Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (16 af 32)


Menneskets psykiske liv, som det kommer til udtryk i de indre legemer - æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet og kausallegemet.

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (16 af 32)

16. KAPITEL

GENNEMSNITSMENNESKET

 

Det er nu hensigten at undersøge gennemsnitsmennesket for at se, hvilke fremskridt der er sket, og hvordan de viser sig i de forskellige legemer. Når man ved hjælp at clairvoyance betragter et gennemsnitsmenneskes kausallegeme, ser man, at det tilnærmelsesvis står på det udviklingstrin, der er vist i 8. planche.

 

Det-usynlige-menneske-Planche-08-C-W-Leadbeater

PLANCHE 08

 

Man vil se, at indholdet i den store, ægformede hinde er betydeligt forøget, og selvom ægformen ikke engang er halvt fyldt, rummer den nu en del særdeles fine og æteriske farvetoner. Farvernes betydning er stort set den samme som på de lavere planer, selvom de her er tegn på egenskaber, som sjælen definitivt har tilegnet sig. De ligger mange oktaver over de farver, som repræsenterer de samme egenskaber på lavere planer. Man vil se, at det pågældende menneske allerede har udviklet noget af det højere intellekt og lidt af evnen til at føle ægte religiøsitet og uselvisk kærlighed. Disse egenskaber, som var mulige at udtrykke på de lavere planer, vil følge dette menneske som en slags åndelig kapital eller medfødte egenskaber i kommende inkarnationer. Der ses endda allerede en svag antydning af den overordentlig fine violette farvetone, der er udtryk for evnen til at føle en form for kærlighed og hengivenhed, der er rettet mod det højeste ideal. Der er desuden et svagt stænk af sympatiens og medfølelsens klare grønne farve.

 

Det-usynlige-menneske-Planche-09-C-W-Leadbeater

PLANCHE 09

 

Når man studerer gennemsnitsmenneskets mentallegeme (afbildet i 9. planche), ser man, at det allerede er betydeligt forbedret i sammenligning med det uudviklede menneskes. Der er ikke alene forholdsvis mere intelligens, kærlighed og religiøsitet. Disse egenskaber er nu af en væsentlig højere kvalitet. Skønt de endnu langtfra er helt rene, er farvetonerne så afgjort af en højere kvalitet end i 6. planche. Der er forholdsvis lige så megen stolthed som før, men nu er det i det mindste stolthed på et højere plan. Selvom mennesket stadigvæk er stolt, skyldes stoltheden snarere de gode egenskaber, personen nu mener at være i besiddelse af, end stolthed over fysisk overlegenhed i form af rå kraft eller grusomhed. Der er stadig en hel del purpurrødt, som tyder på tilbøjelighed til vrede. Men det er værd at lægge mærke til, at denne farve nu indtager en lavere plads i tågeskyen, og det vidner om en generel forbedring af kvaliteten af det stof mentallegeme består af. Den mørke nuance af grønt i det uudviklede menneskes mentallegeme − en farvetone, der vidner om falskhed, stærkt præget af grådighed og egoisme − kan kun vibrere i en stoftype, der er tættere og grovere end den, der svarer til vredens purpurrøde farve. Den betydeligt forbedrede nuance af grønt, som ses i gennemsnitsmenneskets mentallegeme, kan derimod kun vibrere i en stoftype, der er mindre tæt end den purpurrøde farves. Det er årsagen til, at de to farvetoner tilsyneladende har byttet plads. Den grønne farve er nu renset i en sådan grad, at den snarere vidner om en vis alsidighed og tilpasningsevne end om falskhed og snuhed. En stor del af dette mentallegeme er stadig præget af den brune farve, der er tegn på egoistiske tilbøjeligheder, men man vil bemærke, at selv denne farve er en lille smule varmere og mindre hæslig end før.

 

Det-usynlige-menneske-Planche-10-C-W-Leadbeater

PLANCHE 10

 

I 10. planche ses det astrallegeme, der svarer til mentalle­gemet i 9. planche − gennemsnitsmenneskets astrallegeme. Det er vigtigt at bemærke, at dette astrallegeme er i nøje overensstem­melse med det tilsvarende mentallegeme, selvom dets farver naturligvis er noget grovere, og det afslører tydelige tegn på visse begær, som ikke kan komme til udtryk på det højere plan. Når man sammenholder det med det astrallegeme, der er afbildet i 7. planche, vil man alligevel se, at det er af en langt bedre kvalitet end dette. Der er mindre begær, selvom denne egenskab desværre stadig er et af de mest fremtrædende træk, men den er i hvert fald ikke så absolut brutal og overvældende som før. Egoisme er stadigvæk et dominerende karaktertræk, og der er ingen tvivl om, at dette menneske fortsat kan finde på at bedrage for personlig vindings skyld. Men den grønne farve synes allerede at være i gang med at dele sig i to klart adskilte nuancer, og det tyder på, at snuheden lidt efter lidt er ved at blive omformet til tilpasningsevne.

Dette billede af astrallegemet repræsenterer ikke blot den gennemsnitskvalitet, der er karakteristisk for den mennesketype, det tilhører, men også dette legemes gennemsnitlige tilstand, når det er i ro. Et gennemsnitsmenneskes astrallegeme er imidlertid kun yderst sjældent i ro. Derfor ville man kun få et særdeles ufuldstændigt indtryk af dets udseende, hvis man ikke også iagttog det, når det er under indflydelse af pludselige impulser eller følelsesudbrud. Der findes desuden mere vedvarende sindstilstande, som er så markante, at de bør tages i betragtning, og disse forskellige påvirkninger skal nu studeres ved hjælp af nogle få plancher.

Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Download-fil: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE - C.W. Leadbebater


Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE