Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Helvede er et udtryk, der blev brugt af angelsakserne, og det stammer tydeligvis fra navnet på den nordiske gudinde Hel og det græske Hades. De fleste religioner har en opfattelse af, at der findes
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Helvede

Betydning
Helvede er et udtryk, der blev brugt af angelsakserne, og det stammer tydeligvis fra navnet på den nordiske gudinde Hel og det græske Hades. De fleste religioner har en opfattelse af, at der findes et sted, hvor man opbevarer de sjæle, som af forskellige grunde ikke kan få adgang til himmeriget efter døden. Kristendommen truer også med et evigt Helvede, som er et rædselsfuldt torturkammer, hvor den ”alkærlige” Fader opbevarer sine menneskebørn, alene fordi de satte spørgsmålstegn ved hans eksistens, eller nægtede at tro på ham på den dogmatiske måde, som de kristne præster fortolker kristendommen. De milliarder af mennesker – herunder gode og kærlige sjæle – som var så uheldige at leve før Jesus introducerede kristendommen, er henvist til evige lidelser, fordi de levede og døde med den ”forkerte” tro. Og det samme gælder børn, der ikke når at blive døbt inden de dør, for de henvises også til ubeskrivelige lidelser, selv om de ikke havde chancen for at få den ”rigtige” tro, og ikke nåede at begå synder. Fra et åndsvidenskabeligt synspunkt er tanken absurd, uanset om man bruger samvittigheden eller fornuften. Den er også meningsløs, for en begrænset årsag kan aldrig skabe en ubegrænset virkning. Der eksisterer intet ”evigt Helvede” i den betydning, som den kristne kirke tillægger ordet. Det er en opfindelse, som de kristne præster har udtænkt af magtpolitiske grunde. Folket skulle frygte konsekvenserne, hvis de ikke underkastede sig kirken og blindt troede på præsterne. Den katolske kirke forsøgte endda at tjene penge på frygten ved at sælge aflad. ”Når pengene i kassen klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer”, lød budskabet fra præsterne. Når et budskab konsekvent gentages i de store religioner, er det uklogt uden videre at afvise det, for en forvrænget idé kan have et sandt udgangspunkt. Der ligger en kerne af sandhed bag idéen, selv om de kristne og muslimerne fuldstændig har fordrejet den. Der er midlertidige ”helveder” – f.eks. den første og laveste afdeling af astralplanet – kama-loka. Men det er ”helveder”, der udelukkende er udtryk for Newtons lov – dvs. den naturlov, der fastslår, at til enhver aktion er der en lige så stor og modsatrettet reaktion – dvs. loven om årsag og virkning eller karmaloven. Newtons lov fungerer på alle eksistensplaner. De årsager, et menneske har skabt via tanker, følelser og handlinger i inkarnationen, skal det møde i form af virkninger. Når et menneske dør og ankommer til astralplanet, konfronteres det udelukkende med sine egne tanker, følelser og handlinger, for det er en forudsætning for at kunne bearbejde indtrykkene og omdanne dem til evner. Mennesket møder derfor hverken en sydende svovlpøl eller ondskabsfulde djævle, når det dør, for den afdøde konfronteres udelukkende med sig selv. Men det værste af alle helveder siges at være – det fysiske liv på det fysiske plan. ”Limbus” betyder ”grænse”, og iflg. den romersk-katolske teologi er det betegnelsen for ”Helvedes forgård”. Det kan tilføjes, at det tibetanske ”Myalba” betyder ”Helvede” i eksoterisk forstand, men esoterisk set er det ”Jorden” eller det fysiske plan, der er Helvede, for her er mange mennesker tvunget til at reinkarnere for at møde den selvskabte karma. På sanskrit kan begrebet måske forklares med, at ”tala”, der betyder ”jævn flade”, ”fladt dække”, ”hul”, ”grube” og ”kløft”, som også henviser til en afdeling af Helvede eller underverdenen. ”Patala” er de laveste niveauer af astralplanet. Og mahatala er det andet loka. (”Loka” betyder ”sted” eller ”lokalitet”). Ordet ”vitala” består af ordene ”vi”, som betyder ”afdeling”, ”afsavn” eller ”adskillelse” plus førnævnte ”tala”, som også er en af astralplanets regioner. ”Tartaros” er den græske betegnelse for helvedesregionerne, men de befinder sig lige så langt under Hades, som Himlen befinder sig over Jorden. For kirkefædre som Origenes eller Klemens fra Alexandria var Månen det levende symbol på Jehovah. Det samme gælder grækerne, hvor Artemis var Luna (Månen) på himlen, og på Jorden var Diana gudinden for børnefødsler og liv. Hos egypterne var hun Heket i Helvede, gudinden, der herskede over magi og trolddom. I Zohar tales der om ”sort ild”, som er absolut lys – dvs. visdom. Men mennesker, der er inspireret af gamle teologiske fordomme vil måske sige, at asuraerne er de oprørske devaer og gudernes modstandere, og derfor er de djævle og onde ånder. Svaret er, at den esoteriske filosofi ikke anerkender godt eller ondt som principper, der eksisterer selvstændigt i naturen. Hvad kosmos angår, må grunden til begge søges i nødvendigheden af modsætninger og dualitet, og for menneskets vedkommende i dets natur, uvidenhed og lidenskaber. Der findes ingen djævle eller totalt fordærvede skabninger i moralsk henseende – og der findes heller ikke fuldkomne engle. Men der findes ånder, som repræsenterer lyset eller mørket. Lucifer – den intellektuelle oplysnings og tankefrihedens ånd – er billedlig talt den ledestjerne, der hjælper mennesket til at finde vej mellem livets skær og rev, for Lucifer er i sit højeste aspekt Logos og i sit laveste ”modstanderen”, og begge afspejles i menneskets natur. (Se også Artemis, Astralplanet, Asura, Deva, Diana, Hades, Heket, Hel, Jehovah, Kama-Loka, Karma, Loka, Logos, Lucifer, Luna, Mahatala, Patala, Tala, Tartaros, Vitala og Zohar).

Se alle ord begyndende med H
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Hjre-spalte-Nste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-terlegemet
Annie Besant: TERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Hjre-spalte-Artikler-p-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Hjre-spalte-Nyeste-eBger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Hjre-spalte-eBger-p-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Flelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopdi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPDI


Hjre-spalte-Trykte-bger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er p Facebook