Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (1 af 32)


Menneskets psykiske liv, som det kommer til udtryk i de indre legemer - æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet og kausallegemet.

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (1 af 32)

e-Bog

DET SYNLIGE OG DET

USYNLIGE MENNESKE

 

EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE MENNESKETYPER,
SÅDAN SOM DE BESKRIVES
VED HJÆLP AF TRÆNET CLAIRVOYANCE

 

 

En afhandling med 26 farvebilleder

 

Af C.W. Leadbeater

 

DET-USYNLIGE-MENNESKE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

Du kan frit downloade e-bogen "DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE" af C.W. Leadbeater. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

Bogen giver en lang række eksempler på forskellige mennesketyper, sådan som de beskrives ved hjælp af trænet clairvoyance − og beskrivelserne er suppleret med 26 enestående farvebilleder.

Mange har, på baggrund af tidligere tiders religiøse fremstilling, troet at mennesket er et ”legeme”, der har en ”sjæl”. Men åndsvidenskaben oplyser, at det i virkeligheden er omvendt, og at mennesket er en ”sjæl” der har et ”legeme”. Og dette ”legeme” består af flere ”legemer” inden i hinanden. Selve sjælsprincippet − den indre jeg-bevidsthed − benytter kausallegemet som redskab.

I kausallegemet dannes de abstrakte, syntesedannende og symbolske tankeprocesser. Inden i kausallegemet findes mentallegemet Det er et redskab, som sjælen eller tænkeren anvender til tanker om konkrete og praktiske forhold i livet. Inden i mentallegemet findes astrallegemet, der er fornemmelsernes, følelsernes og begærenes redskab. Og endelig har vi − inderst i denne kinesiske æske af legemer − det fysiske legeme i dets to aspekter: Det vitale eller æteriske energilegeme og dets faste genpart, den fysiske krop, som vi på nuværende tidspunkt kender bedst.

Det synlige og det usynlige menneske er en systematisk beskrivelse af, hvordan disse bevidsthedslegemer opfattes af den trænede clairvoyante forsker. Den viser, at alle følelser og tanker har karakter af farver og former i astrallegemet og mentallegemet, at alle sindstilstande viser sig konkret og stofligt i ”auraen”, som disse legemer ofte kaldes med en fællesbetegnelse. Bogen giver en detaljeret indføring i de forskellige farvetoners og farveoktavers betydning. Det gør bogen til et enestående og uhyre sagligt værk om dette meget nærværende område af den esoteriske lære: Menneskets almindelige psykiske liv, dets tanker og følelser som de kommer til udtryk i deres egen verden.

C.W. Leadbeater gennemgår med stor omhu disse emner: Hvordan man har fået indsigt i disse forhold. Naturens forskellige planer. Det clairvoyante syn. Menneskets legemer. Treenigheden. De første udstrømninger. Dyrets gruppesjæl. Den opadgående udviklingskurve. Menneskets bevidsthed. Den tredje udstrømning. Menneskets udvikling. Hvad menneskets legemer afslører. Farver og deres betydning. Genparten. Tidlige stadier af menneskets udvikling. Gennemsnitsmennesket. Pludselige sindsbevægelser. Mere varige tilstande. Det udviklede menneske. Sundhedsauraen og mesterens kausallegeme.

Bogen kan medvirke til at løse et potentielt stort problem efterhånden som clairvoyance og forskning ved hjælp af metafysiske evner bliver mere og mere almindelig. De indre legemers udseende er udtryk for menneskets karakter, og på grund af bogens grundige beskrivelse af menneskets usynlige legemer og den detaljerede forklaring på de forskellige farver i forbindelse med forskellige bevidsthedstilstande, vil bogen være uhyre nyttig de studerende, der ønsker at få ægte viden om menneskets opbygning og dermed indsigt i sin egen natur.

Menneskets karakter kommer til udtryk i en ganske bestemt farveholdning i de indre legemer. Det er vanskelig for clairvoyante at skelne imellem, hvad er astralt, hvad er mentalt, hvad er egentlige karaktertræk, hvad er pludselige tilstande, hvad er mere varigt og hvad er mellemtilstande. Navnlig mellemtilstandene er et stort problem. Hvad er for eksempel ny forelskelse, eller en misundelse eller en depression? Alt sammen er tilstande, der kan vare et stykke tid … i uger eller måneder. Og hvad ligger der så inde bagved? Hvad udgør selve karakteren? Ofte er det hele blandet, så det giver nogle ubestemmelige og kombinationer.

Hvad enten man er clairvoyant eller man blot ønsker dybere indsigt i dette vigtige emne, tilbyder bogen en systematisk forskning, foretaget af en af planetens mest begavede clairvoyante forskere.

 

D E T   S Y N L I G E   O G   D E T

U S Y N L I G E   M E N N E S K E

 

Af C.W. Leadbeater

 

Oversat og redigeret af
Thora Lund Mollerup og Erik Ansvang

 

DET-USYNLIGE-MENNESKE-forfatter-C-W-Leadbeater

C.W. Leadbeater

 

INDHOLD:

 

Kapitler

 • Side 1: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE
 • Side 2: NATURENS FORSKELLIGE PLANER
 • Side 3: DET CLAIRVOYANTE SYN
 • Side 4: MENNESKETS LEGEMER
 • Side 5: TREENIGHEDEN
 • Side 6: DE FØRSTE UDSTRØMNINGER
 • Side 7: DYRETS GRUPPESJÆL
 • Side 8: DEN OPADGÅENDE UDVIKLINGSKURVE
 • Side 9: MENNESKETS BEVIDSTHED
 • Side 10: DEN TREDJE UDSTRØMNING
 • Side 11: MENNESKETS UDVIKLING
 • Side 12: HVAD MENNESKETS LEGEMER AFSLØRER
 • Side 13: FARVER OG DERES BETYDNING
 • Side 14: GENPARTEN
 • Side 15: TIDLIGE STADIER AF MENNESKETS UDVIKLING
 • Side 16: GENNEMSNITSMENNESKET
 • Side 17: PLUDSELIGE SINDSBEVÆGELSER
 • Side 18: RELIGIØS FØLELSE
 • Side 19: VOLDSOM VREDE
 • Side 20: FRYGT
 • Side 21: MERE VARIGE TILSTANDE
 • Side 22: DET IRRITABLE MENNESKE
 • Side 23: PENGEPUGEREN
 • Side 24: DEN DYBE DEPRESSION
 • Side 25: DEN RELIGIØSE TYPE
 • Side 26: DEN VIDENSKABELIGE TYPE
 • Side 27: DET UDVIKLEDE MENNESKE
 • Side 28: MENTALLEGEMET
 • Side 29: ASTRALLEGEMET
 • Side 30: SUNDHEDSAURAEN
 • Side 31: MESTERENS KAUSALLEGEME
 • Side 32: APPENDIKS

 

ILLUSTRATIONER:

 

Plancher

 1. Farvernes betydning
 2. Naturens planer
 3. De tre udstrømninger
 4. Det primitive menneskes kausallegeme
 5. Det primitive menneskes mentallegeme
 6. Det primitive menneskes astrallegeme
 7. Gennemsnitsmenneskets kausallegeme
 8. Gennemsnitsmenneskets mentallegeme
 9. Gennemsnitsmenneskets astrallegeme
 10. En pludselig bølge af kærlighed
 11. Et pludseligt udbrud af religiøs følelse
 12. Voldsom vrede
 13. Et anfald af rædsel
 14. Det forelskede gennemsnitsmenneske
 15. Det irritable menneske
 16. Pengepugeren
 17. Den dybe depression
 18. Den religiøse type
 19. Den videnskabelige type
 20. Det udviklede menneskes kausallegeme
 21. Det udviklede menneskes mentallegeme
 22. Det udviklede menneskes astrallegeme
 23. Den normale sundhedsaura
 24. Sundhedsauraen under sygdom
 25. Arhatens kausallegeme

 

1. KAPITEL

SÅDAN HAR MAN FÅET INDSIGT

 

Mennesket er et usædvanligt sammensat væsen, og studiet af dets fortidige, nutidige og fremtidige evolution vil være interessant for alle, der har evnen til både at se og forstå. Gennem uendelige tidsaldre af gradvis og anstrengende udvikling er mennesket blevet til det væsen, det er i dag, og er nået til det nuværende udviklingstrin på den lange evolutionsstige − og det har mulighed for yderligere fremskridt, der skjuler sig bag fremtidens slør. Det er spørgsmål, som kun de færreste kan være ligeglade med, og som tænkende mennesker til af og til har været stillet over for.

I den vestlige verden er der givet mange forskellige svar på disse spørgsmål. Der er fremsat mange dogmatiske påstande, som bygger på forskellige fortolkninger af såkaldte åbenbaringer og mange fantasifulde forestillinger, der i nogle tilfælde har været resultatet af grundig metafysisk tænkning. Problemet er, at dogmatismen tilbyder en forklaring, der alene ved hjælp af overfladisk tænkning viser sig at være helt håbløs, for de forskellige spekulationer er baseret på ren materialistisk tænkning, og man når frem til konklusionerne ved at ignorere halvdelen af de fænomener, der skal forklares. Hverken dogmatismen eller tænkningen angriber problemet fra en praktisk synsvinkel, og dermed mener man som et emne, der kan gøres til genstand for studier og undersøgelser ligesom enhver anden videnskab.

Åndsvidenskaben fremsætter teorier, der er baseret på et helt andet grundlag. Uden på nogen måde at nedvurdere den viden, der kan erhverves gennem studiet af fortidens hellige skrifter eller ved hjælp af filosofisk tænkning, betragter den imidlertid menneskets opbygning og evolution som emner, der ikke skal gøres til genstand for teoretiske overvejelser, men ganske enkelt skal undersøges videnskabeligt. Når det sker, viser der sig en imponerende plan, som er sammenhængende og logisk − en plan, der er i overensstemmelse med fortidens religiøse lære uden dog på nogen måde at være afhængig af den, idet den kan verificeres trin for trin ved hjælp af indre evner, der endnu ikke er udviklet hos de fleste mennesker, men som allerede er aktive hos en del studerende.

Hvad undersøgelserne om menneskets fortid angår, er forskningens teorier ikke blot baseret på, om den er i overensstemmelse med fortidens religiøse overleveringer, men også på undersøgelsen af bestemte optegnelser, der kan ses og læses af enhver, der er i besiddelse af den grad af clairvoyance, som er nødvendig for at kunne opfatte vibrationerne i det meget fine stof, de er præget i. Kendskabet til menneskehedens fremtid hviler for det første på de logiske konklusioner, man kan drage ud fra de fremskridt, der allerede er gjort, og for det andet på direkte oplysninger, givet af mennesker, der allerede har nået et udviklingstrin, som de fleste først når i en mere eller mindre fjern fremtid. Og for det tredje på den sammenligning, som enhver, der har det privilegium at kende disse mennesker, kan foretage mellem højt udviklede mennesker på forskellige trin. Det er nemt at forestille sig, at et barn, der ikke på anden måde har kendskab til naturens kredsløb, vil være i stand til at ræsonnere sig til, at det også selv efterhånden vil vokse op og udvikle sig til et voksent menneske, ene og alene fordi det allerede har opnået en vis størrelse og udvikling, og fordi det er omgivet af andre børn og unge på forskellige udviklingstrin mellem dets eget og de voksnes.

De, der studerer åndsvidenskab, iagttager menneskets nuværende situation og de nuværende udviklingsmetoder, samt den virkning, som tanker, følelser og handlinger har på denne udvikling. De betragter dem som forhold, der er underlagt almindelige og velkendte love, og disse loves detaljerede funktion kan man lære at forstå ved hjælp af grundig iagttagelse, og omhyggelig sammenligning af mange eksempler. I virkeligheden er der ganske enkelt tale om en bestemt synsevne. Denne bog skrives for det første i håb om, at den kan hjælpe seriøst studerende, der endnu ikke er i besiddelse af evnen til at forstå, hvordan sjælen og dens legemer ser ud, når de undersøges ved hjælp af clairvoyance. For det andet for at hjælpe dem, der mere eller mindre fuldkomment er begyndt at anvende denne synsevne, med at forstå betydningen af det, de ser. Verden i almindelighed er endnu ikke er overbevist om eksistensen af den clairvoyante synsevnes, men de, der seriøst har sat sig ind i sagen, har fået indlysende beviser for dens eksistens. Ethvert intelligent menneske, der vil læse de bekræftede beretninger, der er citeret i bogen Clairvoyance og derefter de bøger, som beretningerne stammer fra, vil straks se, at der findes et overvældende bevismateriale, der bekræfter eksistensen af denne evne. For mennesker, der selv har denne højere synsevne og dagligt bruger den på mange forskellige måder, er flertallets benægtelse af evnens eksistens selvsagt grotesk. For den clairvoyante er det tidsspilde at diskutere dette spørgsmål. Hvis en blind henvendte sig til et seende menneske og påstod, at den almindelige fysiske synsevne ikke eksisterer, og at seende mennesker er ofre for selvbedrag, ville dette menneske sandsynligvis heller ikke bruge energi på endeløse diskussioner for at forsvare denne påståede illusion, men ganske enkelt sige: ”Det er et faktum, at jeg ser, og det er nytteløst at forsøge på at overbevise dig om, at det ikke er tilfældet. Min evne er en kendsgerning, der ikke kan bortforklares.” Det er præcis sådan, den trænede clairvoyante føler, når uvidende mennesker påstår, at man umuligt kan være i besiddelse af en evne, som den clairvoyante i selvsamme øjeblik gør brug af til at læse tankerne hos dem, der benægter dens eksistens!

I denne bog vil der derfor ikke blive gjort forsøg på at bevise, at clairvoyance er en realitet. Evnen betragtes som selvfølgelig, og i stedet beskrives det, man kan iagttage ved hjælp af denne evne. Detaljerne og de metoder, der anvendes i forbindelse med clairvoyance − der er omtalt i forfatterens lille bog om emnet − vil heller ikke blive gentaget, men de generelle principper i relation til emnet vil ganske kort blive præsenteret, for de er absolut nødvendige, for at denne bog skal kunne forstås af dem, der ikke har kendskab til anden esoterisk litteratur.

Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Download-fil: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE - C.W. Leadbebater


Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE