Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Kausallegeme

Betydning
(Latin). Kausal eller kausalitet stammer fra ”causa”, der betyder ӌrsag”, eller det henviser til noget, der rummer Ã¥rsagen. Kausal henviser dermed til forholdet mellem Ã¥rsag og virkning. Kausallegemet er derfor ӌrsagslegemet”, for det er Ã¥rsagen til, at menneskets sjæl utallige gange inkarnerer i skiftende personligheder. Kausallegemet er derfor sjælens legeme, som er et relativt udødeligt legeme. Iflg. Ã¥ndsvidenskaben befinder kausallegemet – sjælens legeme – sig pÃ¥ det højere mentalplan – dvs. de tre øverste underplaner af mentalplanet − og graden af sjælens udvikling stÃ¥r i forhold til menneskets moralske og Ã¥ndelige niveau. PÃ¥ sanskrit kaldes kausallegemet karana-sharira eller karanopadhi. Kausallegemet opløses efter 4. indvielse (symboliseret af korsfæstelsen), nÃ¥r behovet for reinkarnation pÃ¥ de lavere eksistensplaner ophører. Sjælen stiger nu op til det buddhiske plan − det 5. naturrige, der ogsÃ¥ kaldes ”det overmenneskelige rige”. Kausallegeme og sjæl er to udtryk, der ofte opfattes som identiske, men der er en markant forskel. Det er et grundprincip i Ã¥ndsvidenskaben, at Ã¥nd (liv) forenes med stof (form), hvorved sjælen (bevidsthed) opstÃ¥r. Kausallegemet er den stofform, som Ã¥nden beliver, og dermed opstÃ¥r sjælen. Sjælen er derfor bevidstheden i kausallegemet. Ordet sjæl, som anvendes i Ã¥ndsvidenskaben, svarer ikke til psykologiens ”ego”, men er reelt det bevidsthedscenter, der i dybdepsykologien kaldes ”Selvet”. I Ã¥ndsvidenskaben betragtes sjælen som det virkelige menneske, der periodisk sender et aspekt af sig selv ned i skiftende personligheder gennem en række pÃ¥ hinanden følgende inkarnationer. Sjælen betragtes som det højere aspekt af tankesindet, der er uløseligt forbundet med den højere intuition, som er oplyst af monaden (Ã¥nden). Kausallegemet er derfor sjælens ”hjem”. Kausallegemet fungerer som legeme for abstrakt tænkning og som opbevaringssted for essensen af al den erfaring, der indhøstes i talrige inkarnationer. Det skal ikke opfattes i rumlig betydning, men snarere som et kompleks af vibrationsmuligheder, der er Ã¥rsag til fremtidige handlinger og erfaringer, og derfor kaldes sjælens legeme pÃ¥ sit eget plan for kausallegemet – Ã¥rsagslegemet. Kausallegemet er reelt intet legeme − hverken objektivt eller subjektivt. Det er buddhi, som ogsÃ¥ kaldes den Ã¥ndelige sjæl, fordi den er den direkte Ã¥rsag til sushupti-tilstanden, der fører til turya-tilstanden − den højeste samadhi-tilstand. Den kaldes som sagt karanopadhi − ”grundlaget for Ã¥rsagen” − af taraka raja yogierne. I Vedanta-systemet korresponderer den til bÃ¥de vijnana-maya-kosha og ananda-maya-kosha. Den sidstnævnte kommer lige efter atma, og er derfor den universelle Ã¥nds legeme. Buddhi alene kan ikke kaldes et kausallegeme, men det bliver et legeme sammen med manas. (Se ogsÃ¥ Ananda-maya-kosha, Anna-maya-kosha, Atma, Buddhi, Buddhisk plan, Karanopadhi, Karana-sharira, Mana-maya-kosha, Manas, Monade, Samadhi, Sjæl, Solengel, Sushupti, Vedanta og Vijnana-maya-kosha).

Se alle ord begyndende med K
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook