Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (35 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (35 af 67)

Hvorfor ikke før år 1800?

 

For at forstå denne mirakuløse vækst til verdensdominans er det nødvendigt at studere selve vendepunktet i Det Gamle Testamentes profetier − det 26. kap. i 3. Mos.

Denne mærkelige profeti handler om nutiden, men den giver desuden en advarsel til Israels folk på Moses’ tid. (Meget få mennesker indser, at profetierne i Det Gamle Testamente i de fleste tilfælde hentyder til det 21. århundrede, og i mange tilfælde ikke til tiden, da Det Gamle Testamente blev skrevet).

De fleste af nutidens præster og kirkelige ledere er uddannede i deres specielle kategorier. De bliver næsten udelukkende oplært i de forskellige sekters bøger og ikke i Bibelen. − Mange af disse siger: ”Vi er Det Nye Testamentes kirke”, og antager dermed, at profetierne i Det Gamle Testamente kun er skrevet for Det Gamle Testamentes tid, og at de er uden betydning for nutidens mennesker.

Det er en misforståelse og en illusion!

Det Nye Testamentes kirke er faktisk bygget på grundlag af Det Gamle Testamentes profetier sammen med Apostlene (Paulus’ brev til Efeserne 2,20).

Daniel skrev efter at både Israel og Juda var blevet ført væk som slaver. Han havde, som tidligere omtalt, ikke nogen mulighed for at kommunikere − og desuden var betydningen gemt og uforstået indtil i dag. (Daniel 12,8-9).

Ezekiel var en profet, der ikke profeterede for jøderne, selvom han var blandt dem i deres fangenskab. Men hans profetier ville blive givet til Israels stamme, der var blevet fordrevet 130 år tidligere, og på Ezekiels tid var den forsvundet. Hans profetier ville blive givet til Israels hus i dag − i det det 21. århundrede.

Denne profeti i 3. Mos. kap. 26 har − selvom den er skrevet af Moses, inden Israel kom det hellige land − en dobbelt betydning. Den var en advarsel til dem på Moses’ tid, men dens endelige opfyldelse, som faktisk er sket og sker nu − i nutiden. Og selvom profetien har en dobbelt betydning – hvilket er typisk for mange profetier − så er den også en advarsel til det engelske og det amerikanske folk vedrørende de kommende år! Denne advarsel er blevet kraftigt bekendtgjort for disse folk i de seneste årtier!

3. Mos. kap. 26 er en grundlæggende profeti for Det Gamle Testamente. Det indeholder en væsentlig, levende og fantastisk meddelelse til menneskeheden i dag!

I denne profeti bekræfter Gud igen løfterne om førstefødselsretten (men på visse betingelser) for folket på Moses’ tid.

Ejerne af førstefødselsretten − Efraim og Manasse − boede på dette tidspunkt sammen med de andre stammer som én nation. Hvis de fulgte Guds lov, ville de få usandsynlige rigdomme og velsignelser.

Læg her mærke til, at to af De Ti Bud er omtalt med særlig stor vægt. Det er de to vigtige test-bud! De er en test på, om man adlød Gud i tro og loyalitet.

Gud sagde: ”I må ikke gøre eder afguder … ej heller må I opstille nogen sten … for at tilbede den − thi jeg er HERREN, eders Gud! Mine sabbatter skal I holde…” (vers 1-2).

Der fandtes en betingelse − et stort HVIS! De kunne have fået førstefødselsretten allerede den gang! Gud sagde: ”Hvis I følger mine anordninger og holder mine bud og handler efter dem, vil jeg give eder den regn, I behøver til den tid, landet skal give sin afgrøde, og markens træer skal give deres frugt.” (vers 3-4).

Al rigdom kommer fra marken. De vil få rekordhøst året rundt − den ene efter den anden. Vers 6: ”Jeg vil give fred i landet, så I kan lægge eder til hvile, uden at nogen skræmmer eder op … og intet sværd (krig) skal hærge eders land.”

Hvilken velsignelse! Hvilket land kan nyde en konstant fred uden frygt for invasion?

Selvfølgelig har alle nationer i denne verden fjender. Hvad ville der ske, hvis fjendtlige nationer angreb?

Vers 7-8: ”I skal forfølge eders fjender, og de skal falde for sværdet foran eder. Fem af eder skal forfølge hundrede, og hundrede af eder skal forfølge ti tussende, og eders fjender skal falde for sværdet foran eder.” Eftersom mange lande i denne verden altid har været aggressive, ville Israel blive angrebet. En nation med militær overlegenhed til at besejre alle, der overfalder den, ville hurtigt blive det mægtigste land på Jorden − specielt med ressourcer og store rigdomme fra Jorden.

Vers 9: ”Jeg vil vende mig til eder, jeg vil gøre eder frugtbare og mangfoldige, og jeg vil stadfæste min pagt med eder.”

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET