Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Arhat

Betydning
(Sanskrit). Arhat, Arahat, Arhan, Arahan, Rahat osv. betyder ”den værdige” – ”den, der har gjort sig fortjent”. Arhat stammer fra roden ”arh”, der betyder ”at være værdig”, ”at fortjene”, ”at være i stand til”. Udover ”værdig” og ”fortjeneste” betyder Arhat også ”fjendedræberen” fra ”ari”, der betyder ”fjende” og roden ”han”, der betyder ”at dræbe” eller ”at slå”. En Arhat er derfor en ”drabsmand” i relation til evnen til at slå hele spektret af indre fjender i form af lidenskaber og begær − mentale, følelsesmæssige og fysiske − ihjel. Buddhister definerer generelt Arhat på den måde, mens nutidens åndsvidenskab udleder ordet fra roden ”arh” – ”den værdige” eller et menneske, der har nået sine højeste åndelige idealer. En Arhat har taget 4. indvielse, som svarer til korsfæstelsen eller opofrelsen. En Arhat er et menneske, der har gået den højeste og rigtigste ”vej” og derved frigjort sig fra reinkarnation. Ordet ”Arhat” stammer fra den tidligste samling af buddhistiske skrifter (Pali-kanon) og henviser til den højeste kvalitet af et ophøjet menneske (Ariya-Puggala), som blev beskrevet af Buddha. I Theravada-buddhismen har en Arhat opnået Nirvana. At blive en Arhat betragtes derfor som målet for åndelige fremskridt. Arhat svarer i princippet til Hierofanten i det gamle Egypten, den kaldæiske Magus og hinduernes Rishi. Lige til afslutningen af den aktuelle Manvantara (den nuværende manifestationsperiode) vil der være indviede og uindviede. H.P. Blavatsky oplyser: ”Ildtågens Arhat’er på 7. trin er kun ét skridt fra grundvolden for deres hierarki − det højeste på Jorden og i denne jordkæde”. Arhat er den højeste af de fire grader af Arhatskab på den firedobbelte vej til Nirvana. De første tre er Sotapatti (”den, der er trådt ud i strømmen”), Sakradagami (”den, der kun vender tilbage én gang til”), og Anagamin (”den, der ikke vender tilbage”). Arhat har en bredere betydning end Anagamin, for det gjaldt for de højst udviklede af Buddhas disciple, der var ”værdige” til at modtage Arhatskab, fordi de forstod Tathagata-doktrinen, der er de mere esoteriske og mystiske dele af Buddhas budskab. Tathagata er ”den, der vandrer i sine forgængeres fodspor”. Allerede 100 år efter Buddhas død, hvor han indtrådte i Paranirvana, blev ordenens forskellige doktriner og discipliner manifesteret. I løbet af århundrederne udvikledes to grundlæggende tendenser. De kaldes sædvanligvis Hinayana (det lille fartøj eller den lille sti) eller Theravada (den ældste lære), og Mahayana (det store fartøj eller den store sti). Theravada lagde vægt på den firedobbelte sti, der fører til Nirvana og Arhat’ens totale befrielse fra materielle bindinger. Mahayana betragtede Bodhisattvayana som ideel, dvs. medfølelsens vej, der kulminerer i forsagelse af Nirvana for at vende tilbage og inspirere andre til ”at vågne og følge Dhammapada”. Det er de grundlæggende forskelle i de målsætninger, der kendetegner de gamle visdomsskoler, som fører til Arhatskab. (Se også Anagamin, Bodhisattva, Buddha, Dhammapada, Hierofant, Hinayana, Indvielse, Mahayana, Manvantara, Nirvana, Paranirvana, Rishi, Sotapatti, Tathagata og Theravada).

Se alle ord begyndende med A
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook