Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (65 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (65 af 67)

Læs din bibel!

 

I denne frygtelige atomalder vil Tredje Verdenskrig starte med, at byer i Storbritannien og USA bombes − uden advarsel! De byer, der bombes, vil være de største og vigtigste industribyer i begge lande. − Gud hjælpe, at Israels folk vågner op i tide!

Alle burde råbe højt i glæde over den ”opdagelse”, at det er os, der ER Guds udvalgte folk − og alle burde bede om syndernes forladelse og omvende sig til Hans vej.

Den store prøvelse vil blive den frygteligste, mest intensive afstraffelse og en tid med den største elendighed, som noget folk nogensinde har oplevet! MEN − i henhold til Bibelen er det ikke nødvendigt for noget enkelt menneske at lide under dette! Guds afstraffelse er kollektiv − ja. Men menneskets forhold til Ham er individuelt!!!

Vil Storbritannien og USA bedre sig, bøje sig for Gud og gå Hans veje? − Vil vi? Vil du?

Det er stadig muligt at undgå denne kolossale tragedie! Læs i Salme 91,7-11, hvordan man undgår denne straf og står foran Kristus ved Hans genkomst: ”Falder end tusinde ved din side, ti tusinde ved din højre hånd, til dig når det ikke hen − du ser det kun med dit øje, er kun tilskuer ved de gudløses straf − (thi du, HERRE, er min tilflugt) den Højeste tog du til bolig. Der times dig intet ondt, dit telt kommer plage ej nær − thi han byder sine engle at vogte på alle dine veje − de skal bære dig på deres hænder, at du ikke skal støde din fod på nogen sten.” − Læs også Lukas 21,35-36.

De, der holder fast ved Gud og Kristus, vil der ikke ske noget under denne prøvelse ifølge Joh. Åb. 3,10-11: ”Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderige for at prøve dem, der bor på Jorden. Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans.”

Dette gælder for dem, der er tro mod Gud NU, og som arbejder for Hans sag i verden. (Joh. Åb. 12,14 og Esaj.-26,20).

Men man må selv tage beslutningen. Hvis man ikke tager denne beslutning, svarer det til at tage en forkert beslutning! Der findes ingen vej uden om!

Gud spøger ikke − det er alvor!

De fleste mennesker vil ikke bemærke denne advarsel. De vil ignorere den og vende sig mod andre og mere umiddelbare interesser, der egentlig − sammenlignet hermed − er ret ligegyldige. Det er grunden til, at en elskende, retfærdig og almægtig Gud vil fjerne alle disse ligegyldige interesser og påføre en så kraftfuld irettesættelse, at mennesket − til sidst − vil besinde sig og vende sig til Ham og følge Hans veje.

Hvordan er situationen i dag, og hvor fører den hen – når bibelprofetierne tages i betragtning?

I den vestlige verden har der været en ret stor middelklasse. Den har sørget for lov og orden og har haft tiltro til, at de økonomiske systemer kan fungere for alle. Men denne tiltro er ved at krakelere. Færre og færre tror på systemet eller ”følger reglerne”. Årsagen er, at middelklassen bliver stadig mindre. Tekniske fremskridt gør arbejderklassen overflødig og deler samfundet i to grupper: De borgere, der har meget, og de borgere, der har meget lidt. De borgere, der har investeringer og ejerskab i verdensøkonomien, og de borgere, der er henvist til trivielle servicefunktioner. Hvis man til denne udvikling føjer et mislykket uddannelsessystem, så har man pludselig store problemer.

For de fleste mennesker kræver simpel overlevelse større og større anstrengelser. Ingen føler sig sikker. Og denne udvikling er først lige begyndt.

Befolkningseksplosionen er enorm, og da teknologien ekspanderer endnu hurtigere, vil afstanden mellem de uddannede og de ikke-uddannede vokse. De rige vil kontrollere stadig større dele af verdensøkonomien, mens kriminalitet og afhængighed af narkotika vil fortsætte med at vokse blandt deres medmennesker, som ikke ejer noget.

Mellemøsten og Afrika styres allerede af adskillige religiøse fanatiske fundamentalister, der ønsker at destabilisere velorganiserede, demokratiske civilisationer. De mener, at de er sataniske nationer, og ønsker at erstatte dem med et demoraliseret præsteskab, hvor religiøse ledere styrer alt og har magt til at dømme enhver, som de betragter som kættersk, uanset hvor i verden dette menneske bor. Et ord fra dem, og de vil være i stand til at udløse en ”hellig” krig i alle de lande, deres landsmænd er flyttet til. Intet normalt menneske ville sige ja til terror i det åndeliges navn! Alligevel stiger antallet af tilhængere dag for dag!

Respekt for lov og orden og for menneskeliv er ved at forsvinde. Verden er ved at degenerere til en mobbe-mentalitet, der styres af misundelse, hævngerrighed og af smarte fupmagere. Og ingen synes at gøre noget ved det. Politikerne gør intet. Alt, hvad de bekymrer sig om, er deres personlige interesser, og hvordan de skal beholde magten.

Journalister plejede før i tiden at skrive med stil og integritet. Nu er det kun ‘smarte’ nyheder og sensationer, der tæller. Ingen søger længere efter sandheden, eller forsøger at repræsentere saglighed. Man søger efter ‘scoops’ og alt den negativitet, man kan grave frem. Den gode nyhed er dårligt nyt, og finder man ikke en rigtig historie, så finder man selv på en historie. Formålet er ikke at informere, men at sælge aviser eller tiltrække seere. Og alle er tilsyneladende ligeglade.

Før i tiden var advokater garanter for retfærdighed og beskyttere af svage og uskyldige. I dag er det vigtigere at vinde retssager og få klienterne dømt, selvom de udmærket ved, at de er uskyldige – for vundne retssager giver mere avisomtale.

Den generelle holdning er: ”Jeg tror det, når jeg ser det”. I stedet burde den være: ”Når jeg tror, så ser jeg det”. Stort set alle mennesker siger: ”Hvor er Gud? Jeg kan umuligt tro på noget, der er så diffust. Hvis Han ikke kan kontrollere ondskaben i verden, så har Han ikke skabt en perfekt verden, og jeg kan ikke tro på en Gud, der ikke er perfekt!” Man dømmer Gud ud fra menneskets niveau og på menneskelige betingelser! I dag bliver det mere og mere almindeligt at sige: ”Hvis der findes en Gud, så er han ualmindelig ondskabsfuld! Hvad er det for en Gud, der har skabt en verden, hvor små børn lider og dør. De har jo ikke gjort noget ondt! (Hvad ved mennesker om det?) Hvorfor skal uskyldige dø ved jordskælv og på grund af tilfældig og meningsløs vold − og af sult, mens restauranter smider tonsvis af mad væk hver eneste dag”? Den dag, mennesket kan forstå Gud, er Han ikke Gud længere. Da er Han kun en smule bedre end mennesket! Gud har ikke behov for at bevise noget for mennesket, retfærdiggøre sig eller forklare sig! Menneskeheden bliver meget snart klar over, hvem det er, der bestemmer i denne verden!

Menneskeheden går den letteste vej og forsøger efter at tjene så meget som muligt på så kort tid som muligt i stedet for at planlægge på længere sigt. For inderst inde − måske ubevidst − tror mennesket ikke, at fremgangen kan fortsætte.

Meget hurtigt vil de grundlæggende love og aftaler, der holder samfundet sammen, blive fuldkommen glemt. Hvad vil der ske, når arbejdsløsheden når op på et vist niveau i byerne? Kriminaliteten er allerede nu helt ude af kontrol. Politibetjentene vil ikke blive ved med at sætte livet på spil for borgerne, som alligevel ikke respekterer deres arbejde. Tværtimod − de bliver selv sat under anklage, når de forsvarer sig!

Nutiden er den tid, der med rette kan kaldes ”de sidste dage”. Historien har forberedt menneskeheden på Jesu Kristi genkomst, og skabelsen af et himmelsk rige på Jorden. Men inden det sker, vil Jorden lide under en serie af krige, naturkatastrofer og andre uhyggelige begivenheder.

En fredsaftale i Mellemøsten vil gøre det muligt at genopbygge templet i Jerusalem. På en for os mennesker ukendt måde vil de, der tror på Gud ”blive fjernet” fra alle katastroferne.

Derefter vil prøvelserne komme, hvor et helvede bryder løs på Jorden. Kæmpejordskælv vil lægge økonomien i ruiner. Gigantiske stormfloder vil gøre mange byer ubeboelige. Vold, oprør og andre forbrydelser vil hærge. Til sidst vil en politiker stå frem − sandsynligvis i Europa − og foreslå en plan for, hvordan situationen kan føres tilbage til tidligere tiders tilstand. Denne politiker vil dog kræve uindskrænket magt, for at kunne gennemføre planen. Planen inkluderer en centraliseret elektronisk økonomi, der koordinerer handelen i den største del af verden. For at kunne deltage i denne økonomi og få fordele af automatiseringen, vil man blive nødt til at sværge denne leder ubetinget troskab og få et nummer tatoveret (eller få en mikrochip implanteret) i underarmen. Alle økonomiske transaktioner skal ske via dette nummer eller denne chip, og på den måde bliver transaktionerne verificeret.

Denne Antikrist vil i begyndelsen beskytte Israel og etablere en fredsaftale. Senere vil han angribe og starte en verdenskrig, der omfatter de muslimske lande − senere Rusland og til sidst Kina. Men til sidst vil Gud dog endelig blande sig i denne krig og skabe en fred, der vil vare i flere tusinde år.

Er dette scenarie overhovedet realistisk?

Lad os antage, at middelklassen fortsat bliver forringet og at de fattige bliver fattigere. Og at de indre bykerner i stadig højere grad bliver ofre for en kriminalitet, der efterhånden spreder sig til forstæderne. Hvis der desuden opstår store naturkatastrofer og hele økonomien bryder sammen i længere tid, så ville der dannes omstrejfende bander af sultne banditter, der overfalder alt og alle, og der ville opstå panik overalt. Hvis der midt i al denne vold, frygt og kaos findes et menneske, der træder frem og påstår, at han er i stand til at få alt under kontrol og redde situationen og menneskeheden, hvis man blot opgiver nogle få menneskelige rettigheder, så vil man sikkert give ham den magt, han kræver.

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET