Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (45 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (45 af 67)

Hvorfor?

 

Der er nu god grund til at se nærmere på de utrolige årsager, og hvad der herefter vil ske.

Nu er det tydeligt, hvorfor de totalt mistede deres identitet, og hvad der skete med de ”ti forsvundne stammer”.

Israel forsvandt og de har været forsvundet igennem hele historien. Der er ingen historiske beretninger om dem, så Jorden kunne lige så godt have åbnet sig og opslugt dem.

Historien afslører kun, at de blev taget til fange og ført til Assyrien 721-718 f.Kr., og at assyrerne − sammen med de ti israelske stammer − senere emigrerede mod nordvest. Hvor langt mod nordvest, eller hvor de til sidst slog sig ned, har altid været en blank side i historiebøgerne.

Hvordan forklarer teologer og historikere dette?

Da de ikke kender svaret og alligevel forsøger at svare, så svarer de forkert. De mener − helt fejlagtigt − at samtlige israelitter var jøder, og at de tretten millioner jøder, der findes i dag, er det totale antal israelitter, der findes.

Nogle teologer forklarer − helt forkert − at alle de ti stammer, der blev ført i fangenskab i Assyrien, vendte tilbage til Jerusalem sammen med jøderne for at genopbygge templerne 70 år efter jødernes fangenskab 604-585 f.Kr.

Det er fuldstændig forkert!

Kun nogle fra Juda stamme vendte tilbage. Og de var allesammen fra Juda, Benjamin og Levi stammer. Se genealogierne i Ezra og Nehemias!

Man tror i dag, at jøderne er Israel, og man tror, at de udgør hele Israel, fordi de aldrig har mistet deres identitet!

Der er en årsag til at jøderne ikke mistede deres identitet, mens Israels hus gjorde det!

Gud havde givet dem en meget speciel forbundsaftale, der indeholdt et identitetstegn.

Det er ikke almindeligt kendt og har ikke haft nogen opmærksomhed, at Gud indgik en særlig aftale med sit folk, da det endnu befandt sig ved foden af Sinai-bjerget. Denne aftale indeholdt et identitetstegn. Her skal det understreges, at disse israelere var de eneste folk, som Gud kaldte for sit folk.

Adam og Eva forkastede det symbolske ”træ”, der repræsenterede Guds Helligånd og fader-søn-forholdet med Ham. Adam og Eva var afskåret fra Gud, og deres efterkommere vandrede så langt væk fra Gud, at Jorden på Noahs tid var plaget af korruption og vold.

Efter syndfloden fulgte hele verden som helhed Nimrods frafald (1. Mos. 10,8-12 og 11,1-9), og hans moder-hustru grundlagde den frafaldne afguds-religion, der har forført og bedraget verden lige siden.

Denne gudfornægtende religion, der blev startet af Semiramis, strømmede ud til alle nationers befolkninger. I sin forvrængning af sandheden udviklede den sig til forskellige varianter, og dukkede op under forskellige nationale navne i forskellige lande. Men dybest set var der tale om det samme gudfornægtende system.

Det fjernede hele verden fra Gud! Og det griber om sig den dag i dag i en verden, der er bedraget. Systemet har forskellige former og forskellige terminologier afhængig af religionens navn.

Gud valgte israelitterne på grund af den lydighed, som Abraham, Isak og Jakob havde vist. I den periode, hvor de var slaver og måtte tjene andre, kaldte Han dem stadig for sit folk, og dem ville Han vise den sande vej og religion. For disse mennesker ville det forudbestemte mål med menneskene blive afsløret.

Guds sandhed og Guds vej, som blev afsløret for disse israelitter, er simpelthen Guds sandhed og Guds vej for alle mennesker − til alle tider og i alle tidsaldre!

Israel skulle være et levende eksempel for alle nationer − hvis de havde fulgt Guds vej.

Jesus kom − ikke for at forandre Guds sandhed − ikke for at grundlægge en ny religion − men for at åbenbare nye sandheder om det kommende Guds rige, og hvordan menneskeheden skal komme derhen.

Det er korrekt, at israelerne i Det Gamle Testamente fik nogle rituelle offerritualer, men de havde kun til formål at fungere som påmindelser om synd. (Hebr. 10,1-4 og 9-10). De skulle kun midlertidigt fungere som substitut for Kristus − indtil Han skulle komme. Da Han kom, ophørte disse ritualer. Men Guds sandhed og Guds vej forandrer sig ikke!

Ved hjælp af Israel åbenbarede Gud på denne måde for menneskeheden til alle tider, hvad der er Hans vej − inklusive i dag!

Denne specielle aftale gælder derfor til evig tid!

Denne bindende aftale kan man finde i 2. Mos. 31,12-17. Den handler om et af test-budene. Israel blev som beskrevet drevet ud fra deres land og berøvet førstefødselsretten i meget lang tid, fordi de overtrådte denne aftale.

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET