Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (6 af 58)


Hvad er den esoteriske betydning af trosbekendelserne? De er blevet fejlfortolket, og i nutiden giver de en forkert opfattelse, der har medført vildledende materialisme.

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (6 af 58)

Den tekst, han underviste i

 

Det aktuelle emne kræver ikke, at man beskæftiger sig med spørgsmålet. Man kan nøjes med at tænke på Kristus som en lærer i det essæiske samfund. Han levede blandt essæerne og underviste dem, før hans offentlige mission begyndte. Samfundets ledere var allerede dengang i besiddelse af brudstykker af mere eller mindre nøjagtige oplysninger − muligvis erhvervet fra buddhistiske kilder – vedr. alle tings oprindelse. Kristus samlede brudstykkerne og præsenterede dem i sammenhæng. For at gøre det lettere at huske dem, fremstillede han dem i form af en trosformulering, der muligvis kan betragtes som den første kilde til den kristne trosbekendelse.

Originalen til formuleringen bliver måske en dag nøjagtigt oversat − men opgaven vil kræve flere menneskers arbejde og en meget detaljeret omhu for at afdække meningsnuancer og ordvalg. Der vil ikke blive gjort et forsøg på det her – og dog − for mange har spurgt om hvilke sætninger, der var inkluderet, og derfor vil det være nyttigt at give en generel præsentation. Men man skal selvfølgelig forstå, at det mest af alt er en slags gendigtning af meningen, sådan som den blev opfattet i hjerterne hos de mennesker, den blev givet til. Det er ikke et forsøg på en nøjagtig gengivelse.

 

”Vi tro på Gud Faderen, fra hvem systemet kommer − hele verden og alle ting deri − synlige eller usynlige.

Og på Gud Sønnen, den helligste − enbåren fra sin Fader før alle tidsaldre − ikke skabt, men udstrålet, fordi han er af selve Faderens substans − sand Gud fra den sande Gud, sandt lys fra det sande lys, som skabte alle former − som for menneskeheden kom ned fra Himlen og indtrådte i det tætte hav, men som imidlertid igen opstår deraf i endnu større herlighed til et rige uden ende.

Og på Gud Helligånden, livgiveren, som på samme måde strømmede ud fra Faderen, lig Ham og Sønnen i herlighed − som åbenbarer sig via sine engle.

Vi anerkender ét helligt broderskab, som fører til det større broderskab på et højere niveau − én indvielse til frigørelse fra stoffets lænker og til befrielse fra fødslens og dødens hjul ind i evigt liv”.

 

Hensigten med symbolet var at komprimere undervisningen om oprindelsen til kosmos. Kristus gav den til lederne af det essæiske samfund i en form, der var let at huske. De enkelte sætninger skulle genkalde langt mere end selve ordene. Der var i virkeligheden tale om en hukommelseshjælp af samme type, som Buddha brugte, da han gav sine tilhørere de fire ædle sandheder. Og de enkelte sætninger blev uden tvivl benyttet som en tekst til forklaring og fortolkning på nogenlunde samme måde, som dengang H.P. Blavatsky skrev Den Hemmelige Lære på grundlag af Dzyans stanzaer.

Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Download-fil: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - C.W. Leadbeater


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE