Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndsvidenskab-og-Psykologi-

ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI (32 af 33)


Når psykologi baseres på fysiologi, medfører det, at tanke skabes af stof, at bevidsthed skabes af hjernen. Esoterisk set er det helt forkert!

ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI (32 af 33)

Koncentrationsøvelser

 

Fastholdelsen og etableringen af den gradvise kontrol over tankesindet kan suppleres med koncentrationsøvelser. I øvelserne fokuseres tankesindet på én enkelt tanke. Tanken er ikke så meget et mentalt billede men en idé, hvor man bearbejder indholdet ved hjælp af en særlig teknik, hvor idéen til sidst bliver ét med mennesket.

 

Åndsvidenskab-og-Psykologi-39-Annie-Besant

 

Hvad sker der? Mentallegemet former sig efter idéen, og dermed bliver idéen en del af tænkerens mentallegeme. Når tænkeren er i stand til det, påvirker tankeformerne de mentale chakraer. Når mentallegemets chakraer er mere eller mindre aktive, strømmer tankekraften gennem de mentale chakraer til astrallegemet, og aktiverer de astrale chakraer. Her arbejder man virkelig i overensstemmelse med evolutionen, for det er det højere, der former det lavere. Det er den højere og mere udviklede bevidsthed, der først former mentallegemet, og derefter begynder at forme astrallegemet. Hvis mennesket dag efter dag praktiserer en disciplineret meditationsrytme og koncentration, strømmer tankekraften efterhånden ned til det fysiske plan og former hjernen, og hjernen bliver efterhånden i stand til at udtrykke de højere energier. Til sidst strømmer tankekraften ind i et redskab, der vibrerer på de højere frekvenser uden at tage skade.

Menneskets tidligere tænkning har også været med til at forbedre hjernecellerne. Tænkningen har udvidet cellerne og gjort dem mere komplekse. På denne måde er der skabt et bedre redskab – både i kraft af organiseringen af cellerne, hele tankelivets karakter og udviklingen af evnen til at vibrere i takt med de finere energistrømme fra de højere planer.

Det er en generel beskrivelse af raja-yogaen, og det er indlysende, at metoden er anstrengende, vanskelig og kræver store ofre. Raja-yoga skal have første prioritet i livet, hvis den skal give resultat.

Videnskaben om sjælen

Men i virkeligheden er det ikke mere end det, der kræves i forbindelse med enhver anden videnskab. Et menneske, der vil være en virkelig kompetent matematiker, er nødt til at dedikere hele sit liv til faget. Det menneske, der prøver at uddanne sig til forsker inden for en naturvidenskabelig disciplin, gør videnskaben til livets vigtigste område, og alle kræfter bruges på den. Og tror man virkelig, at den hårdeste, mest komplekse og subtile videnskab af alle – videnskaben om sjælen – kan beherskes med en indsats, der er mindre end den, der kræves til den almindelige naturvidenskab, der udelukkende praktiseres på det fysiske plan og ved hjælp af den fysiske hjerne?

Artikel-Åndsvidenskab-og-Psykologi-
Download-fil: ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI - Annie Besant


Artikel-Åndsvidenskab-og-Psykologi-
Læsefil med vendbare sider: ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI