Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

(Sanskrit). Raja-yoga blev først beskrevet som den ottefoldige vej (Astanga-yoga) i Yoga Sutras af Patanjali. Raja-yoga er en del af Samkhya-traditionen, men udgør en integreret del af den åndelige pr
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Raja-yoga

Betydning
(Sanskrit). Raja-yoga blev først beskrevet som den ottefoldige vej (Astanga-yoga) i Yoga Sutras af Patanjali. Raja-yoga er en del af Samkhya-traditionen, men udgør en integreret del af den åndelige praksis i mange hinduistiske traditioner. Det er en yoga-teknik til forening med sjælen ved hjælp af koncentreret brug af tænkeevnen. I Yoga Sutras kommer Patanjali med udtalelsen: ”Yoga begrænser svingninger i tankesindet.” Raja-yoga handler derfor om Chitta – tankesindet – og Vrittis – tankesindets svingninger, hvirvler og variationer. Ved hjælp af Raja-yoga dæmper man tankesindets svingninger, og til sidst mestrer man dem. Tankesindet betragtes normalt som ”kongen” over den psyko-fysiske krop. Men pga. forholdet mellem tankesindet og følelserne skal tankesindet, den astrale natur og det fysisk-æteriske legeme først ”tæmmes” via selvdisciplin. Mennesket har gjort sig afhængig af tvangstanker, og de står i vejen for meditation. Ved hjælp af Yama – tilbageholdenhed – og opmærksomhed på Niyama – regler for krop, tale og tankesind – bliver man i stand til at praktisere meditation. Raja-yoga kaldes derfor ”den kongelige vej” eller ”læren om tænkeevnen”. Raja-yoga er et af nutidens vigtigste former for yoga-træning, netop fordi Raja-yoga er tænkeevnens yoga. Raja-yoga overvinder fysiske bindinger og begrænsninger ved tankens hjælp. Koncentrations- og meditations-øvelser er et vigtig element i Raja-yoga. Formålet er som sagt forening med sjælen, modsat Hatha-yoga, der er en fysisk eller psyko-fysiologisk træning. Yoga-klassifikationernes områder er imidlertid ikke skarpt adskilte. Raja-yoga er en metodisk videnskab, der kan læres. I nutiden er menneskeheden på vej ind i nye udviklingsområder, og for første gang i evolutionens lange løb er mennesket i stand til at arbejde med tanken uafhængigt af følelserne. Raja-yoga – tænkeevnens yoga – foretrækkes i nutiden af den tænkende del af menneskeheden. Raja-yoga kaldes af nogen for ”bevidsthedsudvidelse”, fordi det er resultatet af denne yoga-praksis. Raja-yoga er læren om tænkningen og de love, der begrænser og frigør tænkeevnen. Når man arbejder med tankesindet og erkender tænkeevnens love, når man mediterer og bruger teknikker, der opløser tænkeevnens hæmninger, når man behersker tænkeevnens tendens til at flakke omkring og bliver i stand til at fastholde den i en sikker koncentration – så går man ”den kongelige vej” – man praktiserer Raja-yoga. Raja-yoga er en metodisk videnskab, som kan læres. Det er ikke muligt på én gang at vide alt – heller ikke om sin egen tænkeevne. Teknikken til at overskue tankesindets dybder og at kende dets love, er bevaret og videregivet fra generation til generation. Raja-yoga handler om koncentration, men koncentrationen skal ske uden anstrengelse, fortrængninger og tvang. Raja-yoga er en teknik, der ikke anspænder men åbner bevidstheden. I den forstand Raja-yoga ”kongen blandt yoga-teknikker”. (Se også Astanga-yoga, Chitta, Niyama, Vrittis og Yama).

Se alle ord begyndende med R
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook