Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (31 af 58)


Hvad er den esoteriske betydning af trosbekendelserne? De er blevet fejlfortolket, og i nutiden giver de en forkert opfattelse, der har medført vildledende materialisme.

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (31 af 58)

Amoralsk blændværk

 

Emnet er omfattet af et meget primitivt og meget udbredt blændværk, som det anbefales at man frigør sig fra, hvis man skal have gavn af at studere emnet − og det er fallicismens[1] blændværk. Mange forfattere er tilsyneladende fuldstændigt besatte af den umoralske tanke, og de ser ikke andet end falliske symboler i oldtidens helligste symboler − også når det gælder korset, trekanten, cirklen, pyramiden, obelisken, dagobaen[2] og lotusen. Forfatternes umoralske fantasi ser kun én bestemt pornografisk betydning.

Heldigvis viser den esoteriske forskning, at den usympatiske teori om religionernes oprindelse er blottet for dokumentation (og det burde almindelig sund fornuft helt naturligt også have fortalt forfatterne, selv uden beviser). I alle de tilfælde, der er blevet undersøgt, har det vist sig, at der på de ældste og reneste stadier af en hvilken som helst tro aldrig har været tænkt på andet end den åndelige betydning af de forskellige symboler. Og når der var tale om skabelse, har man altid fokuseret på det guddommelige tankesinds skabelse af idéer. Hvis man finder falliske symboler og ceremonier af seksuel art i forbindelse med en religion, kan man roligt regne med, at det er et sikkert tegn på religionens degenerering. Det er et tydeligt symptom på, at troens oprindelige renhed er gået tabt, og at religionens åndelige kraft er ved at forsvinde.

Fallicisme og umoral er aldrig aspekter af en ægte religions oprindelige begreber. Iflg. nutidens tåbelige teori have alle religiøse symboler oprindeligt en seksuel betydning for de primitive folkeslag. Efterhånden som folket i tidens løb udviklede sig til et højere bevidsthedsniveau, begyndte man at være flov over de primitive tanker. Derfor opfandt man åndelige forklaringer for at tilsløre den manglende blufærdighed. Men sandheden er den stik modsatte. De åndelige sandheder kommer først, og først efter mange års forløb, når sandhederne er glemt, forsøger en degenereret race at fortolke symbolerne på en uvidende og lav måde.

 

 

 

_________________________________

[1] Fallicisme er dyrkelse af det mandlige princip. Udtrykket fallos bruges ofte i forbindelse med analyser, der er baseret på Freuds teorier. Fallosformede objekter betragtes som fallossymboler og dermed også som seksuelle.

[2] Buddhistisk byggestil.

_________________________________

Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Download-fil: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - C.W. Leadbeater


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE