Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (51 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (51 af 67)

Førstefødselsretten

− ved dens højdepunkt og nu

 

Nøjagtigt hvor store og mægtige blev de britiske og amerikanske folk? Og hvad vil der pludselig ske med disse nationer?

Hvorfor har Storbritannien allerede mistet de fleste af sine kolonier og besiddelser – sine ressourcer, sin rigdom, magt og indflydelse i verden? Hvorfor er Storbritannien nu kun ”Britannien”, og ikke længere en verdensmagt?

Hvorfor er USA nu utroværdig, foragtet og hadet over hele verden? Hvorfor kunne de ikke engang vinde Korea-krigen? Hvorfor kunne USA ikke vinde over det lille og svage Nordvietnam?

Først skal den nuværende situation sammenlignes med, hvor store, mæg­tige og rige disse to nationer blev.

Mennesker har en tendens til at opfatte deres egen status − og det vil sige deres nations status − for givet. Meget få indser, hvilken enorm overflod disse lande har haft. Man bedømmer alt ved at sammenligne. Den gennemsnitlige englænder, australier, canadier eller amerikaner har aldrig foretaget en rejse gennem analfabetiske, støvede, stinkende, fattige og sygdomshærgede områder i Kina, Indien, Mellemøsten eller Afrika. De har ikke set den elendighed og ulykke, som størstedelen af menneskene lever i. De fleste − selvfølgelig bortset fra englænderne − har ikke engang været i Europa, der er rigt i forhold til de myldrende, analfabetiske masser − og alligevel fattigt, hvis man sammenligner med USA.

De britiske og amerikanske folk har ikke indset dette. De har heller ikke været taknemmelige − det var jo bare normalt. De har heller ikke takket Gud − eller accepteret det ansvar, der blev lagt i deres hænder sammen med disse velsignelser. Få mennesker indser, at med enhver ønskelig, prisværdig ejendel følger et ansvar, hvis man vil bruge den. En lille dreng, der lige har fået en ny cykel af sine forældre, får ikke en følelse af ansvar, hvis det ikke indskærpes af forældrene, at han skal passe og pleje den, og at han skal være forsigtig, så at han ikke bliver til fare for sig selv eller andre.

De profetiske løfter, som Gud gav Abraham kan man læse om i 1. Mos. 22,17 og 24,60: ”… så vil jeg velsigne dig og gøre dit afkom talrigt som himmelens stjerner og sandet ved havets bred − og dit afkom skal tage sine fjenders porte i besiddelse.”

Endvidere gav den himmelsk inspirerede profet sin velsignelse til Rebekka, der forlod sin familie for at blive Isaks hustru: ”Måtte du, vor søster, blive til ti tusind tusinder, og måtte dit afkom indtage sine fjenders porte.”

Tidligere er disse ”fjenders porte” blevet omtalt, og det blev forklaret, at de henviste til de strategiske søporte ved ind- og udsejlingen til disse landes havne. Selvom al rigdom kommer fra jorden, så er fremskridt og velstand på national basis kommet gennem industri og handel. Næsten al handel mellem landene er sket via havene med skibe, og på landjorden med jernbaner.

Det var derfor utroligt vigtigt, da Robert Fulton cirka 1803 sejlede med det første damp­skib − præcis da Storbritannien og USA pludselig be­gyndte at mangfoldiggøre sig og skabe national rigdom. Og i det nittende århundrede oplevede verden desuden jernbanens udvikling!

Som tidligere omtalt hentyder førstefødselsretten til national storhed, og ”fjenders porte” − som for eksempel Gibraltar, Suez, Singapore, Panama-kanalen, Hong Kong m.fl. – som værende passager.

Storbritannien og USA besatte alle disse vigtige ”porte” i hele verden! Disse ”porte” var omdrejningspunkter under Anden Verdenskrig. De var ikke alene blevet vigtige passager, men også verdens stærkeste forsvarsposter.

I dag har England og USA mistet de fleste af dem, og de er ved at miste de få, de har tilbage. − Hvorfor?

1. Mos. 39,1-2: ”Men HERREN var med Josef, så lykken fulgte ham … HERREN lod alt, hvad han foretog sig, lykkes for ham.”

Herren lod Josefs arvinger − England og USA − få succes.

Men hvad siger Moses’ profeti, da han skulle dø, hvor han fortalte, hvad der ville ske med de enkelte stammer. ”Om Josef sagde han: Hans land er velsignet af HERREN med det kosteligste fra himmelen oventil og fra dybet, som ruger forneden, med det kosteligste, Solen frembringer, med det kosteligste, måneskifterne fremkalder, med det bedste fra de ældgamle bjerge og det kosteligste fra de evige høje, med det kosteligste af jorden og dens fylde og nåde fra ham, der boede i tornebusken. Det skal komme over Josefs hoved (Efraim og Manasse), over issen på ham, som er hersker blandt sine brødre. Som den unge okses er hans højhed, som vildoksen er hans horn (engelsk version: ”and his horns are like horns of unicorns” − Storbritanniens nationale våbenskjold!) − med dem nedstøder han folkene, så vidt som Jorden strækker sig (svensk og engelsk version: ”Ja, også dem, der bor ved Jordens ender”). Sådan er Efraims titusinder, sådan er Manasses tusinder!” (5. Mos. 33,13-17)

Hvilke nationer har modtaget alle disse løfter? Kun Storbritannien og USA!

Disse to lande ejede efter år 1800 e.Kr. mere end halvdelen af alt land, der kunne dyrkes. De rige landbrugslande i Mississippi-dalen, de uendeligt store hvedefelter i Midtvesten i USA, Canada og Australien. De vidtstrakte skove i det nordlige USA og Kanada. Guldfelterne i Sydafrika, Australien, Alaska og resten af Amerika. Kulfelterne i USA og på de britiske øer. De naturlige vandfald og floderne og dermed kraft til en succesrig industri og til produktionsområder i England og det østlige USA samt de bedste frugtområder i Florida og på USA’s vestkyst.

Hvilke lande har nogensinde tilsammen haft en sådan national rigdom?

Og stort set alt kom til dem efter år 1800!

Stålkongen Charles M. Schwab sagde i en tale for Massachusetts Bankers Association den 5. januar 1921: ”Vores Forenede Stater er blevet velsignet af Gud med alt, hvad der kræves for at forblive den førende industrielle og kommercielle nation i verden.”

Hvor meget havde de?

(Tallene i det følgende er kun beregnet frem til år 1966 − og det er gået kraftigt nedad siden dengang):

Verdens olieproduktion var år 1950 ca. 3.800 millioner tønder. USA alene producerede mere end halvdelen − næsten 52%. Storbritannien og USA producerede tilsammen 60% af råolien. Det inkluderer ikke deres udenlandske investeringer. – I 1966 var de 60% blevet reduceret til kun 32%.

Storbritannien og USA producerede 1 1/2 gange så meget kul, som alle andre lande tilsammen. − I 1966 var dette tal faldet til 1/3 af verdensproduktionen − 30,9%.

Tilsammen fremstillede de to nationer i 1950 3/4 af Jordens stålproduktion. I 1951 producerede USA alene 105.200.000 tons − eller næsten 60%. De producerede 1 1/3 gange mere råjern end alle andre lande tilsammen. I 1966 var disse tal faldet til 1/3 (33,6%) af stålproduktionen og kun 1/6 (17,8%) af råjern.

De ejede næsten 95% af verdens nikkel (hovedsagelig Canada), 80% af verdens aluminium, 75% af verdens zink.

Og i 1966? Produktionen var faldet til kun 3,6% af verdens nikkel, 40,2% af verdens aluminium og 12,4% af verdens zink.

Storbritannien dominerede totalt produktionen af krom (fra Sydafrika). I 1966 var det faldet til kun 2,3%. Tilsammen producerede de 2/3 af verdens gummi og dominerede verdens kobber, bly, tin, bauxit og andre værdifulde metaller. I 1966 producerede de kun 23,4% af verdens kobber, 9,9% af verdens bly, intet tin, og 6,3% af verdens bauxit.

Storbritannien producerede 2/3 af verdens guld − ca. 266.000.000 pound (642 mill. dollar), og USA havde tre gange så stor en guldreserve som hele den øvrige verden tilsammen. (I dag svinder guldreserven fra USA så hurtigt, at dollaren er alvorligt i fare).

USA producerer nu kun 5% af verdens guld og Storbritannien producerer næsten intet, fordi nationen har mistet Sydafrika.

De to nationer producerede 2/3 af verdens elektricitet. USA alene 283 tusind millioner kwA år 1948, og Storbritannien og Canada mere end Rusland, Tyskland og Frankrig tilsammen. − I 1966 producerede de kun 20,1% − og i dag væsentligt mindre.

Tendensen er den samme uanset, hvad der tales om. Handelsflåden, skibe, jernbaner, får og uldproduktion, madvarer, biler, telefoner, radio og fjernsyn osv. − USA er stadig det rigeste land, men proportionalt set går det hurtigt nedad bakke i forhold til andre lande.

Hvordan fik Storbritannien og USA denne ufattelige rigdom? Fik de den gennem menneskelig visdom, fremsynethed, energi, kundskab og magt? Måske har Abraham Lincoln svaret: ”Vi finder os selv i fredelig besiddelse af den bedste del af Jorden, hvad angår frugtbar jord, størrelse og klima … Vi finder os selv som de lovlige arvinger til disse grundlæggende velsignelser. Vi arbejdede ikke hårdt for at få eller skabe dem.”

Denne kloge præsident sagde igen ved sin proklamation den 30. april 1863 på en nationaldag for bøn og faste:

”Det er nationers pligt − ligesom menneskers − at stole på den almægtige magt hos Gud … og indse den ædle sandhed, forkyndt i de hellige skrifter og bevist gennem al historie, at kun de nationer er velsignede, som har Gud til Herre … Vi har fået de mest udsøgte velsignelser fra himlen. Vi er blevet bevaret i alle disse år i fred og fremgang. Vi er vokset i antal, rigdom og magt, som ingen anden nation nogensinde er vokset. Men vi har glemt Gud! Vi har glemt den årlige hånd, som bevarede os i fred og forøgede, berigede og styrkede os. Og vi har svagt fornemmet i vores hjerters glæde, at alle disse velsignelser var produceret af en højere visdom og retfærdighed end vores egen.”

Fordi Lincoln så en nation, der havde glemt Gud − en nation, der var beruset af en fremgang, som den ikke havde nogen andel i − en nation, der selv tog al ros og hele æren, så appellerede denne kloge præsident til nationen med en dags faste og bøn for på den måde at erkende den nationale synd for Gud. Nationens fremtid vaklede, da han gav denne proklamation. Men Gud hørte og svarede på denne store nationale bøn − og nationen blev reddet og bevaret!

I dag hænger USA’s fremtid igen i en tynd tråd, men denne gang er det mere alvorligt. I dag har USA ikke en præsident med det fremsyn, den forståelse og det mod, der er nødvendigt for igen at bringe amerikanerne ned på knæ!

Abraham Lincoln vidste, at de ikke selv havde fortjent disse store velsignelser, men at de var en gave til USA’s folk fra Abrahams, Isaks og Israels Gud.

Alle i Vesten burde − ligesom USA og England − i dag indse, at vores rigdom alene skyldes, at Gud lovede det ubetinget til Abraham. Og Han lovede det til Abraham, fordi Abraham holdt Guds bud og love.

Efter Moses’ tid blev førstefødselsrettens velsignelser nægtet datidens folk, fordi de nægtede at leve efter Guds love.

I dag advarer Gud menneskeheden gennem mange profetier i Jeremias, Ezekiel, Mika, Esaja og mange andre, hvor det siges klart, at hvis ikke nutidens generationer angrer deres synder og vender sig til Gud med faste og sand bøn, så vil Han ødelægge nationernes byer og forsvarsværker gennem en fremmed magts ”sværd”. − Han vil straffe ved hjælp af et hensynsløst lands hånd. USA og England vil blive invaderet, slået og atter nedværdiget til slaveri.

Lad os lytte til Hans advarsler!

Alle, der tvivler på og afviser Guds eksistens, må man spørge: Ville det være muligt for almindelige mennesker at skrive disse profetier uden himmelsk inspiration. Kunne de give disse løfter til Josef, og − efter 2.520 år (med start i 1800-1803) have magt til at opfylde disse løfter? Læs dagens aviser og følg med i nyhederne på Tv, der er fyldt med flere truende advarsler. Flere og flere videnskabelige forskere fastholder, at hvis menneskeheden fortsætter på den måde, som den gør nu, så er livet på Jorden udslettet om 50 år!

Til sidst skal der kun tilføjes her: USA’s forfædre skabte − efter otte års intensiv debat − en republik, hvor landets ledere havde så lidt magt, som muligt. De prøvede med alle midler at begrænse magten hos de styrende og fordelte den til sidst på tre instanser: Senatet, der beslutter, præsidenten, der udfører og højesteret, der dømmer.

Og de voksede sig stærke!

Dengang England voksede og blev til Storbritannien, sad en konge ved navn Edvard den Anden på tronen. Han var den svageste konge, England nogensinde havde haft! Hans interesse for at styre landet var nærmest ikke-eksisterende. Folket måtte styre og gøre, som det havde lyst til!

Og de voksede sig stærke!

I dag forsøger disse ”semi-guder”, der kalder sig præsidenter, premierministre, statsministre m.v. at tilrane sig mere magt. De konkurrerer med Gud! Husk – ”den, du tjener og adlyder, han er din gud!”

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET