Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Svastika

Betydning
(Sanskrit). Svastika er et af de ældste (muligvis det allerældste) af alle symboler hos alle folkeslag. Svastika er symbolet på verdensaltets skabelse. Det kaldes også Jaina-korset, det hermetiske kors, hagekorset, croix cramponnee og nogle gange – men vistnok fejlagtigt – Thors hammer. Svastika eller hagekorset er oprindeligt et solkors. Ordet ”Svastika” stammer fra sanskrit, og er sammensat af tre stavelser: ”Su” som betyder ”god”, ”Asti”, som betyder ”skabning”, og ”Ka”, som betyder ”det gode”. Ordet ”Gud” er afledt af ”god”, og ”Svastika” repræsenterer den gode skabning eller Gud og det gode. Hermed skulle det være slået fast, at hagekorsets oprindelige eller dybere betydning er absolut positiv. Svastika var kendt i både Indien og Kina i mere end 3.000 år før kristendommen, og det er desuden fundet både i Troya og hos mayaerne. Svastika er som sagt et solkors, og det symboliserer livets bevægelse. Livet er ikke statisk. Den vertikale linje i solkorset er det aktive dynamiske princip, og den horisontale linje er det passive statiske princip. Solkorset repræsenterer desuden en opdeling i en højere og en lavere natur. Menneskets højere åndelige natur er bundet i kødet til den fysiske verden via det passive statiske princip, men mennesket kan frigøre sig fra bindingen ved hjælp af det aktive dynamiske princip. Korset eksisterede derfor længe før, nazisterne begyndte at bruge det. Hitlers misbrug af solkorset skaber i nutiden meget negative associationer hos de fleste mennesker, men det er som sagt et meget gammelt solsymbol, som ikke er skabt af Hitler, men misbrugt af Hitler. Svastika symboliserer bevægelse. Det er nemt at forestille sig, at det cirkelformede eller hjulformede solkors roterer omkring sin egen akse, og at armene på hagekorset viser retningen for rotationen. Retningen skjuler vigtige informationer, for korset kan illustrere Guds eller det godes bevægelse fra et guddommeligt niveau ned i manifestation i stadig tættere stof. Bevægelsen beskriver dermed livets involutionsproces eller indviklingsproces – dvs. bevægelsen væk fra det åndelige eller guddommelige udgangspunkt mod stadig større indvikling i stoffet (materialisme). Det var den version af hagekorset, nazisterne valgte som deres symbol. De spejlvendte dermed det oprindelige solkors, som repræsenterede involutionskræfterne, der fra menneskehedens synsvinkel er ondt. Mennesket er underlagt evolution, og rotation i den modsatte retning symboliserer derfor livets evolutionsproces – dvs. en bevægelse væk fra bindingen til og identifikation med det fysiske mod stadig større åndeliggørelse. Fuldkommengørelsen repræsenteres af livets tilbagevenden til udgangspunktet. Jesus sagde: ”Bliv da fuldkommen som min Fader i Himlen er fuldkommen”. Det samme budskab og den samme evolutionsproces beskrev de gamle egyptere ved hjælp af sønneguden Horus, som til slut bliver Ra-Herakte og forenes med Ra (Gud). Det høje bevidsthedstrin er identisk med åndsvidenskabens Kristusbevidsthed. (Se også Croix Cramponnee).

Se alle ord begyndende med S
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook