Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndsvidenskab-og-Psykologi-

ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI (11 af 33)


Når psykologi baseres på fysiologi, medfører det, at tanke skabes af stof, at bevidsthed skabes af hjernen. Esoterisk set er det helt forkert!

ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI (11 af 33)

Efter den fysiske fødsel

 

Systemerne opbygges af hensyn til sjælens fysiske liv, og efter fødslen er de samme påvirkninger i funktion. Mens sjælen overskygger og gennemstrømmer sit fysiske redskab, arbejder den uafbrudt på de to store systemer, som er sjælens specielle bevidsthedsredskaber i den fysiske verden. På et tidspunkt i sjælens lange udviklingshistorie havde den kun det autonome system at arbejde med. Det var det eneste, der kunne overføre bevidstheden til det fysiske redskab, men efterhånden som sjælen udviklede sig, gled det autonome system mere i baggrunden og centralnervesystemet blev efterhånden udviklet.

Og her kommer en vigtig oplysning! Efterhånden som sjælen i stigende grad manifesterede sig gennem centralnervesystemet, overførte den gradvis de funktioner, som tidligere var fast etableret i bevidstheden, og som sjælen ikke længere behøvede at være opmærksom på for at holde gang i kroppen, til det autonome system. Langsomt overlod sjælen kroppens vitale redskaber til det autonome nervesystem, og en stor del af de kropsfunktioner, som sjælen ikke længere behøvede at tage sig af, blev herefter styret fra det autonome system – hjertet, lungerne, fordøjelsesapparatet og andre funktioner, som kunne fungere uden sjælens direkte medvirken.

 

Åndsvidenskab-og-Psykologi-13-Annie-Besant

 

Mennesket kontrollerer ikke længere sit hjerteslag, for sjælen har overladt det til det autonome system. Mennesket kan få den kontrol tilbage, hvis det ønsker det. Sjælen kan, ved at vende sin opmærksomhed mod det autonome system, overtage den direkte kontrol og regulere hjerteslaget, lungerne osv. Men at genoptage funktioner, som bevidstheden er vokset fra, svarer til et bevidsthedsmæssigt tilbageskridt i udviklingen. Hvis man læser om mennesker, der er i stand til at kontrollere hjerteslaget, behøver man ikke blive imponeret, selvom den slags fænomener næsten altid skaber opmærksomhed.

Et af psykologiens store problemer er, at den arkiverer alle unormale oplevelser i "underbevidstheden". Årsagen er, at psykologerne er uvidende om bevidstheden og dens redskab. Psykologien forsøger at forklare bevidsthedsimpulser, der stammer fra tre verdener, som om de alle sammen stammer fra én verden, og desuden mener psykologerne, at bevidstheden udelukkende skabes i det fysiske redskab. Så længe psykologien gør det, kan den aldrig løse de psykologiske problemer.

Artikel-Åndsvidenskab-og-Psykologi-
Download-fil: ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI - Annie Besant


Artikel-Åndsvidenskab-og-Psykologi-
Læsefil med vendbare sider: ÅNDSVIDENSKAB & PSYKOLOGI