Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (7 af 58)


Hvad er den esoteriske betydning af trosbekendelserne? De er blevet fejlfortolket, og i nutiden giver de en forkert opfattelse, der har medført vildledende materialisme.

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (7 af 58)

Det egyptiske ritual

 

Når man betragter den anden kilde, som her fik betegnelsen b), må man huske, at den egyptiske religion hovedsageligt kom til udtryk via en mangfoldighed af former, symboler og ceremonier. Det var en tendens, der gang på gang viste sig selv i Egyptens mysterier. Mysteriernes højeste trin førte definitivt et menneske ind på udviklingsvejen, som den kaldes i nutiden − dvs. at det svarer til det, som i den buddhistiske terminologi kaldes sotapatti-indvielsen. I forbindelse med indvielsen blev der gennemført et indviklet symbolsk ritual, og en del af nutidens trosbekendelse er en direkte gengivelse af de instruktioner, som ritualet krævede at den ledende hierofant proklamerede. Den eneste forskel består i, at det, der i ritualet var en række instruktioner, er blevet omskrevet i en form for historisk fortælling, der beskriver netop nedstigningen af Logos i stoffet, som det originale ritual havde til hensigt at symbolisere.

I den nye form blev indvielsesritualet indsat i formuleringen a) af lederne for det essæiske samfund kort tid efter, at Kristus rejste fra dem, for at detaljerne om Logos’ nedstigning (som han så ofte havde beskrevet for dem med henvisning til indvielsesritualet) skulle huskes med en symbolik, som var i overensstemmelse med lærens overordnede omrids.

Han gav en tilsvarende undervisning, som blev illustreret på samme måde ved hjælp af symbolik, for at beskrive Logos’ arbejde i 1. og 3. aspekt, selv om kun en smule er bevaret − men der er ikke tvivl om, at det havde stor betydning for Kristus, at hans disciple havde en nøjagtig forståelse af den monadiske essens’ nedstigningen i stoffet, når den monadiske essens udstrømmer fra Logos i 2. aspekt.

Det er nemt at forstå, hvis man tænker på, at det er den monadiske essens, der besjæler alle formerne. Kun ved at studere den, kan man forstå det overordnede evolutionsprincip − og at kærlighedens lov, der styrer Universet, i det hele taget giver mening. For selv om det liv, der besjæler atomer og molekyler uden tvivl også er under evolution, så ligger udviklingen helt uden for menneskets fatteevne. Og det samme kan med sikkerhed siges om den langt højere evolution (i hvert fald i forhold til den store majoritet af menneskeheden) som utvivlsomt fungerer i forbindelse med den 3. store udstrømning, der kommer fra den 1. af de store guddommelige manifestationer.

Det er derfor muligt, at det kun er ved at studere den 2. udstrømnings funktion, at man kan få en forståelse af hele systemet, og det er forklaringen på den vægt, Kristus tilsyneladende lagde på den del af undervisningen. Da lederne, der følte et ansvar for videregivelsen af undervisningen, var bekendt med emnets vigtighed, er det ikke mærkeligt, at de inkluderede det symbolske omrids i den specielle formulering, som skulle sammenfatte deres tro. De blev uden tvivl inspireret af de højeste og reneste motiver, og de kunne umuligt forudse, at formuleringen senere banede vejen for den fejlagtige og destruktive virkning og materialiserende tendens c), for på deres tid var der endnu intet tegn på sådan en udvikling.

Man undrer sig måske over, hvorfor Kristus valgte en ret kompliceret og materialistisk symbolik fra de egyptiske ritualer til at illustrere sin undervisning. Men hvem har så højt et udviklingsniveau, at de kan tillade sig at kritisere de metoder, der bruges af én mester, der ved? Men man kan måske driste sig til at gætte på, at der findes en begrundelse i essæernes tætte forbindelse til den egyptiske tradition, og desuden i det faktum, at Jesus selv tidligere havde tilbragt temmelig lang tid i Egypten og gennemgået mindst én indvielse efter de egyptiske metoder.

Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Download-fil: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - C.W. Leadbeater


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE