælle, hvad der er sker i nutiden, og hvad der vil ske i den nærmeste fremtid? Svaret er ja!

I grove træk består Det Gamle Testamente af 1/3 historie, 1/3 lærebog og 1/3 profetier. Det er profetierne, der interesserer forfatteren, og han har foretaget en imponerende minutiøs forskning, der dokumenterer, at det er forudsagt, hvad der sker og vil ske med bl.a. USA, Storbritannien og Vesteuropa. Hvorfor er disse profetier aldrig blevet forstået? Fordi nøglen til dem er blevet overset. Nøglen er at identificere USA, Storbritannien, Vesteuropa m.fl. i profetierne, og denne nøgle har Torsten Stålander fundet.

Selvom Bibelen er skrevet af utallige mennesker i en periode på over 3.000 år, er der ikke kun tale om en uorganiseret samling på ca. 60 bøger med kedelige, barbariske og anstødelige fortællinger, som vrimler med modsigelser og inkonsekvenser. Der er gjort utallige forsøg på at fortolke Bibelen, og næsten hver eneste trosretning har sin egen fortolkning. De fleste er mere end mangelfulde, og de ignorerer store dele af Bibelen. Man bruger desuden alt for ofte tvivlsomme bogstavelige forklaringer og indser som regel ikke, at der næsten altid er tale om symbolsprog. Forfatteren har fundet en rød tråd i profetierne, men han gør ikke krav på at have den eneste rigtige forklaring. Men han giver en overbevisende forklaring på nogle af de fænomener, som de fleste religioner ignorerer.

Og hvis Torsten Stålanders fortolkninger er korrekte, er menneskeheden på vej ind i en tid med enorme verdensproblemer.

 

 

B I B E L E N    P Å    H O V E D E T

 

Profetier, der vender op og ned på

verden, nutiden og fremtiden!

Af Torsten Stålander

 

Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

Torsten Stålander

 

 

INDHOLD:

 • Side 1: Forord
 • Side 2: Bibelen
 • Side 3: Højdepunkter
 • Side 4: Store spørgsmål
 • Side 5: Hvorfor denne uvidenhed?
 • Side 6: Lukkede øjne og ører
 • Side 7: Hvorfor har man egentlig Israels bibel i Vesten?
 • Side 8: Dobbelt løfte
 • Side 9: Hvor meget land? Hvor mange nationer?
 • Side 10: Adskillelse af førstefødselsretten og spiret
 • Side 11: Race − ikke nåde
 • Side 12: Førstefødselsretten
 • Side 13: En lektion
 • Side 14: Guds eget kongedømme
 • Side 15: Davids regeringstid
 • Side 16: Israels børn deler sig i to nationer
 • Side 17: Israel adskilt fra Davids trone
 • Side 18: Israel fordrevet fra sit land − og forsvundet
 • Side 19: Hedninge erstattede Israels stamme
 • Side 20: Israel vendte aldrig tilbage
 • Side 21: Jeremias’ mystiske opgave
 • Side 22: Jeremias
 • Side 23: Hvad med Jojakin?
 • Side 24: Jeremias’ flugt
 • Side 25: Under himmelsk beskyttelse
 • Side 26: Det mystiske ”brud”
 • Side 27: De tre omvæltninger
 • Side 28: Hvilken nation?
 • Side 29: Israels nye land
 • Side 30: Et nyt hjemland
 • Side 31: Dan − spor af en slange
 • Side 32: Dronning Elisabeth II på Davids trone
 • Side 33: USA er Manasse
 • Side 34: Førstefødselsretten blev tilbageholdt i 2.500 år!
 • Side 35: Hvorfor ikke før år 1800?
 • Side 36: Det store HVIS
 • Side 37: Afgudsdyrkelse
 • Side 38: Tilbageholdt i 40 år
 • Side 39: Afgudsdyrkelse igen
 • Side 40: Nationens opdeling
 • Side 41: De syv profetiske gange
 • Side 42: Ezekiels ”en-dag-for-et-år”
 • Side 43: Hvad er en ”tid”?
 • Side 44: Israel forsvinder!
 • Side 45: Hvorfor?
 • Side 46: Identitetsmærket
 • Side 47: Hvem er Gud?
 • Side 48: Meningen med sabbatten
 • Side 49: Gælder aftalen kun for Israel?
 • Side 50: Profetier for menneskeheden i dag!
 • Side 51: Førstefødselsretten − ved dens højdepunkt og nu
 • Side 52: Hvad sker der nu?
 • Side 53: Stoltheden
 • Side 54: Intensitet i afstraffelsen
 • Side 55: Det vil ske nu! Mikas utrolige profeti
 • Side 56: Pludseligt sammenbrud
 • Side 57: Afstraffelse af alle lande
 • Side 58: Jesus forudsagde det
 • Side 59: Hvad er den store prøvelse?
 • Side 60: Først tørke og misvækst
 • Side 61: Derefter − militær invasion og besejring
 • Side 62: Hosea
 • Side 63: Til Storbritannien – i dag
 • Side 64: Til sidst − de vil indse!
 • Side 65: Læs din bibel!
 • Side 66: Gnostikerne
 • Side 67: Afslutning

_________________________________

 

FORORD

 

Det Gamle Testamente i Bibelen er et gådefuldt dokument, som nutidens mennesker normalt ikke tillægger den store betydning. Det Gamle Testamente betragtes bare som en samling familiekrøniker − en opremsning i lange baner og med mange detaljer om, hvem der var søn af hvem, og i familie med hvem etc. I dag vil de fleste stille sig selv dette spørgsmål: ”Hvorfor i alverden interessere sig for Israels stammer? Hvad vedkommer disse stammer et nutidigt menneske?”

De fleste præster siger i dag, at den danske kirke er ”Det Nye Testamentes Kirke!” Da Bibelen skulle omskrives til nutidigt sprog i 1996, skrev man imidlertid kun Det Nye Testamente om. Man reviderede ikke Det Gamle Testamente.

Hvorfor har man accepteret Det Gamle Testamente i Bibelen lige siden? Står der overhovedet noget, som vedkommer mennesker i den vestlige verden − eller er det kun noget, der interesserer israelerne?

I grove træk består Det Gamle Testamente af 1/3 historie, 1/3 lærebog og 1/3 profetier.

Studerer man profetierne lidt nærmere, bliver man meget forbavset. For det første er kun en lille del af profetierne indtil nu gået i opfyldelse (ca. 30%), men de, der er gået i opfyldelse, har været overraskende eksakte! Det interessante spørgsmål er derfor, om der findes en forklaring på de fantastiske ting, der sker i verden i dag? I 60 århundreder eller mere har der boet mennesker her på Jorden, og de tidligere generationer har ikke været grundlæggende anderledes, end nutidens mennesker. Deres livslyst har været lige så stor som nutidsmenneskets. De har måske haft større fysisk styrke end et gennemsnitsmenneske i dag, men i ethvert samfund har der altid været mænd og kvinder med meget høj intelligens. Men gennem hele historien har mennesker sultet − og mange har altid sultet.

Assyrere, persere, egyptere og grækere var intelligente mennesker, men på trods af deres intelligens og deres frugtbare jord var det ikke altid muligt for dem at producere tilstrækkeligt med mad.

Det romerske rige kollapsede i sult. I 1800-tallet sultede mennesker ihjel i Frankrig. Det samme skete i Irland, og ingen var egentlig overrasket. At sulte var nemlig snarere normalt end unormalt i Europa. Det er kun i det seneste århundrede, at vesteuropæere har haft tilstrækkeligt med mad til at holde alle i live.

I Kina var sult almindeligt. Selv i dag sulter mange millioner i Kina, Indien og Afrika, og så sent som i 1930’erne døde mennesker i tusindvis af sult i Sovjetunionen, selvom de levede på frugtbar jord.

Gennem historien har utallige millioner uden held kæmpet for at holde deres forpinte kroppe i live, og de er bukket under i elendighed og armod.

Og med ét vender historiens gang, og mennesker i Vesteuropa og USA har pludselig mad i en sådan overflod, at sultens plager er helt glemt. Hvorfor? Hvorfor har Vesten denne overflod i dag? Hvorfor måtte menneskeheden slæbe varer og andre mennesker på ryggen i 6.000 år − og i løbet af overraskende kort tid beherskes naturkræfterne så meget og så effektivt, at selv de mindre bemidlede i samfundet kan flytte sig selv og deres varer fra et sted til et andet uden at anstrenge sig?

Hvorfor levede familier i 6.000 år i mørke jordhuler med lerstampede gulve, uden vinduer og skorstene, når menneskeheden i løbet af et par generationer betragter gulve, tæpper, borde, vinduer og skorstene som selvfølgelige − og elektrisk lys, vandhaner, vaskekummer, badekar, toiletter, køleskabe, vaskemaskiner, tørretumblere, farve-tv, computere, mobiltelefoner etc. som almindelige og selvfølgelige nødvendigheder?

Hvorfor vandrede menneskeheden barfodede rundt i 6.000 år under miserable forhold og søgte desperat efter mad fra morgen til aften − uvaskede, ukæmmede, ubarberede, loppe- og lusbefængte og sygdomsplagede − og så pludselig findes der en overflod af lækkert lingeri, brusebade, barbermaskiner, hårtørrere, læbestift, neglelak, deodoranter, parfumer, cremer og frit valg mellem forskellige hårfarver?

Hvordan i alverden har menneskeheden i løbet af bare et århundrede formået at sejre over mørket? Hvordan lykkedes det at gå fra fakler og tællelys til olielamper, videre til gaslamper og senere til elektriske lamper, neonlys og halogenlamper?

Menneskeheden har skabt et nyt og revolutionerende forsvar mod vejret. Den er gået fra åbne ildsteder til el-komfurer, til centralvarme, til isolering, der beskytter mod både kulde og varme og videre til airconditionering.

I dag er det muligt at kommunikere med selv de fjerneste steder på planeten i løbet af et sekund, for mundtlig kommunikation, opråb eller opslag på torvet eller kirkedøren er nu erstattet af telefoner, mobiltelefoner, telefax, radio, Tv, computere og internet.

Sundhedssystemet og medicinalindustrien bekæmper lidelser og sygdomme, forlænger livet og kæmper mod døden ved hjælp af desinfektion, vacciner, kirurgi, psykoterapi, hygiejne og medicin.

Menneskeheden er begyndt at udforske rummet. Denne præstation repræsenterer en imponerende udvikling fra primitive vogne, trukket af okser og heste til lastbiler, personbiler, sporvogne, højhastighedstog og metroer. Eller fra sejlads i udhulede træstammer og kanoer til sejlskibe, videre til dampskibe, motorskibe, fragtskibe, olietankere, færger, luksuslinere og gigantiske hangarskibe, der er flydende byer. Eller fra primitive flyvemaskiner og luftskibe til passagerfly, jumbojets, jetjagere, raketter, rumskibe og rumstationer.

Hvordan kunne dette ske i løbet af bare tre generationer? Findes der nogen logisk forklaring på, hvorfor menneskeheden så hurtigt – og så pludseligt − har forvandlet vildmarken til et velfærdssamfund?

Er mennesket med ét blevet så intelligent? Svaret er desværre nej!

Er det på grund af nye og bedre ressourcer? Nej – for de har været der hele tiden! Arbejder mennesket mere i dag? Absolut ikke! Tværtimod!

En del af svaret er, at mennesket for første gang i historien må beholde noget af det, der produceres. Men det virkelige svar findes − efter min mening − i Det Gamle Testamente!

Der er gjort utallige forsøg på at fortolke Bibelen, og næsten hver eneste trosretning har sin egen fortolkning. De fleste er særdeles mangelfulde, og de ignorerer store dele af Bibelen. Man bruger des­uden alt for ofte tvivlsomme bogstavelige forklaringer og indser somme tider ikke, at der for en stor del er ta­le om symbolsprog.

Den følgende forklaring gør ikke krav på at være den eneste rig­tige, men den giver i det mindste en forklaring på nogle af de fænomener, som de fleste religioner ignorerer.

 

Torsten Stålander

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET