Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (23 af 58)


Hvad er den esoteriske betydning af trosbekendelserne? De er blevet fejlfortolket, og i nutiden giver de en forkert opfattelse, der har medført vildledende materialisme.

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (23 af 58)

Faderen

 

”Vi tror på Gud Fader, den almægtige, Himmelens og Jordens skaber”. Sådan lyder den første sætning i den apostolske trosbekendelse, og det er indlysende, at der hentydes til solsystemets Logos. Det nikænske symbol, der er mere omfattende, kan både bruges om den første årsag til alt, og det taler derfor om Den Ene Gud − ikke alene Himlens og Jordens skaber, men også ”alt det synliges og usynliges skaber”. Det er en titel, der utvivlsomt tilhører ”Faderen” til det, som er den første Epiphani[1] af det uendelige, for alt udgik fra Faderen − også 2. og 3. Logos. Og alt, hvad der udgik fra Ham, skal en dag vende tilbage til Ham. Men bestemt ikke for at miste bevidstheden, for det vil være det samme som at forkaste resultatet af evolutionens uendelige tidsaldre − men mere for − på en måde, der for menneskets begrænsede tankesind endnu er uforståelig − at blive en bevidst del af den ufattelige helhed − en facet i den altomfattende bevidsthed, som er alles guddommelige Fader …

 

”− over alt og gennem alt og i alle.

Selv Sønnen skal underlægge sig Ham,

som har underlagt Ham alt,

for at Gud kan være alt i alle”.

 

Tanken om ”Himlen og Jorden” ser ud til at være en forvanskning af det klarere udtrykt i formular a), hvori Kristus oplyser, at Logos manifesterede ”planen eller systemet (sandsynligvis solsystemet), hele verden og alt der er deri, uanset om det er synligt eller er usynligt”. Der er skabt stor forvirring hos mange mennesker pga. den uheldige brug af ordet ”Himmel” i to helt forskellige betydninger (selv om det etymologisk er naturligt). Ordet henviser det til den fysiske forestilling om himmelhvælvingen, skyerne, Solen og stjernerne, men desuden henviser det til den ikke-fysiske opfattelse af den ophøjede tilstand af intens lyksalighed, som er menneskets skæbne, når dets astrale liv er forbi. Det er sandsynligt, at forvirringen er en væsentlig årsag til, at ”Himlen” i populær tankegang er blevet nedværdiget fra at være en bevidsthedstilstand, som alle skal igennem, til en fysisk lokalitet et sted i rummet som hovedparten af menneskeheden udelukkes fra.

Det essæiske samfunds ledere overtog den kaldæiske og egyptiske astronomiske viden, og de var uden tvivl klar over forskellen mellem solsystemets planeter og fiksstjernerne, som er andre systemers sole, og de forstod derfor den nøjagtige mening med Kristi lære. Men det er ikke vanskeligt at forstå, hvordan kirkens uvidende sektion kunne tage fejl og lægge tusindvis af solsystemer ind under én enkelt Logos’ kontrol uden at vide, hvad de gjorde. Senere indførte de endnu mere uvidende teologer tanken om ”salighedshjemmet” efter døden, og dermed forsvandt al kundskab om den oprindelige mening fuldstændigt.

 

 

 

_________________________________

[1] Epiphani betyder åbenbaring. Det er en guddoms eller en overmenneskelig skabnings manifestation, som senere blev fejret i den kristne kirke den 6. januar tolv dage efter jul, hvor man fejrer, at de tre vismænd besøgte spædbarnet Jesus (Helligtrekonger). I forbindelse med indvielse refererer epiphani til en mindre manifestation af den indre gud i kandidaten, i modsætning til theophani, som finder sted i en højere indvielsesgrad, hvor den indre gud viser sig.

_________________________________

Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Download-fil: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - C.W. Leadbeater


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE