Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (52 af 58)


Hvad er den esoteriske betydning af trosbekendelserne? De er blevet fejlfortolket, og i nutiden giver de en forkert opfattelse, der har medført vildledende materialisme.

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (52 af 58)

Den sande katolske tro

 

Der er heller ingen grund til at begå den almindelige fejltagelse med den korrekte betydning af den sidste udtalelse. Ordet ”katolsk” betyder simpelthen ”universel”. Den tro, som i høj grad er universel, er ikke en sandhed, der er skabt af en enkelt af de oplyste lærere. Det er den sandhed, der ligger bag alle former − visdomsreligionen − som alle de eksoteriske religioner kun er dele af. Sætningen − når den forstås rigtigt − er simpelthen en ubestridelig erklæring om, at for ethvert menneske, der ønsker at gennemføre udviklingen til den fastlagte slutning, er det allervigtigste i virkeligheden at forstå den esoteriske visdom om Universets oprindelse og åndens nedstigning i stoffet.

Nogen har opponeret, fordi de mener, at påstanden er upræcis, og kritikerne siger, at den vigtigste lærdom for et hvilket som helst menneske naturligvis er den, der opdrager det moralsk. Det er den lærdom, som fortæller det − ikke hvad det skal tro, men hvad det skal gøre. Det er selvfølgelig rigtigt, men kritikerne ignorerer eller glemmer, at den bedste moralske udvikling altid tages for givet i alle religioner, før et menneske kan få en forståelse af højere esoterisk indsigt. De glemmer også, at det kun er ved hjælp af den esoteriske indsigt, at religionernes moralkodeks kan forklares − eller at der overhovedet kan gives en grund til, at der findes et moralkodeks.

Man skal forstå, at selv om moralen er absolut påkrævet som en forhåndsbetingelse for virkeligt fremskridt, er moral absolut ikke alt, hvad der kræves. Uintelligent godhed vil spare et menneske for meget lidelse og sorg på den opadgående udviklingsvej, men den kan aldrig føre mennesket forbi et bestemt punkt på vejen. Der kommer en tid, hvor det er absolut nødvendigt, for et menneskes videre udvikling, at det skal vide. Og det er både forklaringen på og berettigelsen af trosbekendelsens andet vers, som har været årsag til en masse lidenskabelige stridigheder. Enhver som ikke bevarer den hel og uforfalsket, vil uden tvivl gå evig fortabt”. Det sidste udtryk skal selvfølgelig ikke tages i en ufilosofisk og metafysisk set umulig ortodoks betydning. På samme måde som før, skal ”evigt” forstås som ”æonisk” – dvs. den nuværende tidsalder eller verdenskæde.

Den specielle formulering fortjener ingen autoritet, for i Deneberts bekendelse, som er den ældste form, eksisterer ordene ikke. Det er sandsynligt, at den oprindelige forfatter brugte dem, og at Denebert udelod dem, fordi han misforstod dem, men uanset om det er tilfældet eller ikke, er der ingen grund til at have særlig respekt for dem eller at forsøge at bortforklare deres indlysende betydning. Klausulen er trods alt kun den omvendte sætning af den foregående. Den udtrykker det simpelthen mere eftertrykkeligt. Og fordi forståelse af bestemte overordnede fakta er meget vigtigt − ja nødvendigt − for at passere den kritiske periode, vil de mennesker, der ikke får forståelse af begreberne, ikke kunne passere. Det er absolut en alvorlig udtalelse, og den kræver grundig eftertanke. Men det er ikke nødvendigvis en chokerende udtalelse, for når et menneske først én gang er kommet forbi det stadie, hvor det ”svagt ser hen til et større håb” – dvs. hen til et stadie længere fremme, hvor det ved, at der ikke er håb, men hvor der er vished − med andre ord, når det for første gang har fået større indsigt i, hvad evolutionen reelt betyder − så kan det aldrig mere blive grebet af en følelse af hjælpeløs rædsel, der er et resultat af håbløshed.

Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Download-fil: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - C.W. Leadbeater


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE