Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (67 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (67 af 67)

Afslutning

 

Det er i grove træk, hvad Bibelen siger om profetierne. Her er (bevidst) mange gentagelser, og ordvalget er muligvis en smule højtideligt i et forsøg på at skabe helhed i terminologien. Det er ofte meget vanskeligt at se sammenhængen i bibelprofetierne. Det kræver mange ord at forklare det, og derfor er der risiko for at virke trættende på grund af nødvendige gentagelser af vigtige citater. Disse passager i Bibelen er imidlertid meget vigtige, og normalt er de overset i bibelfortolkningerne. Desuden er Bibelen − i mine øjne − en uhyre vigtig bog, som man må vise respekt, og det kommer blandt andet til udtryk i et lidt højtideligt sprog.

Det er også min hensigt at lade fortolkningen af bibelprofetierne slutte her. Forhåbentlig har dette lille skrift vækket interesse for selv at studere Bibelen, for selv at studere og vurdere de mange detaljer, der afslører, hvad der vil ske i fremtiden. Bibelen er en særdeles interessant bog, der er oversat til 1.120 forskellige sprog og dialekter. Med dette lille bidrag i hukommelsen, er det mit håb, at læseren vil opleve Bibelen som mere interessant. Det er praktisk umuligt at analysere Bibelen til bunds, og denne bog skummer bare overfladen. Hvis man ønsker virkelig at fordybe sig i emnet, kan det kun ske gennem selvstudier.

Det kan for eksempel anbefales at læse videre om, hvordan fremtiden vil udvikle sig ved for eksempel at studerevidere i Mattæus kapitel 22 og 24. Her fortæller Mattæus, at der vil komme falske Messias’er. Der fortælles også om Kristi genkomst: ”Thi da skal der komme ‘en stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu’ og heller ikke senere skal komme. Og dersom de dage ikke blev afkortet, da blev intet menneske frelst.” (Matt. 24,21-22).

”Thi som en snare skal den komme over alle dem, der bor på Jordens flade.” (Luk. 21,35).

”Ved disse tre plager, ilden og røgen og svovlet, som stod ud af munden på dem, blev en tredjedel af menneskene dræbt.” (Joh. Åb. 9,18).

”HERRENS slagne skal på den dag ligge fra Jordens ene ende til den anden − der skal ikke holdes klage over dem, og de skal ikke sankes og jordes − de skal blive til gødning på marken. Drønet når til Jordens ende, thi HERREN går i rette med folkene − over alt kød holder han dom, de gudløse giver han sværdet, lyder det fra HERREN.” (Jer. 25,33 og 25,31).

Læs i Habakkuks Bog om kaldæerne (det ”hellige” romerske kejserdømme). De kommer ”flyvende langvejsfra. Som ørnen i fart efter føde.” (Habakkuk 1,8).

Bemærk her, at han skriver, at mennesker skulle komme flyvende mod deres fjender! Som bekendt fik mennesket ikke lært at flyve før i begyndelsen af 1900-tallet.

Hvis man sammenligner dette med de nyheder, man præsenteres for daglig i radio, Tv og i aviser, og derefter spørger sig selv: Findes der i disse informationer tegn på, at tingene vil ske, sådan som det er forudsagt i Bibelen? Er der sandsynlighed for, at det vil ske i den nærmeste fremtid? Hvis man er ærlige, må man erkende, at det faktisk er tilfældet.

Radio, Tv og aviser bekræfter hver dag, at Bibelen har ret. Findes der nogen fornuftig, logisk årsag til at tvivle på, hvad profeterne har sagt, der vil ske?

Men − som tidligere omtalt − der findes en redning!

Det er kun de ugudelige, der skal udleveres til sværdet. Det er utænkeligt, at Gud skulle lade de retfærdige få samme skæbne som de gudløse. (1. Mos. 18,25)

Inden den store katastrofe indtræffer, vil den store evakuering af alle, der tror, blive gennemført af Jesus selv, som vil befri de troende fra den kommende vrede (1. Tess. 1,10). De skal ikke flyttes til et fjernt land her på Jorden, men til en anden dimension. Læs selv dette i Joh. 14,1-3, 1. Tess. 4,13-18, Luk. 21,36, Hebr. 9,23 og i Joh. Åb. 3,10.

Mange stiller sig selv det samme spørgsmål som fangevogteren i Filippi, der spurgte: ”Hvordan skal jeg bære mig ad for at blive frelst?”

Følg Paulus’ anvisning: ”Tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst, du og dit hus.” (Apostl. Gern. 16,31)

Hvis man modtager nåden, så skal man leve trygt i himlen og være uden frygt for alt det onde, der vil ske her på Jorden. (Ordsprogenes Bog 1,33).

 

THI SÅLEDES ELSKEDE GUD VERDEN,

AT HAN GAV SIN SØN DEN ENBÅRNE,

FOR AT ENHVER, SOM TROR PÅ HAM,

IKKE SKAL FORTABES, MEN HAVE EVIGT LIV.

 

(Joh. 3,16)

 

--oo0oo--

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET