Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (16 af 58)


Hvad er den esoteriske betydning af trosbekendelserne? De er blevet fejlfortolket, og i nutiden giver de en forkert opfattelse, der har medført vildledende materialisme.

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE (16 af 58)

Den anden udstrømning

 

Når stoffet på alle systemets underplaner er skabt, og området er forberedt til systemets aktivitet, begynder den anden store udstrømning. Det er udstrømningen af det, der kaldes den monadiske essens. Udstrømningen kommer i dette tilfælde fra det højere princip, som i det system, menneskeheden kender, svarer til 2. Logos, og som kristne forfattere omtaler som ”Gudesønnen”. Meget af det, der er blevet sagt om ham, er − selv om det er smukt og sandt, når det forstås rigtigt − blevet groft nedgjort og misforstået af de mennesker, der ikke forstod sandhedens storslåede enkelhed − men det omtales senere.

Langsomt og stabilt − men med uimodståelig kraft − udstrømmer den store påvirkning, og hver successiv bølge tilbringer en hel tidsalder i hvert af naturens riger − de tre elementalriger, mineralriget, planteriget, dyreriget og menneskeriget. Det er derfor indlysende, at der på et hvilket som helst punkt i evolutionen altid er syv af de successive livsbølger fra Logos’ 2. aspekt til stede i mennesket – dvs. det, der beliver de syv naturriger. På den nedadgående bue på den enorme vej samler denne monadiske essens de forskellige stoftyper omkring sig på de forskellige planer. Hensigten er, at alle stoftyper kan blive vant til og tilpasset til at fungere som redskaber for den monadiske essens. Men når den har nået det laveste punkt på sin forudbestemte indhylning i stoffet og vender om for at begynde evolutionens fantastiske opadgående tilbagevenden til guddommelighed, er det dens formål at udvikle bevidsthed i hver af stoftyperne – én efter én − og den begynder naturligvis med den laveste.

Det er årsagen til, at mennesket − selv om det i en mere eller mindre latent tilstand er i besiddelse af så mange højere principper − i lang tid i begyndelsen kun er fuldt bevidst i sit fysiske legeme. Bagefter − meget langsomt − bliver mennesket bevidst i sit astrallegeme og endnu senere i sit mentallegeme.

 

Den-Kristne-Trosbekendelse-04-Leadbeater

Diagram III

Diagram-III - Den-kristne-trosbekendelse

Diagrammet kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

Diagram III viser udviklingsstadierne på en intelligent måde. Selv om tegningen adskiller sig fra diagram II, er den alligevel bare en anden fremstilling af en del af de samme fakta, der blev vist i den foregående illustration. Den flerfarvede kolonne til venstre i diagram III, svarer til den venstre side af den store oval i diagram II, for de viser begge den anden store udstrømnings nedadgående nedstigning i stoffet. Her er de forskellige naturriger imidlertid markeret ved hjælp af bestemte farver, der blev brugt på de respektive planer af H.P. Blavatsky i en af plancherne i Den Hemmelige Lære. Det er vigtigt at forstå, at de forskellige farver kun bruges for at adskille planerne. De er ikke udtryk for planernes egenskaber. Alle de kendte farver og flere, som mennesket endnu ikke kender, findes på alle de højere planer. Farverne i planchen er ikke udtryk for, at farverne er fremtrædende på det aktuelle plan. Nogen vil måske få lyst til at finde fantasifulde årsager til farvevalget − f.eks. at sand- eller jordfarven er passende for det fysiske plan, og at kærlighedens rosenskær eller den dyriske lidenskabs dybrøde har en forbindelse til astralplanet, men det er ren og skær spekulation. Det eneste faktum, som det er nødvendigt at understrege, er, at astralplanet ikke i virkeligheden har et rosenrødt skær, og at det lavere mentalplan ikke har en frisk grøn farve.

De tilspidsede kolonner eller farvebånd, der udfylder resten af diagram III, svarer til forskellige stadier af den opadgående kurve til højre i diagram II, og hensigten med dem er at udtrykke det niveau, som bevidstheden er udviklet til i hvert af de store naturriger. Hvis bevidstheden manifesterer sig fuldt ud, er kolonnens farvebånd angivet i fuld bredde, men båndet bliver smallere efterhånden, som man når de planer, hvor bevidstheden kun lige er begyndt at fungere. For mineralrigets vedkommende ser man, at der kun findes fuld udvikling i den del af båndet, der symboliserer de tre lavere underafdelinger af det fysiske plan − den faste, den flydende og den luftformige. Efterhånden som man passerer gennem det æteriske, det overæteriske, det underatomare og det atomare underplan, bliver evnen til at praktisere bevidsthed mindre og mindre. På astralplanet er der kun en helt lille spids, som angiver den svage men alligevel markante manifestation af begær, der normalt kaldes kemisk affinitet.

Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Download-fil: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - C.W. Leadbeater


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE