Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (4 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (4 af 67)

Store spørgsmål

 

Praktisk taget alle religioner har en teori om historiens udvikling. Ofte er teorierne overraskende identiske.

Her er det tanken at studere lærebogen Bibelen specielt med henblik på begivenheder i nyere tid og i relation til fremtiden. Kan Bibelen virkelig fortælle, hvad der er sket? Har undervisningen mon været forkert, og er man derved blevet forledt til at ignorere årsagerne til episoder og tendenser, og har det medført, at man kun har lært, hvordan man skal håndtere virkningerne? Glem ikke, at alle verdens problemer og lidelser ganske enkelt er et resultat af årsag og virkning. Findes der en religiøs årsag til krig, fattigdom, kriminalitet, sygdomme etc.? Hvis det er rigtigt, er dette vigtigste emne blevet fjernet fra undervisningen i Danmark! Findes der mon nogen direkte årsag til, at ateisme er en del af den kommunistiske lære? Kan man i Bibelen finde svaret på livets mening? Har mennesket lært at skelne mellem de ægte og de falske værdier i livet? Kan man finde vejen til fred, lykke og universelt sammenhold? Kan man finde årsagerne til krig, ulykke og verdenskaos? Hvis man ikke kender vejen til fred, så får man aldrig fred! Verdens ledere taler om fred − de siger, at de arbejder for fred – men samtidig giver de tilladelse til og accepterer metoder, der fører til krig. Går verden simpelthen i den forkerte retning?

Ifølge Bibelen er menneskeheden på vej imod en ”grand finale” − en kæmpeeksplosion, som vil være frygteligere end man kan forestille sig i selv de vildeste fantasier. − Men det er ikke nødvendigt, hvis menneskeheden ikke vil!

Bibelen oplyser, at der i dag er kræfter, der arbejder på planer, programmer, sammensværgelser og organisationer, som i nærmeste fremtid vil resultere i en verdenseksplosion af vold og kaos, som aldrig tidligere oplevet − og som aldrig skal opleves igen! Mennesket leger i dag med enorme kræfter, men det mangler forsigtighed, tålmodighed, kundskab og visdom til at kunne kontrollere disse kræfter.

I denne ubegavede tid, der er præget af stupiditet, er det på mode og anses som intellektuelt helt at afvise religion og religiøsitet − eller i hvert fald at tage emnet alvorligt. Måske ville det alligevel være en god ide at se lidt nærmere på de grundlæggende årsager, inden mennesket antænder krudttønden og sprænger sig selv ud af eksistens.

På trods af, at det virker unaturligt for mennesker, der er blevet formet af nutidens materialistiske undervisning, er det alligevel sådan, at for 2.500 år siden inspirerede den højeste magt i Universet en mand ved navn Esajas til at skrive: ”Thi Gud er jeg, ellers ingen, ja Gud, der er ingen som jeg, der forud forkyndte slutningen, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: ”Mit råd står fast, jeg fuldbyrder al min vilje.” (Esajas 46,9-10)

De store verdensmagter former deres politik − lægger deres planer − men hvis Bibelen er sand, så kommer der i de kommende år til at ske overraskende ting, som er meget forskellige fra det, som de store nationer planlægger.

Gud sagde: ”Løft eders blik til himlen og se: Hvo skabte disse?” (stjernerne) (Esajas 40,26) − Og videre: ”Se, som dråbe på spand er folkene, at regne som fnug på vægt, som et gran vejer fjerne strande.” ”Alle folk er som intet for ham, for luft og tomhed at regne.” (Esajas 40,15 og 17)

Profeter, der var inspirerede af Gud skrev for 2.500 år siden profetier, der er bevaret til i dag. Disse profetier fylder ca. 1/3 af Bibelen. I disse profetier er hver by omtalt, som var af betydning dengang − og desuden hvert land. Der blev præcist fortalt, hvad der ville ske med hver enkelt by og hvert enkelt land!

I samtlige tilfælde var profetierne eksakte! Det, der var forudsagt, skete med Babylon, Tyrus, Sideon, Askeion, Asdod, Ekron − såvel som med Egypten, Assyrien, Persien og Rom! Der var ikke en fejl! Disse profetier var nøjagtige! Nationernes ledere og videnskabelige forskere kan ikke undskyldes, når de ignorerer disse sensationelle beviser på profetisk præcision, uden at undersøge dem nærmere.

Og nu har den samme Gud i andre profetier forudsagt, hvad der vil ske med USA, Storbritannien, Vesteuropa og Sovjetunionen! Og alligevel er de skarpeste hjerner uvidende om, hvad der vil ske!

Hvorfor er disse profetier aldrig blevet forstået eller troet? Fordi nøglen til dem er blevet overset. Nøglen er at identificere USA, Storbritannien, Vesteuropa m.fl. i bibelprofetierne. Gud siger: ”Nej! Den Herre HERREN gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne.” (Amos 3,7)

Disse kolossale verdensbegivenheder, der får de to verdenskrige til at krympe til ubetydeligheder, vil altså indtræffe helt efter planen ifølge profetierne, men ikke før, de, der er villige til at acceptere Bibelens profetier, i kraft af dem kan se de advarsler, der først vil komme.

Det er sandt − selvom det er næsten fuldkommen ukendt − at der er en årsag til, at mennesket er placeret her på Jorden. Og Skaberen gav sine menneskelige skabninger en slags instruktionsbog (Bibelen) for at forklare årsagen og for at lede mennesket, så at det lykkeligt og med glæde kunne udføre Hans vilje. Men menneskeheden har forkastet åbenbarelsen og rådgivningen og foretrækker at famle rundt i mørke ved hjælp af sine egne fatale ræsonnementer.

I cirka 1/3 af denne instruktionsbog er der fokus på en grunduddannelse, der giver mennesket den fundamentale og nødvendige kundskab, som ellers ville være umulig at erkende og derfor være ukendt. Her lærer man kundskaben om, hvad mennesket er, hvorfor mennesket overhovedet eksisterer, hvor vejen fører det hen, og hvordan det kan nå målet og leve lykkeligt undervejs. Her afsløres de sande værdier. Her defineres de og adskilles fra de falske. Her får mennesket kundskab om vejen til fred, lykke og velstand.

Men statsoverhoveder, nyhedsanalytikere og videnskabens forskere har i dag vanskeligt ved at fatte den virkelige mening med de ting, der sker i verden i dag.

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET