Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (20 af 58)


Hvad er den esoteriske betydning af trosbekendelserne? De er blevet fejlfortolket, og i nutiden giver de en forkert opfattelse, der har medført vildledende materialisme.

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (20 af 58)

Menneskeriget

 

Hos laverestående mennesketyper i menneskeriget ser man, at begæret stadig er det dominerende karaktertræk, selv om den mentale udvikling også er gået fremad i et vist omfang. Det er et menneske, der − så længe det er inkarneret – har en tåget bevidsthed i sit astrallegeme under søvnen. Efter døden er det forholdsvis bevidst og aktivt i astrallegemet, og det astrale liv varer i mange år, selv om mennesket endnu intet kender til den højere tilværelse på mentalplanet.

Det gennemsnitlige civiliserede menneske viser en høj grad af mental aktivitet i det fysiske liv, og det har udviklet egenskaber, der giver det mulighed for en meget lang tilværelse på mentalplanet efter døden. Det er fuldt bevidst i sit astrallegeme under søvnen, selv om det som regel ikke udnytter bevidstheden på en nyttig måde og sædvanligvis ikke kan overføre en sammenhængende erindring igennem fra den ene tilværelsestilstand til den anden.

På det farvebånd, der symboliserer menneskeheden, ser man, at de forskellige karaktertræk er angivet. Mennesket bevarer båndets fulde bredde gennem hele astralplanet og helt op til det laveste af de mentale underplaner og det viser, at mennesket er i stand til at føle alle former for begær i den videst mulige udstrækning – både de højeste og de laveste − og at tænkeevnen er fuldt udviklet i forhold til den egoistiske mentalitet på det laveste plan. Udviklingen er endnu ikke nået højere, selv om den er på vej. Den mørkeblå spids på de højere mentalplaner viser, at der er tale om et reinkarnerende menneske, og det naturligvis er i besiddelse af et kausallegeme, selv om spidsen − for at vise gennemsnitsmennesket korrekt − ikke skulle gå op over det tredje af planerne.

De forholdsvis få tilfælde, hvor mennesker har påtaget sig arbejdet med esoterisk selvudvikling, viser, at evolutionens fremtidige forløb simpelthen betyder bevidsthedens udfoldelse på stadig højere planer, efterhånden som menneskeheden udvikler sig. Det bånd, der ses yderst til højre på diagram III er symbolet på det åndeligt udviklede menneske − et menneske, der har bevæget sig langt fremad på udviklingens vej. Læg mærke til, at den bredeste del af båndet − der altid angiver den del af naturen, som bevidstheden er centret i, og hvor den fungerer bedst − ikke mere befinder sig på det fysiske plan eller astralplanet, men imellem det højere mentalplan og det buddhiske plan. Det faktum, at mennesket stadig opretholder sin forbindelse til det fysiske plan, vises med den nederste spids, (det er bare en spids, for det er ikke længere den centrale del af menneskets liv), fordi det kun beholder det fysiske legeme som et redskab, der kan bruges til at hjælpe menneskeheden. På både astralplanet og mentalplanet er båndet bredest foroven, og det viser, at de højere tanker og de højere følelser er de naturligste. Bevidstheden strækker sig opad gennem hele det buddhiske plan, og mennesket har endda en spids, der rækker ind i nirvana.[1] Det viser, at mennesket har opnået arhat-indvielsen.[2]

 

 

 

_________________________________

[1] Nirvana er en tilstand af enhed med den universelle bevidsthed – ”den rene tilstand” – på det nirvaniske eller atmiske bevidsthedsplan.

[2] Arhat betyder ”den værdige””den, der har gjort sig fortjent”. En Arhat har taget 4. indvielse, som svarer til korsfæstelsen eller opofrelsen. En Arhat er et menneske, der har gået den højeste og rigtigste ”vej” og derved frigjort sig fra reinkarnation.

_________________________________

Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Download-fil: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - C.W. Leadbeater


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE