Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (44 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (44 af 67)

Israel forsvinder!

 

Til sidst drev Gud dem ud af ”Det Forjættede Land”. Han havde forsøgt at forhandle med dem. Han havde opretholdt sin kontrakt med dem. Han havde sendt profeter til dem. Hvis de i det mindste havde angret og var vendt tilbage til Gud, ville de have modtaget Hans velsignelser.

Men nu − til sidst − drev Gud dem ud fra sit land! − Han ”drev dem bort fra sit åsyn.” (2. Kong. 17,18).

Efter den tid sendte Gud ikke flere profeter til dem. Han gav dem ikke flere chancer for at modtage de store nationale velsignelser − før efter 2.520 år!

Han bad dem ikke mere om at forbedre sig!

De havde ikke kvalificeret sig og derfor ikke fortjent Hans velsignelser. Nu forlod Han dem som et folk i slaveri. Han lod dem klare sig selv.

De havde oven i købet forkastet det identifikationsmærke, der gjorde det muligt at genkende dem som Guds folk Israel. Nu mistede de desuden deres identitet.

De var ikke mere kendt som Guds folk, og de kaldte heller ikke sig selv for Guds folk.

De forsvandt. De blev ”ti forsvundne stammer”. De mistede deres navn, deres identitet, deres religion og oven i købet deres sprog. De betragtede sig selv som ikke-troende.

Mange generationer senere sendte Jesus Kristus – som naturligvis vidste, hvor de var emigreret hen − sine tolv apostle til dem for at lade dem høre Hans evangelium om Guds kongedømme. Det var apostlen Paulus, der blev sendt til hedningerne.

Man kan undre sig over, hvorfor man ikke kan læse mere om apostlene efter Apostlenes Gerninger. − De var allesammen gået til det ”forsvundne” Israel!

Jesus sagde til apostlene: ”Gå ikke ud på hedningers veje og ikke ind i samaritanernes byer! Gå hellere til de fortabte får af Israels hus!” (Matt. 10,5-6).

Jesus bønfaldt aldrig nogen, insisterede aldrig og bad aldrig nogen om at ”blive frelst”. Det gjorde Hans apostle heller ikke. Det er en ”moderne” kristen metode. De fortalte kun sandheden, og lod enhver tilhører selv bestemme, om han eller hun ville følge de guddommelige anvisninger eller ikke. (Her er hele det kristne grundprincip: Individets personlige forhold til Gud. Ikke gruppens eller massens eller samfundets eller statens forhold. Dette kristne grundprincip burde alle holde sig for øje, også − eller måske navnlig − indenfor politik og økonomi. Man må aldrig glemme, at det drejer sig om individets forhold til Gud og andre mennesker. Ikke gruppens!)

De britiske øer, med både Efraims og Manasses arvinger, hørte Kristi evangelium. Men i stedet accepterede de ideologien om afgudsdyrkelse og den falske ”kristendom” fra den babyloniske mysteriereligion, som romerne havde med sig.

Men − da der var gået 2.520 år, og den lange tid for tilbageholdelsen af førstefødselsretten løb ud, holdt Gud selvfølgelig sit løfte til Abraham. Ikke på grund af britisk eller amerikansk godhed, overlegenhed eller værdighed, men på grund af trofasthed mod sit løfte.

Fra begyndelsen af 1800-tallet begyndte disse to lande med førstefødselsretten pludselig at skyde i vejret, som de to største verdensmagter i historien. Disse nationale rigdomme og denne magt kom ikke på grund af, at disse mennesker på nogen måde havde fortjent det eller kvalificeret sig til dem.

For se nu på disse fakta:

Den kendsgerning, at førstefødselsretten blev holdt tilbage fra dem i en bestemt tidsperiode, antyder i sig selv en ”tilbagelevering” af den ved slutningen af de 2.520 år. Gud havde lovet førstefødselsretten ubetinget til Abraham på grund af Abrahams trofasthed og retfærdighed. − Gud havde altså forpligtet sig med sit ord til at overlevere denne nationale velsignelse uden hensyn til arvingernes retfærdighed eller uretfærdighed. Men Gud havde ikke forpligtet sig til at give den til en speciel generation! (Her ligger svaret på, hvorfor en algod og kærlighedsfuld Gud har tilladt så megen elendighed, sygdom og uretfærdighed blandt sit eget folk! De har selv bragt denne elendighed over sig!)

Gud tilbød den − med betingelser − til Det Gamle Testamentes Israel på Moses’ tid og også senere. Menneskene, der levede den gang, kunne få den, hvis de blot havde fulgt de betingelser, der blev stillet. Selvom Gud ikke ville uddele førstefødselsretten til disse generationer − selvom Han tilbageholdt den i 2.520 år − så brød Gud ikke sit løfte til Abraham ved denne fremgangsmåde.

Men selve den kendsgerning, at førstefødselsretten blev tilbageholdt i en uigenkaldelig tidsperiode på 2.520 år, antyder en direkte overlevering af de nationale velsignelser ved udgangen af denne tidsperiode − ligegyldigt om folket havde kvalificeret sig til den eller på anden måde fortjent den. Sådan måtte det være på grund af Guds troskab mod sit ubetingede løfte til Abraham.

Så − fra år 1800 e.Kr. − tildelte Gud pludselig førstefødselsretten til de nationer, som havde fået løfte om den − og kun til dem. De begyndte at vokse i national rigdom, storhed og magt på en måde, som man aldrig tidligere havde set.

Tilsammen besad Storbritannien og USA mere end 2/3 − næsten 3/4 − af alle ressourcer og rigdomme i hele verden!

Det lyder utroligt! Alle andre lande tilsammen delte lidt mere end 1/4 af alle Jordens rigdomme mellem sig. Det omfattede de nationer, der var arvinger efter de øvrige otte stammer fra Israel. Det inkluderede også lande som Tyskland, Japan, Italien, Rusland og Kina. Alle andre lande på Jorden!

Endnu mere overraskende er den utrolige og chokerende betragtning af nutidens USA og Storbritannien og deres status − og hvordan og hvorfor de mister deres rigdomme hurtigere, end de voksede frem!

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET