Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (8 af 58)


Hvad er den esoteriske betydning af trosbekendelserne? De er blevet fejlfortolket, og i nutiden giver de en forkert opfattelse, der har medført vildledende materialisme.

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (8 af 58)

Materialisme og vanære

 

c) På et meget tidligt tidspunkt i bevægelsens historie, som senere blev kendt som kristendommen, ser man, at der opstod to rivaliserende skoler eller tendenser, som i virkeligheden var resultaterne af to forskellige faser i Kristi livsværk. Som nævnt blev den største del af hans tid dedikeret til at give en bestemt undervisning inden for det essæiske samfunds enemærker − men desuden, og i modstrid med samfundets officielle lederes holdninger, overskred han også de forholdsvis snævre grænser og dedikerede en kort periode i slutningen af sit liv til offentlig forkyndelse.

Det er indlysende, at det var umuligt for ham at præsentere de uvidende masser for de samme dybere lærdomme fra den ældgamle esoteriske visdom, som han forklarede de få, der ved en speciel uddannelse og et langt livs asketisk træning havde gjort sig − i det mindste i nogen grad − egnet til at modtage undervisningen. Derfor kan hans offentlige taler inddeles i to grupper. Den første består af ”ordsprogene”, dvs. en række korte sætninger, der hver indeholder enten en vigtig sandhed eller en leveregel, og den anden indeholder ”trøstens ord” − datidens foredrag, som med veltalenhed blev skabt af den dybe medfølelse, han havde med den frygtelige elendighed, der på den tid var næsten universel blandt de lavere sociale grupper. Der herskede en forfærdelig og overvældende atmosfære af fortvivlelse, depression og ydmygelse.

Nogle traditionsmæssige brudstykker af hans Logia[1] er hist og her indeholdt i det, der nu kaldes evangelierne − og noget, der tilsyneladende var et ægte skrift fra en samling af dem, blev på et tidspunkt opdaget i Egypten. Det ser ud til, at Kristus selv intet har skrevet − eller i hvert tilfælde kender man intet, som han har skrevet − men i løbet af de to første århundreder efter hans død (der, som man skal huske, fandt sted lang tid før det, der nu kaldes den kristne tidsalder) ser det ud til, at mange af hans disciple har nedskrevet samlinger af de udtalelser, der iflg. samtidens mundtlige tradition blev tiltænkt ham. I den slags samlinger blev der imidlertid aldrig gjort forsøg på at skrive Kristi biografi, selv om nogle få indledende ord nogle gange beskrev den situation, som udtalelserne var faldet i, på samme måde som man i de buddhistiske bøger hele tiden kan læse en tale af Buddha, der indledes med ordene ”ved en bestemt lejlighed dvælede den velsignede i bambushaven ved Rajagriha,” − osv.

 

 

 

_________________________________

[1] Logia er enkeltstående udtalelser af Jesus, som er løsrevet fra deres sammenhæng.

_________________________________

Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Download-fil: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - C.W. Leadbeater


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE