Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndsvidenskab-og-Psykologi-

ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI (3 af 33)


Når psykologi baseres på fysiologi, medfører det, at tanke skabes af stof, at bevidsthed skabes af hjernen. Esoterisk set er det helt forkert!

ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI (3 af 33)

Hvad er underbevidsthed?

 

Åndsvidenskab-og-Psykologi-03-Annie-Besant

 

Underbevidstheden er let nok at forklare på baggrund af det første synspunkt, for det er indlysende, at der i løbet af evolutionen må være utallige tilfælde, hvor bevidstheden arbejdede med fuld opmærksomhed på et bestemt formål, og herefter kunne bevidstheden erkende, at det var muligt at opfylde formålet, uden at den gav det sin fulde opmærksomhed. Efterhånden som den vanemæssige handling blev mere og mere indprentet i organismen, kunne bevidstheden gradvis trække opmærksomheden tilbage og til sidst overlade hele gruppen af handlinger til organismens automatik.

Det er også let at forstå, at der efter denne evolution uundgåeligt må være rester af forskellige drifter, rester af dyrets, det primitive menneskes og det delvis civiliserede menneskes drifter. Det hele er mere eller mindre indarbejdet i det fysiske legemes stof via fysisk arvelighed. Derfor har mennesket en stor masse af drifter, der stammer fra den evolution, der ligger bag det, og som nu er sunket ned under bevidsthedens tærskel til det underbevidste.

 

Problemet genialitet

 

På det samme grundlag er det imidlertid vanskeligt at forklare genialitet, selvom forskerne gør opmærksom på, at der i geniets komplicerede organisme er større variationsmuligheder end i en mere enkel organisme. Selvom man kan pege på, at der overalt i naturen findes variationer, der er længere fremme end andre, og selvom man accepterer, at der findes såkaldt tilfældige variationer (hvor man imidlertid må huske, at "tilfældig" betyder uvidenhed, og ikke manglende lovmæssighed) er geni alligevel for langt foran den almindelige bevidsthedsudvikling til at kunne forklares på denne måde.

Geni er ikke et udtryk for et lille forspring i udvikling. Det er et stort spring over den enorme kløft, der er mellem et dygtig menneskes talent og det, man kan kalde inspireret genialitet. Det er som om naturen springer over alle forbindelsesled, og pludselig gør en sten til en plante – pludselig gør en plante til et dyr – pludselig gør et dyr til et menneske. Men naturen foretager ikke den form for spring. Og hvorfor skulle den pludselig gøre det i forbindelse med geniet, når den ikke gør det andre steder?

 

Åndsvidenskab-og-Psykologi-04-Annie-Besant

 

Tilfældig variation kan ikke forklare geniets høje bevidsthedsniveau. Men samtidig er der er et andet problem. Genialitet er tilbøjelig til at gøre det geniale menneske mindre egnet til at deltage i det almindelige liv. Det betyder, at set i forhold til darwinismen, der påstår, at det er den bedst egnede, der overlever i livets kamp (hvis man tror, at det er sådan, evolutionen fungerer) er genialitet et alvorligt handicap. Ja – det vil gøre det helt umuligt for det geniale menneske at overleve. Geni gør reelt geniet uegnet til kampen i den almindelige verden. Geniet har ofte mange særheder, som er et resultat af en større bevidstheds kamp med en verden, den ikke forstår. Det er forhold, der skal tages i betragtning, før man kan acceptere, at bevidstheden udelukkende udvikler sig nedefra.

Artikel-Åndsvidenskab-og-Psykologi-
Download-fil: ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI - Annie Besant


Artikel-Åndsvidenskab-og-Psykologi-
Læsefil med vendbare sider: ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI