Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (30 af 58)


Hvad er den esoteriske betydning af trosbekendelserne? De er blevet fejlfortolket, og i nutiden giver de en forkert opfattelse, der har medført vildledende materialisme.

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (30 af 58)

Korsets symbolik

 

Hvis man vil forstå baggrunden, skal man først forstå den betydning, der var knyttet til korsets symbolik i oldtidens hellige mysterier. De fleste er opdraget til at tro, at korset udelukkende er et kristent symbol, og der er sandsynligvis stadig mange mennesker, der holder fast ved synspunktet. Det skyldes uden tvivl, at de aldrig har undersøgt spørgsmålet. Hvis de undersøgte påstanden, vil det ikke være muligt at ignorere den universalitet, der kendetegner korset.

En oversigt over de steder, hvor korset eksisterede før den kristne tidsepoke, ville fylde en meget tyk bog, men man behøver bare at kaste et blik på nogle af nutidens værker om emnet, for at finde beviser for, at korset blev brugt i forskellige former i det gamle Egypten, i Nineve, hos fønikierne i Gozzo, hos etruskerne og den forhistoriske race, der befolkede Italien, før etruskerne kom dertil, og på de primitive pælebyggeres lerkar, i Palenques ruiner, i de ældste fund, der er blevet opdaget i det gamle Peru, i Indien, Kina, Japan, Korea, Tibet, Babylon, Assyrien, Kaldæa, Persien, Fønikien, Armenien, Algier, Ashanti, på Cypern og Rhodos, og hos de forhistoriske indbyggere i Britannien, Frankrig, Tyskland, Skandinavien og Amerika m.m. Denne liste er fragmentarisk og ufuldkommen, men det kan muligvis overraske forkæmperne for den anerkendte kristne teori om, at korset opstod med kristendommen.

Den eneste kors-form, der normalt sættes i forbindelse med Egypten, er ankh-korset eller crux ansata[1], men det er en stor misforståelse at tro, at de gamle egyptere ikke kendte de andre varianter, for både det græske kors, det latinske kors, malteserkorset og fremstillinger af svastikaet, findes i de templer og grave, de har efterladt. Forfatteren besøgte engang museet med egyptiske oldtidsfund i Boulak sammen med H.P. Blavatsky og under kyndige vejledning af M. Maspero. Indholdet af en montre med smykker fangede interessen, for fundene stammede fra et af de allerførste dynastier, og der var flere smukt udskårne karneoler, der forestillede et kors, som løftede sig op af et hjerte − helt på samme måde som de små amuletter med samme form, man kan købe i katolske butikker i London i nutiden.

Det mest udbredte af alle kors-varianterne er sandsynligvis svastikaet, for det findes i alle de ovennævnte lande. Man mener, at svastika er identisk med Thors hammer, og måske er der grund til at tro, at Thors hammer oprindeligt blev udført i form af bogstavet T.[2] Man ved, at når kong Olaf (den Hellige), da han holdt jul i Trondheim …

 

− over drikkehornets rand

gjorde korsets hellige tegn,

idet han drak og mumlede sine bønner,

mens bersærker vedblev at

tegne hammertegn for Thor over deres.

 

De benyttede i virkeligheden symboler, der praktisk talt var identiske. Svastikaet forekommer også af og til i den senere kristne symbolik. Det ses f.eks. som ornament på kanten af biskoppens messehagel i middelalderen.

Den åndsvidenskabelige studerende skal forsøge at undgå den fejltagelse, der ofte begås af mere overfladiske iagttagere, som sammenblander symbolikken af de forskellige former for kors. Hvert kors − det græske, det latinske, malteserkorset, Tau’et, ankhen, svastikaet − har sin egen helt specielle betydning, som ikke skal forveksles med andre kors.

 

 

 

_________________________________

[1] Crux ansata er latin og betyder ”kors med håndtag”.

[2] Thoras hammer er både et lynsymbol, en ”tordenkile” og et våben, der som en boomerang vender tilbage til Thor. Thor kan f.eks. sammenlignes med den indiske gud Indra, der også har en tordenkile − en ”vajra”.

_________________________________

Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Download-fil: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - C.W. Leadbeater


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE