Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (32 af 58)


Hvad er den esoteriske betydning af trosbekendelserne? De er blevet fejlfortolket, og i nutiden giver de en forkert opfattelse, der har medført vildledende materialisme.

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (32 af 58)

Den sande betydning

 

Hvilken symbolik lå der oprindeligt i det universelle korssymbol, når man ser bort fra alle senere fejlfortolkninger? En del af svaret blev givet af H.P. Blavatsky i Den Hemmelige Lære, hvor hun forklarer de symboler, der findes i et arkæisk håndskrift. Først er der den rene hvide cirkel, som symboliserer Det Absolutte. I cirklen er der et punkt i midten, som viser, at 1. Logos er trådt i aktivitet i sin cyklus. Punktet udvider sig derefter til en vandret linje, som deler cirklen i to halvdele, og på den måde symboliseres 2. Logos’ tofoldige aspekt som maskulin-feminin, Gud-menneske, ånd-stof. Derefter krydses den vandrette linje af en lodret for at vise næste stadie, og det er symbolet på 3. Logos − Helligånden, Herren, Livgiveren.

Alle symbolerne befinder sig vel at mærke stadig inden i cirklen, og derfor er de symboler på forskellige stadier af den tredobbelte Logos’ udfoldelse – men endnu ikke på Logos’ manifestation! Når tiden er inde, og Logos forbereder sig på yderligere nedstigning, ændres symbolet − som regel på en af to måder. Nogle gange forsvinder cirklen, og så har man det ligearmede græske kors, som er symbolet på Logos’ 3. aspekt ved begyndelsen til en stor cyklus. Den skabende magt er parat til brug, men den er endnu ikke aktiv.

Næste trin på den symbolske udvikling er svastikaet. Svastikaet symboliserer altid bevægelse – dvs. den skabende kraft i aktivitet. Man mener, at de linjer, der er tilføjet korsets arme med rette vinkler, forestiller flammer, som strømmer bagud, mens korset hvirvler rundt. På den måde er svastikaet et dobbelt symbol på det universelle livs evige aktivitet − for det første ved den konstante udstråling af ild fra centret via armene, og for det andet ved korsets roterende bevægelse. Den samme idé kommer til udtryk i malteserkorset, for armene udvider sig i deres bevægelse væk fra centrum. Det er igen et symbol på den guddommelige energi, der spreder sig ud i alle retninger i rummet.

I stedet for helt at fjerne cirklen, strækker korset sig nogle gange uden for cirklen. Så får man et ligearmet kors med den lille cirkel i midten, og på næste stadie udfolder cirklen sig til en rose, og rosenkorset er et kendt symbol på livet. Det er dette symbol, der har givet rosenkreuzerne deres navn. Desuden har korset ikke alene den mystiske rose i centret, men korset bliver selv rosenfarvet. Det viser, at det, der udstrømmer fra det og gennem det, er den guddommelige kærligheds evige ild.

Den universelle esoteriske regel − ”som foroven, sådan også forneden” – gælder naturligvis også her. Med små forandringer kan symbolerne bruges − og de bliver nogle gange brugt − til at betegne lavere evolutionsstadier. Derfor hentyder H.P. Blavatsky til de forskellige menneskeracer under sin beskrivelse af symbolerne. Man kan let se, hvordan falliske amoralske idéer kan opstå pga. misforståelse vedr. den lavere fortolkning og forbindelsen til kønnenes adskillelse. I virkeligheden er kundskaben om den virkelige betydning af det græske kors tilsyneladende gået tabt for offentligheden på et meget tidligt tidspunkt. Korsets forbindelse til 3. aspekt af Logos har i mange tidsaldre kun været kendt af esoterikerne, og uvidende studerende har næsten konstant blandet det sammen med 2. aspekts latinske kors, selv om oprindelsen er en helt anden.

Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Download-fil: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - C.W. Leadbeater


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE