Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Arvelighed

Betydning
Arvelighed i åndsvidenskabelig forstand er på det dybeste niveau i mennesket udtryk for den belivende Monades tiltrækning til de grupper, som Monaden har affinitet til af forskellige årsager. Og det er den belivende sjæl, der rummer de individuelle egenskaber, som fastholder den i familielivets strøm. Livsatomer i de lavere principper i mennesket udøver et træk, når sjælen inkarnerer, sådan at både sjælen og livsatomerne stort set er de samme fra inkarnation til inkarnation. Arvelighed i forhold til personligheden er primært summen af de fysiske, astrale og mentale egenskaber, som et menneske har med sig fra tidligere liv. Mellem inkarnationerne opbevares arvelige tendenser i de permanente atomer, og de aktiveres, når sjælen nedsænker livstråden til mentalplanet, astralplanet og det fysisk-æteriske plan og samler stof fra de tre planer til formning af et mentallegeme, et astrallegeme og et fysisk-æterisk legeme på grundlag af de permanente atomers vibrationer. Årsagen til arvelighed er en bestemt gruppe af Dhyan-Chohaner, hvor den kim, som falder ned i avling, ligger skjult i latent tilstand. I den fysiske celle bliver kimen til den åndelige kraft, som styrer fosterudviklingen, og som er årsag til den arvelige overføring af evner og til alle de iboende egenskaber hos mennesket. Sjælen i den fysiske celle – det ”åndelige plasma”, som behersker kimplasmaet – er den nøgle, der en dag vil åbne porten til biologernes ukendte land, embryologiens dunkle mysterium. At et barn modtager mange egenskaber fra sine forældre kan ikke benægtes, men det er uden større betydning, i forhold til det faktum, at barnet også modtager egenskaber fra en række andre kilder, som alle bidrager til de aspekter, der gør det muligt at afvikle det enkelte menneskes Karma. Karmaen er det enkelte menneskes medfødte karakter, som er indlagt i de forskellige åndelige, manasiske, psykologiske eller astrale legemer, som giver udtryk for det samlede menneske. Arvelighed er et resultat af samarbejde og samspil med levende skabninger af mange slags og grader. Det, naturvidenskaben kalder arvelighed, er overførsel af egenskaber fra forældre til børn, men arvelighed er ikke en rent fysiologisk eller biologisk mekanisme, der fungerer tilfældigt. Det inkarnerende menneske er tiltrukket til bestemte familier eller bestemte forældre (sjæle), fordi de i større eller mindre grad har de egenskaber, der er nødvendige for den karmiske afvikling. (Se også Astrallegeme, Dhyan-Chohan, Manas, Mentallegeme, Monade, Permanente atom, Sjæl, Sutratma og Æterlegeme.)

Se alle ord begyndende med A
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook