Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (39 af 58)


Hvad er den esoteriske betydning af trosbekendelserne? De er blevet fejlfortolket, og i nutiden giver de en forkert opfattelse, der har medført vildledende materialisme.

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (39 af 58)

Helligånden

 

”Vi tror på Helligånden”. I sætningen − den sidste i den oprindelige trosbekendelse, der blev formuleret af kirkemødet i Nikæa – drejer det sig igen om den udformning, der blev givet af Kristus. I den første del af bogen er det allerede forklaret, at Helligånden svarer til Logos’ 3. aspekt − ”Guds ånd, der svæver over vandene” i rummet, og på den måde bliver stoffet skabt, sådan som mennesket kender stoffet. Alle de oprindelige kombinationer af eksistensplanernes atomer skyldes Logos’ kraft, og de ”atomer”, som nutidens kemi arbejder med, er blot genklang af Logos’ skaberværk. Logos’ handling skabte dem i en bestemt orden. Det er en orden, der − så langt som emnet foreløbig er blevet undersøgt – tilsyneladende svarer til rækkefølgen af deres atomvægt, for de stoffer, der har høj atomvægt som eksempelvis bly, guld og platin, er dannet langt senere end grundstoffer med lav atomvægt som f.eks. brint, helium eller lithium.

På kirkemødet i Konstantinopel i 381 e.Kr. blev erklæringen om Helligåndens eksistens og alt, hvad der fandtes både i den apostolske trosbekendelse og i den oprindelige form for den nikænske, kraftigt udvidet, og den smukke titel ”livgiveren” blev for første gang genindsat. Den engelske version er uheldigvis årsag til en almindelig misforståelse, og når de fleste mennesker reciterer ordene ”livets Herre og giver”, forestiller de sig sandsynligvis − hvis de i det hele taget tænker over ordenes betydning − at de betyder livets Herre og livets giver. Et blik på den originale græske tekst afslører, at det er helt ubegrundet. Den rigtige oversættelse er simpelthen ”Herren, livgiveren”.

Titlen kan med rette tiltænkes Logos − ikke alene på grund af det mægtige arbejde, der blev udført, da solsystemet blev skabt − ikke alene fordi alt liv, som man kender det, kommer fra Logos (for det allestedsnærværende vitale fluidum[1] er kun en manifestation af Logos’ aktivitet på de lavere planer) − men på grund af det i høj grad kolossale arbejde, som Logos stadig udfører. Om virkningen af den første store kraft-udstrømning er fuldført, eller om der stadig er kemiske grundstoffer af en endnu mere sammensat art undervejs, vides ikke, selv om der er meget, der tyder på at den sidste hypotese er rigtig. Men det er i hvert fald sikkert, at der overalt omkring menneskeheden sker en evolution efter en skala, der er ufattelig i sin helhed. Alligevel er den så ubeskrivelig fin i sin metode, at mennesket lever midt i den og endda i totalt ubevidsthed om den.

Det er ikke den åndelige evolution af menneskets udødelige sjæl, for det er solsystemets Logos’ arbejde i Hans 1. aspekt. Det er ikke den evolution, som naturvidenskaben anerkender, som konstant er under udvikling i dyre- og planteriget − udviklingen af intelligens og evner ved hjælp af gentagne erfaringer og den tilsvarende modificering af de ydre former, som er resultatet heraf. Det er ikke engang udviklingen af kombinationsevnen i mineralriget, der resulterer i gradvis mere og mere sammensatte kemiske forbindelser − for det er en del af Treenighedens 2. aspekts imponerende aktivitet. Men indenfor og bag det hele er der selve atomets egen evolution.

 

 

 

_________________________________

[1] Vitale fluidum er den vitale energi, som findes i levende organismer og udstråler fra dem, og som er broen mellem den materielle og den immaterielle verden. Det er en fælles energiform, som enheder i begge verdener i det ”uindskrænkede verdensalt” benytter.

_________________________________

Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Download-fil: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - C.W. Leadbeater


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE