Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (12 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (12 af 67)

Førstefødselsretten

 

Gud valgte Isak til at modtage førstefødselsretten og spiret. Abraham havde flere sønner − Ismael var den ældste. Men Gud valgte Isak, og ”Abraham gav Isak alt, hvad han ejede.” (1. Mos. 25,5). Isak var dog Abrahams lovligt førstefødte søn. Ismael var søn af Hagar, der var Saras egyptiske tjenerinde. Abraham elskede Ismael, sin ældste søn, og ønskede derfor, at han fik førstefødselsretten.

”Abraham sagde derfor til Gud: ‘Måtte dog Ismael leve for dit åsyn’.” (1. Mos. 17,18).

”Men Gud sagde: ‘Nej, din ægtehustru Sara skal føde dig en søn, som du skal kalde Isak (hvilket betyder: han ler) − med ham vil jeg oprette min pagt, og det skal være en evig pagt, der skal gælde hans afkom efter ham! Men hvad Ismael angår, har jeg bønhørt dig: Jeg vil velsigne ham og gøre ham frugtbar og give ham overvættes talrigt afkom − tolv stammehøvdinge skal han avle, og jeg vil gøre ham til et stort folk. Men min pagt opretter jeg med Isak, som Sara skal føde dig om et år ved denne tid.” (vers 19-21).

Vedrørende den fremtidige nation, som skulle komme fra Ismael, sagde Guds engel til Hagar: ”Og han skal blive et menneske-vildæsel, hvis hånd er mod alle, og alles hånd mod ham, og han skal ligge i strid med sine frænder!” (1. Mos. 16,12).

I den engelske version af Bibelen står der: ”− and he shall dwell to the east af his brethren”, hvilket oversat til dansk ville betyde: ”− og han skal opholde sig øst for sine brødre”. Dette er endnu et fortolkningsspørgsmål fra hebræisk. Ismaels børn er det, man i dag kalder arabere. Den nation og samling af nationer, der fik førstefødselsretten må være større, rigere og mægtigere, og hvis den engelske version er rigtig, må de geografisk befinde sig vest for de arabiske lande.

Isak fik tvillinger − Esau og Jakob. Esau blev født først, og var derfor den lovlige arving til førstefødselsretten. Men Esau undervurderede den og solgte den til Jakob.

Gud havde udvalgt Jakob til at få førstefødselsretten allerede inden tvillingebrødrene blev født. Men Jakob − støttet af sin mor − snød og bedrog Esau og fik den fra ham i stedet for at vente på Gud. Gud sagde til Rebekka − deres moder − at de var begyndelsen til to folkeslag − to typer mennesker. ”… Det ene skal kue det andet, den ældste tjene den yngste!” (1. Mos. 25,23). Deres afkom skulle blive to forskellige typer af mennesker. Esau var lodden og rød, men Jakob var hvid (vers 25). Historien om, hvordan Jakob fik tiltusket sig førstefødselsretten står i 1. Mos. 25, 27-34:

”Drengene voksede til, og Esau blev en dygtig jæger, der færdedes i ødemarken, men Jakob en fredsommelig mand, som boede i telt. Isak holdt mest af Esau, thi han spiste gerne vildt − men Rebekka holdt mest af Jakob. Jakob havde engang kogt en ret mad, da Esau udmattet kom hjem fra marken. Da sagde Esau til Jakob: ‘Lad mig få noget af det røde, det røde der, thi jeg er ved at dø af sult!’ Derfor kaldte de ham Edom”.

Edom betyder ”rød” eller ”rød suppe”. Dette er en anden nøgle til at forstå Bibelen. Man må huske, at Edom refererer til Esau. Mange profetier, der refererer til nutid og fremtid, bruger navnet Edom. Det forstår man ikke, hvis man ikke refererer til Esaus arvinger. Deres land omfattede cirka det, der i dag kaldes Tyrkiet.

”Men Jakob sagde: ‘Du må først sælge mig din førstefødselsret!’ Esau svarede: ‘Jeg er jo lige ved at omkomme: Hvad bryder jeg mig om min førstefødselsret!’ Så gav Jakob Esau brød og kogte linser, og da han havde spist og drukket, stod han op og gik sin vej. Således lod Esau hånt om sin førstefødselsret”.

Senere tog Jakob gennem svig Esaus førstefødselsret fra sin fader. Historien om dette bedrageri findes i 1. Mos. 27. kapitel:

”Da Isak var blevet gammel og hans syn sløvet, så han ikke kunne se, kaldte han sin ældste søn Esau til sig …” Isak bad Esau om at gå ud i marken for at jage, berede maden til ham og bære den ind til ham, så ville Isak give ham velsignelsen. Men Rebekka havde hørt det hele og sendte Jakob ud efter to killinger. Så beredte hun dem til en lækker ret til Isak. Så tog hun noget af Isaks tøj og lod Jakob tage det på. Da Esau var lodden og Jakob ikke, satte hun noget af skindet fra killingerne på Jakobs hænder og hals. I denne forklædning og med det imiterede vildt gik Jakob ind til sin far for at få hans velsignelse. Og Jakob sagde: ”Jeg er Esau, din førstefødte”.

Isak var lidt forbavset over, at han havde fundet sit vildt så hurtigt, og blev mistænksom. Jakob løj igen og sagde, at Gud havde sendt vildtet til ham. Isak kunne genkende Jakobs stemme.

”Men Isak sagde til Jakob: ‘Kom hen til mig, min søn, så jeg kan føle på dig, om du er min søn Esau eller ej!’ Da trådte Jakob hen til sin fader, og efter at have følt på ham, sagde Isak: ‘Røsten er Jakobs, men hænderne Esaus!’ Og han kendte ham ikke, fordi hans hænder var hårede, som hans broder Esaus. Så velsignede han ham.”

Læg mærke til, hvad denne velsignelse indebar!

”Derpå sagde hans fader Isak til ham: ‘Kom hen og kys mig, min søn!’ Og da han kom hen til ham og kyssede ham, mærkede han duften af hans klæder. Så velsignede han ham og sagde: ‘Se, duften af min søn er som duften af en mark, Herren har velsignet! Gud give dig af himmelens væde og jordens fedme, korn og most i overflod! Måtte folkeslag tjene dig og folkefærd bøje sig til jorden sine brødre, og din moders sønner bøje for dig! Forbandet, hv0 dig forbander − velsignet, hvo dig velsigner’!” (vers 26-29).

Bemærk! Materielle løfter allesammen! Ikke et eneste løfte, der hentyder til frelse. Intet, der taler om et liv efter døden. Intet åndeligt! Alt vedrører dette liv, her på Jorden.

National storhed. Regn, masser af korn og vin, jordens fedme. ”Folkeslag bøje sig til jorden for dig”, ”Folkeslag tjene dig”.

Da Esau kom tilbage og opdagede, at Jakob havde givet sig ud for ham, blev han meget hadefuld. Han bad også om velsignelse. Men Isak kunne ikke tage sin velsignelse tilbage, som han havde givet til Jakob. Så han gav Esau følgende profeti: ”Se, fjernt fra jordens fedme skal din bolig være og fjernt fra himlens væde ovenfra − af dit sværd skal du leve, og din broder skal du tjene − men når du samler din kraft, skal du sprænge hans åg af din hals!” (v. 3940).

Nu havde Jakob altså både førstefødselsretten og velsignelsen. ”Men Esau pønsede på ondt mod Jakob” (på svensk: ”men Esau hadede Jakob”).

I virkeligheden var Esaus profeti mere en forbandelse end en velsignelse.

Den korte historie − sammen med andre beviser − afslører, at Esaus arvinger i dag kaldes tyrkere. Man må derfor huske, at alle profetier, der vedrører senere tider og som refererer til Edom eller Esau, generelt set refererer til Tyrkiet.

I Isaks profeti på dødslejet profeterede han, at Esaus arvinger ville opleve en tid, hvor de ville få herredømmet, og på dette tidspunkt ville de sprænge israelitternes åg af deres hals. Og det er sket! På grund af deres syndige levemåde blev Israels børn fordrevet fra det hellige land, som var en del af førstefødselsretten. Tyrkerne kom til magten og fik herredømmet og besatte dette land i flere århundreder.

Disse arvinger − det tyrkiske folk − besatte Palæstina i 400 år, inden Storbritannien erobrede det i 1917. Esaus arvinger har altid ønsket sig dette land, for det var det centrale løfte i førstefødselsretten. Det tyrkiske folk har virkelig levet af sit sværd!

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET